Perry Rhodan 2036 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2036
Název:Tajná konference Bluesanů
(Geheimkonferenz der Blues)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:29.8.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 12891303 NGL = 48764890
Na planetě Santanzů - Tifflor hledá spolupráci
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - Rezidenční ministr pro zahraniční politiku Ligy se nachází na důležité diplomatické misi

Zym Kirzay - vysoký komisař národa Tentrů chce oznámit pravdu

Siramy Ratach - plophoská velitelka je zároveň expertkou přes Jülziishe

Faiind Yarinsa - Galaktický radní Santanzů vysloví osobní pozvání

26. února 1289 NGL1) se shromáždí na pozvání Gatasana Zio Trytuna, Apasana Ruenzi Malayjata a Tentry Külüka Yppenka, tří důležitých diplomatů2), čtyři tisíce Bluesanů, vysokých politiků a předních vědců k tajné konferenci. Ja pověřenec vědecké rady Tentrů se na setkání odbírá také podasistent Zym Kirzay. Dvanáct národů společně oznámí, že nově vyvíjená »zlatá technika« k sobě svede 2800 národů Jülzishe a udělá z nich hnací sílu Mléčné dráhy. Jako symbol se Bluesané odvolávají na praboha Tlyünosmuna, který podle Jülziishské mytologie kdysi vzešel ze soupeřících božích stvořitelů Tlyünos a Nosmun. Kdysi prý měl vyjít ze slunce Verth a přelidněním trpícím Gatasanům přinesl kosmické lety a pravidla pro kontrolu porodnosti. Dal jim darem čtvrtinu Mléčné dráhy a z vděčnosti byl první kosmickou lodí dopraven zpět do slunce.

S nadšením se Bluesané pustí do vývoje nové techniky, dodatečně popichováni stále jasněji se rýsujícími mocenskými snahami Arkonu. Řízená Gatasany, Apasany, Tentry a Hany je výzkumná činnost decentralizovaná a prováděna pod přísným utajením. Zym Kirzay se připojí se svou laboratoří uvnitř Fjalymmu, měsíce třetí planety Morüomm slunce Simban. Výzkumná horlivost ale již brzy vyprchává.

Jen sám pro sebe si Zym Kirzay poznamenal: »Závěť Tlyünosmuna se nesmí ztratit. Naše národy musí držet pohromadě a zesilovat svojí oblast zájmů. Tři tucty Bluesanských národů jsou pro tuto oblast příliš málo. Musí jich být stále víc.« Apel je ale zveřejněn a povíší Tentru nejdříve na jednoduchého komisaře a brzy na to na dvojnásobného komisaře. V roce 1295 NGL se nakonec stává prvním komisařem. Přesto musí konstatovat, že vývoj Zlaté techniky nepostupuje kupředu, ačkoliv propaganda tvrdí opak.

1298 NGL dostane Zym Kirzay jako vysoký komisař velení nad výzkumným zařízením Oyster dvanáct na tajném výzkumném měsíci Ryndra. Čím hlouběji do problému vidí, tím více narůstá jeho nedůvěra proti projektu »zlatá technika«. Když se náhodou dozví o tajné dohodě Gatasanů, Apasanů a Tentrů, podnikne 1303 NGL na domovském světě Roost riskantní průnik do tajného státního archivu. Kirzay nepoznaný zase unikne, nenajde ale žádné podstatné záznamy. Se space-jetem CAILMAN TZYK3) se vrací na Ryndra. Ten je ale kvůli značně unáhlenému experimentu Hana Pemmendryna zpustošen. Jeho rychlý zákrok, který zabrání nejhoršímu, má pro Zym Kirzay následek povýšení na vrchního koordinátora. Jeho dosavadní pobočník, Apas Smelnyk-Ypküz mu oznámí, že mu vláda Apasu nařídila, že má chránit život budoucího koordinátora.

Z jednoho krystalu, který ukradl ve státním archivu v Roostu, se Tentra dozví, že Zlatá technika je soběstačná technika a není kompatibilní s ostatními v Mléčné dráze. Opravy jsou zpravidla nemožné, a všechny přístroje pocházejí ze světů Apasanů, Gatasanů a Tentrů. Přední pozici zaujímají zřejmě Apasané. Protože se nechtějí podrobit technologické jednotě, jsou Archimboidi a Tüftülové vyloučeni ze Zlaté techniky. Ta má za účel Jülziishe díky sjednocení používané technologii semknout a vytvořit společnou baštu proti Arkonu. Zničení další planety Arkonu bluesanskou flotilou4) je výslovně zmíněno. Zym Kirzay je zděšený a chce se zúčastnit blížící se tajné konference národů Jülziishu na Santanzu, aby se všichni Bluesané dozvěděli o tajném vývoji.

Po pět a půl týdenním čekání je Jullinu Tifflorovi5) začátkem září 1303 NGL od Faiind Yarinsa6) konečně předán termín bluesanské tajné konference. 6. září odlétá Terranec s AMMENHAKem pod velením Siramy Ratacha na Santanz, druhou planetu tmavěžlutého slunce Santil.

Santanz má pro Bluesany speciální význam, protože v hlavním městě planety Khyykan sídlí rudí Santilligenzové, na které se hledí jako na inkarnace Tlyünosmuna. Kromě toho se na Santanzu vyskytuje čtyři sta tvorů, které bluesané uctívají jako ztělesnění bohů. Ohromeně zjistí Tifflor a Ratach, že Santanzové zajímavým smrtícím zářením odduševňují, a na přání vstoupí do Sant-Arginal.

Den před tajnou konferencí zprostředkuje Faiind Yarinsa Tifflorovi a jeho průvodkyni audienci v Sant-Arginal, sídle Santilligenzu. Krychlová, konstruktivně působící budova, která pokrývá jeden čtvereční kilometr, je tvořena z kostí mrtvých Bluesanů. Do černé malty je zamíchán popel spálených Santanzů. Červení Santilligenzové vypadají jako neobyčejně obézní mutanti Bluesanů, kteří stále vylučují červenou tekutinu. Nervová zakončení na průsečíku drážek, kterými otáčejí svou talířovou hlavou, jsou zodpovědná za tvorbu hyperprostorového záhybu, ve kterém hlava mutantů znovu a znovu mizí. Santilligenzové vidí význam společného postupu Eastside jako protipól arkonské expanze.

Pomalu se shromažďují delegace jednotlivých bluesanských národů, mezi nimi i Karrové, Hanové, Latosové, Mantamové, Tratzschonové, Weddoné, Legnalové, Garinachové a Gursüyové. V případě Tentrů dosahuje výprava sto dvaceti, u Gatasanů dokonce dvou set lodí. Tifflor, který doufá ve svazek proti Bostichovi, s překvapením zjistí, že se konference bude účastnit celá vláda. Synüy-Zir-Lagüm, gatasanský ministerský předseda, vyzve Tifflora nejdříve k opuštění, ale poté akceptuje gatasanský rada zájem LSP na konferenci.

Nakonec se shromáždí 12.500 Jülziishů a sedmičlenná terranská delegace v Sant-Argianl v hale předků. Zde se také ukáže nový Dominant Apasanů. Tifflor pozná, že Santilligenzové zřejmě bojují s někým neviditelným. Když se náhle dvě stě dvojtyčových robotů, jako Perry Rhodan a posádka LEIFA ERIKSSONA na Morbienne potkal7), vynoří z kostního obložení, pochopí nositel aktivátoru, že Morkhero Seelenquell je protivníkem Bluesanských mutantů. Současně se uzavře ochranný štít Sant-Arginal. Zřejmě Seelenquellem ovlivněný, zastřelí Faiind Yarinsa Santilligenze. Spontánně nyní zaútočí Bluesané proti Terrancům, takže se Tifflor musí zachránit v transmiteru za trůnem mutantů, který Morkhero Seelenquellovi zřejmě nebyl znám. Transmiter Exploduje. Siramy Ratach a pět ostatních členů terranské delegace, kteří stejně jako Tifflor nosí PsIso-síťky musí zůstat.

Zym Kirzay, který měl právě připravený projev, ve kterém chtěl odkrýt pravdu o Zlaté technice, spatří postavu Morkhero Seelenquella a ztrácí jako ostatní členové delegace svou volnou vůli.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!