Manipulační loď

(přesměrováno z: Manip)
Technická data:
Posádka:robotská
Tvar:rejnokovitý
Délka:150 metrů (75 metrů ocas)
Šířka:40 metrů
Výška:30 metrů
Rozpětí:150 metrů
Zdroje energie:fúzní reaktory
Pohon:
impulzní, transiční, antigrav
Ofenzivní výzbroj:
Termická děla
Defenzivní výzbroj:
ochranný štít, generátor duchařského pole
Zvláštnosti:
zařízení k manipulacím se siločárami gravitační konstanty

Manipulační loď Roje
Manipulační loď Roje
© Johnny Bruck, VPM kg.

Manipulační loď Roje
Manipulační loď Roje
© Bernard Stoessel

Jako manipulační lodě nebo Manipy se označují kosmické lodě patřící k Lokálnímu Roji. Pravděpodobně patří také k výzbroji jiných Rojů: v Kys Chamei byly rovněž používané.

Struktura

Zvnějšku se Manipové podobají rejnokům s ostnem natočeným dopředu. Rozpětí činí 150 metrů, tloušťka dosahuje až 30 metrů. Na přídi se nacházející osten je dlouhý 75 až 80 metrů a ohebný. Obsahuje technická zařízení, s jejichž pomocí může manipulační kosmická loď snižovat nebo zvyšovat siločáry gravitační konstanty.

Manipové zpravidla nemají posádku, mohou jí ale nést. Disponují ochranným štítem a na zádi termozářičem. Jako dodatečná ochranná zařízení mohou být nasazeny takzvané projektory duchařských obrazů. Toto zařízení vytváří duchařské obrázky hypnotickou cestou v případě, že je Manip obsazen. Vetřelci tak mohou být vyhnáni.

V každé Manipu se nachází socha bůžka Roje. Ten obsahuje sebedestrukční zařízení, které se postará o to, že se Manip rozpadne na malé krystalické úlomky.

Úkoly

Manipové mají za úkol 50 let před příletem Roje zmapovat cílovou galaxii a připravit přílet Roje, zatímco v lokálně omezené oblasti manipulují s pětidimenzionálními siločárami gravitační konstanty. Původně to mělo vést ke zvýšení inteligence všech tamních živých tvorů.

V případě Lokálního Roje tím ale bylo naopak vyvoláno ohlupování u všech kromě několika imunních, mutantů, nositelů buněčných aktivátorů nebo mentálně stabilizovaných.

Uvnitř Roje se Manipové používaly také jako strážní a hlídkové jednotky.

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!