Psychozářič

Psychozářič je přístroj, používaný k mentálnímu ovlivňování osob.

S touto ruční zbraní je dle nastavení možno ochromit cíl ještě ve vzdálenosti dvou kilometrů, anebo ho – při minimální intenzitě palby – sugestivně ovlivnit a popřípadě mu vložit posthypnotické příkazy.

Arkonidané zpravidla používali jimi vyvinutý psychozářič u primitivních cizích a koloniálních národů. Od určitého stupně vývoje již totiž mozky přestanou na impulzy zbraně reagovat, a psychozářič ztrácí účinek.

20. století

Pozemšťané udělali první zkušenosti s arkonidským psychozářičem v roce 1971, přičemž měl podobu stříbrné hůlky tloušťky palce.

Lze se domnívat, že se vláda Třetí moci po odstranění potíží s ostatními mocenskými bloky na Zemi a po porážce Individuálních Metamorfů (Imů) zřekla dalšího použití zářičů a nezařadila je do inventáře flotily. Tak je možno vysvětlit fakt, že mimo počátků Třetí moci nebyl psychozářič běžně nasazen (byť by to jistě v mnoha situacích bylo více než výhodné).

12. století NGL

Použití psychozářiče v novějších dobách je známo z roku 1143 NGL. V dubnu tohoto roku obrací Ratber Tostan starožitnou zbraň proti Grekovi–1 na stanici Lookout, aby ho ovlivnil a přinutil vydat Pozemšťanům zakonzervovaného Vypravěče legend.

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!