Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1129
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1129
Název:Velící kód
(Der befehlende Code)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Terranci nad propastí - Višna stojí před rozhodujícím úderem
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull a Galbraith Deighton - oba Terranci se změní v chorobomyslné

Erek Nam Darr - araiský psychofyzik

Ruda, Sidne, Paoli a Čak - čtveřice psioniků

Následník - klon se pokusí o povstání

Višna - odpadlická kosmokratka stojí před rozhodujícím úderem proti Zemi

Geoffry Abel Waringerova analýza vakuuoblesků ukáže, že během Višnina útoku dorazil na Terru neznámý předmět z budoucnosti1).

Když proti sobě začnou na Zemi vzájemně bojovat, jsou zajatí Klongové a Parsfové rozděleni. Psioničky Ruda Northup a Paoli Yveress, kteří jako mnozí další příslušníci PSÍ-TRUSTU vykazují po útoku Višny duševní poruchy, cítí zvláštní afinitu ke Schatt-Armarongům a pokusí se je osvobodit. Ačkoliv obě ženy akceptují jako velitele, protože mluví ovládacím kódem, zdráhají se jak Klongové tak i Parsfové, proti vůli terranské vlády prchnout. Reginald Bull nechá sebe a Galbraitha Deightona araiským psychofyzikem Erekem Nam Daarem vybavit syntetickou pomateností, jejíž účinek má vydržet třicet hodin. Zatímco Deighton v doprovodu poškozeného psionika Ruda Northupa a Čaka Dimitra odletí s Parsfy v TSUNAMI-88 na Parsfon, odletí Bull, Paoli Yveress a Sidne Laventhol v TSUNAMI-82 s Klongy na Klongheim. Následník a větší část ostatních Klongů akceptují tři Terrance, kteří mluví velitelským kódem, jako pány, ale skupina robotů kolem Prvního zkonstruovaného stojí pod vlivem Višnina Alfa-programátoru. Bullovi a Následníkovi, kteří se pokouší stát se zároveň samovládcem nad Klongheimem, se ale podaří překonat Višniny přívržence a zničit přenašeče příkazů odpadlické kosmokratky. Když se Bull dostane do nebezpečí a hrozí, že bude jako podvodník zabit, protože jeho umělá pomatenost předčasně odezní, postaví se Paoli Yveress a Sidne Laventhol na jeho stranu. Bull se vrací transmiterem zpět na TSUNAMI. Oba psionikové zůstanou u Klongheimů, aby naplnili toužebné přání robotů po pánech. Stejně tak se rozhodne Ruda Northrup a Čak Dimitr zůstat u Parsfů, kteří společně s Klongy opustí Sluneční soustavu1). Plná vzteku a zklamání se Višna stáhne do svého úkrytu, aby připravila nový atentát na Zemi2).