Sivattu

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Universum:Tarkan
Důležité národy
Benguelové
Důležité superinteligence:
Aysel

Sivattu byla galaxie ve Dvanácti místech; není známo, zda dříve patřila k mocenské oblasti Ayselu. Před dávnými časy byla navštívena Sivattem z Angmansiku, národem příbuzným Benguelům.

Z tohoto důvodu se jistí Hauriové domnívali, že Angmansik byl asi rodištěm Amringharu. Pro některé Haurie byl Amringhar legendárním místem, na kterém se shromažďovali Kněžní, když byl svolán koncil.