Mapoc da Gonozal

Pod jménem Gonozal III. vystupoval Mapoc da Gonozal jako 108. imperátor Velkého impéria Arkonidanů. Vládl od 12.535 do 12.935 před Kristem (6295 do 6339 da Ark).

Gonozal III. byl přesvědčen o tom, že Arkonidanů náleží vláda nad Mléčnou drahou a že jsou nejdůležitějším národem galaxie. Kromě toho byl za své vlády arkonidským velikášstvím přímo posedlý. Podle několika zdrojů je také popisován jako politický a náboženský fanatik.

Dvě velké události určily historický obraz jeho vlády.

Za jeho vlády začal projekt, který vedl ke konečnému vytvoření Tiga Ranton. Aby arkonidskému právu na vládu nad galaxií postavil pomník a všem ostatním národům ukázal, že Arkonidané jsou vyvolení, byla druhá a čtvrtá planeta systému Arkon přesunuty na oběžnou dráhu planety třetí. Ačkoliv projekt k definitivnímu dokončení a stabilizaci oběžných drah potřeboval ještě dobrých 300 let, zůstal na věčné časy spojen s jeho jménem – a s jeho velikášstvím.

Rovněž za jeho vlády padl Imperiální výnos z roku 6310 da Ark, odsuzující celý Khasurn Con-Treh na věčné časy k smrti:

»Všichni Con-Treh, kdekoliv se vyskytnou, budou zatčeni a bez dalších okolků okamžitě exekuováni. Sabotáží Con-Trehu selhal velký projekt a čtvrtá flotila byla téměř zničena. Celý Con-Treh je tímto odsouzen k smrti! Vydal v Krystalickém paláci, v patnáctém roce své vlády, Gonozal III.«

Jen několik tisíci Con-Trehů uniklo a s pomocí Regira da Quertamagina se usídlili na Ark'Aloru. Jak bylo u takových výnosů obvyklé, platily ještě po mnoha tisíciletích.

Existují však hlasy, které tvrdí, že tento výnos byl pouze politickou nutností, kterou Gonozal III. musel nedobrovolně vyhlásit. Předcházelo tomu několik let bezpříkladných diferenčních kampaní, které vlastně měli připravit náladu na odsun odlišných Arkonidanů. Dostalo se to ale mimo kontrolu. A když tragicky selhalo testovací spuštění projektu Tiga-Ranton, strhl se proti Con-Treh mocný pogrom. Poté měl Gonozal III. jen dvě možnosti. Buď mohl postavit miliony Arkonidanů před soud, odsoudit je a tak vyvolat nepokoje ne-li dokonce občanskou válku. Nebo to celé dodatečně legalizovat.

Pro tuto teorii mluví záznamy Con-Trehů, ve kterých stojí, že se Gonozal III. spojil se svým přítelem a flotilním admirálem Regirem da Quertamagin a požádal ho, aby Con-Treh dostal do bezpečí. Mohl zprávu o katastrofě pozdržet jen omezenou dobu.

Ale ani tak ho nelze zprostit morální viny. Mediální kampaň byla totiž výsledkem jeho politiky, která nechtěla žádný rušivý faktor v dokonalém a přeslavném Arkonu. Tak či onak se kampaň nakonec dostala zcela mimo kontrolu.

Aktuální data:
25.9.2021
1566 před NGL
10. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459482.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!