Menu

Arkonská superbitevní loď patří se svým průměrem 1500 metrů k nosným nebo tendrovým třídám v Imperiální flotile. Vlajková loď admirálky Ascari da Vivo nemá žádné prstencové zesílení; místo něho vystupují v úrovni rovníku poloviny dvanácti 200 metrových křižníků. Další dva 200 metrové křižníky jsou uloženy v hangárech na pólech. Pokud jsou připojeny všechny lodě, je vytvořena koule se 14 silně zvětšenými, půlkulovitými výběžky, přičemž mezi dvanácti kulatými segmenty v úrovni rovníku ční do výše 12 metagravových bloků o výšce 50 metrů. Také tyto agregátorové haly jsou přibližně o jednu třetinu vysunuty ven z lodi, aby uvolnili místo pro další velkokapacitní zařízení. Pokud se všechny pomocné čluny odpojí, zůstane mateřská loď tvořena obrovským míčem se 14ti polokulovými prohlubeninami v plášti. Kromě toho se na palubě nachází ještě deset 60 metrových ultralehkých křižníků a třicet 30 metrových malých kulovitých lodí. K nim se v případě potřeby může přidat několik kontingentů bojových robotů, pěchota, shifty a mnoho dalšího.

Nad a pod rovníkovými doky se třpytí uzavírací pole z plastovací energie kolem vyzařovacích sektorů šesti trojitých lafet transformačních děl. Těchto děl je celkem 36, přičemž každé disponuje nezávislým zařízením, které dodává munici a pomocí transmiterů odvádí pryč zbytky. Dále jsou u každého pólu umístěny čtyři dvojlafetové okruhy MHV děl, celkem jich je tedy 16.

KARRIBO je chráněný pětinásobným stupňovaných paratronovým štítem, trojnásobným stupňovaným HD-štítem a dvojnásobným stupňovaným, vylepšeným plástovaným ochranným štítem. Kromě toho má ještě povinný tlumící štít.

Dva gravitrafové zásobníky zásobují energií dvanáct vzájemně nezávislých metagravových bloků. Každý gravitraf je vybavený vlastním hypertropovým čerpadlem. Tato energie umožňuje lodi dosáhnout zrychlení přibližně tisíc kilometrů za sekundu na druhou; křižník v případě nouze může vyvinout zrychlení dokonce 1200 km/sec2. Při metagravovém letu dosahuje KARRIBO nadsvětelného faktoru maximálně 70 milionů, ovšem za cenu obrovské spotřeby energie.

Loď má minimálně 1700 členů posádky. Dalších 700 žen a mužů je přiděleno do 14 velkých pomocných člunů.

Členové posádky:

 • Velitel: Jednosluneční nositel Ighur da Reomir, Arkonidan
 • 1. pilot = zastupující velitel: Tříplanetární nositel Amonar da Pathis, Arkonidan
 • 2. pilotka: Jednoplanetární nositelka Endeora da Tatstran, Soraleranka
 • Vedoucí lodní obrany: Tříplanetární nositel Ashkort da Knoos, Tschirmaynec
 • Vedoucí oddělení pohonu a palubních strojů: Dvojplanetární nositelka Thora da Vlerghon, Baikhabinerka
 • Vedoucí oddělení radiokomunikace a zaměřovačů: Tříměsíční nositel Crest da Khantzron, Arkonidan
 • Šéf vědců: Velmistr Trerok, Zaliťan
 • Vedoucí oddělení pozitroniky a syntroniky: Jednoplanetární nositel Vadrakin da Hugral, Arkonidan
 • Šéflékaž a vedoucí palubní kliniky: Břichořezač Voo'lak, Aras
 • Vedoucí oddělení logistiky a zásobování: Henos, Skokan
 • Vedoucí oddělení vnějších operací a pěchoty: Dvojměsíční nositel Sesete, Luccianec