Hanzovní mluvčí

z Databáze Multiversa

Skupinu Hanzovních mluvčích tvořilo 34 osob, které určovaly osudy Kosmické Hanzy, a znali všechna tajemství obchodní organizace.

Jmenování

Noví Hanzovní mluvčí museli v OCELOVÉM DVOŘE složit přísahu na knihu Hanzy (takzvaný Kovový zákoník). Po pečlivém přezkoušení OCELOVÝM DVOREM a NATHANEM dostane nový Mluvčí Hanzovní pečeť a je zasvěcen do tajemství střetnutí mezi superinteligencemi ID a Seth-Apophis (pokud tento konflikt ještě trvá).

Hlasování

Při hlasování jsou všichni Hanzovní mluvčí rovnocenní. Osoba oprávněná hlasovat svůj souhlas či nesouhlas projeví v OCELOVÉM DVOŘE, hlavním plánovacím stanu Kosmické hanzy.

Dojde-li k patu, rozhodne NATHAN.

Historie

426 NGL

V této době existovalo 33 Hanzovních mluvčí, k nimž patřil Perry Rhodan jako 34. oprávněná osoba se zvláštním statusem. Julian Tifflor zde působil jako představitel LSP.

Hanzovní mluvčí v této době:

Monos

Během Monosovy vlády existovalo po roce 493 NGL jen devět Hanzovních mluvčí - Galbraith Deighton a osm Pánů cest.

Hanzovní mluvčí v této době: