Koordinační rada

z Databáze Multiversa
Řídicí orgán flotily lodí typu Explorer. Zadává úkoly a vyhodnocuje poznatky. Má vědeckou, nikoli však velitelskou pravomoc