Deflagrace

Jako deflagrace (z latinského deflagrare pro shořet) je všeobecně označován proces hoření nebo vyhoření, při kterém je tlak exploze vyvolán jen vznikajícími a roztahujícími se plyny.

V Perryversu se tento výraz používá pro různé další efekty:

  • během doby zvýšené psí-konstanty byla pararosa, metabolický produkt Nokturnů z Fornaxu, náchylná k deflagraci, když se vyskytovala ve větším množství. Spontánní deflagrace pararosy vedla k náhlému uvolnění veškeré psionické energie uložené v pararose, což mohlo vést k psionockým bouřím, jejichž důsledky byly patrné až na několik světelných let. Mentálními impulzy inteligentních živých tvorů může také u malého množství pararosy vyvolat kontrolovanou, pomalou deflagraci, čímž taková živá bytost na omezenou dobu získá paraschopnosti. Po DORIFER-šoku a normalizaci psí-konstatny v oblasti DORIFERU, pararosa své schopnosti ztrácí, takže toto není více možné.
  • Také pěnový opál z Baikhal Cainu, který vznikl smíšením planetární hmoty a tělní substance zemřelého nokturního úlu Antallin, je náchylný ke spontánní deflagraci. Zničení tohoto hyperkrystalu uvolňuje petidimenzionální šokovou vlnu. Tak byla soustava Cain vržena do hyperprostoru kvůli deflagraci pěnového opálu ze Svaté hory.
  • Salkrit deflagruje, když je vystaven mechanické zátěži.
Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál