Jonx

Astronomická data:
Vzdálenost od Dubensysu:2,7 milionu LY
Důležité národy:
Yunjunctové, Ysharové
Důležité superinteligence:
K'UHGAR

Jonx, ležící poblíž galaxie Dubensys, patří k mocenské oblasti superinteligence K'UHGAR. K'UHGAR odtud započal se snahami o dobytí galaxie Segafrendo.

Dějiny

Když před zhruba 22 miliony lety ovládla bytost K'uhgar s pomocí Kyntassů celou galaxii Dubensys, začala se rozhlížet po nových cílech pro své dobyvačné choutky. Vyslala žoldnéře z lidu Zyttoriů do sousední galaxie Jonx, aby nalezli tam se nacházející dimenzionální tunel do INSHARAMu. Vstup do tunelu byl nalezen překvapivě rychle a velice snadno.

Po dalších 4 milionech roků sloužil Jonx jako předmostí v dobývání galaxie Segafrendo.

Galaxie byla také známa povstáním Mundäna Mettzalla, který se spojil s obyvateli Jonxu proti superinteligenci K'UHGAR. Po třech letech byla vzpoura s podporou proroka Vaccumeetma potlačena Runrickem. Mettzall byl přitom zabit.

Zdroje

PR 2037, Andromeda 6

Aktuální data:
18.10.2021
1566 před NGL
30. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459505.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!