Perry Rhodan 645 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 645
Název:Catronská céva
(Die Catron-Ader)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické šachy
Vydáno poprvé:1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3458
Vrátí se zpět do Naupaumu – a najdou chaos
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan a Yuloc se vrátí do Naupaumu.

Torytrae – Rhodanův společník.

Heltamosch – Raytša čeká na pomoc.

Sabhaddor – Pehrtusský mozek je aktivní.

Mikul – Obyvatel jednoho odříznutého města.

Tembalan – Obyvatel jednoho odříznutého města.

Wilamesch – Náčelník tlupy plenitelů.

Přes Catronskou cévu dorazí Rhodan-Toraschtyn a Torytrae na planetu Yaanzar. V Yaanzardoschtu1) se tam pod vlivem impulzů z Catronu probudilo osmnáct pehrtských mozků. Mozky vyvolají zemětřesení, erupce a přílivové vlny, které stojí život miliony obyvatel planety a mnoho dalších připraví o střechu nad hlavou. Proti 14‘000 pehrtských robotských lodí, které vystartují z podmořské základny, nasadí Rhodan, kterého Heltamosch vybavil rozsáhlými pravomocemi, flotilu Raytschatu. S Uyfinomovými zářiči, které si Pozemšťan a Yuloc přinesli z Catronu, překonají Yaanztroni nepropustný hypertransový energetický štít, který sedmnáct Pehrtských mozků s pomocí Uyfinomu zřídilo kolem paláce Tschatra. Komando VASGA a TOKu zaútočí na Yaanzardoscht a mozky zničí. Sabhadoor, osmnáctý mozek, se po svém procitnutí nechal ve státní transplantační klinice Yaanzardoschtu přemístit do těla Yaanztrona. V Rakkaanu je zastřelen Tembalanem, Yaanztronem, který se kvůli zničení města Partakoon ocitl bez přístřeší, a kterého chtěl mozek sugescí získat pod svou kontrolu. Současně zničit raytanský svaz pod velením Pynkschtona flotilu nepřátelských robotských lodí.

Na Payntecu zemře mezitím kvůli útrapám Pehrtský mozek v Donktoschově těle. Zbavena vlivu pehtrského mozku zaútočí pozitronika planety s bojovými roboty proti cizincům. S jen 67 přeživšími se Heltamosch, Zeno a Gayt-Coor zachrání ve čtyřech pomocných člunech zničeného ROTAPu. Poté co planetu opustí, nechá Raytscha odpálit uložené bomby a odstraní tak Catronskou cévu2).

Pynkschton dá Rhodan-Toraschtynovi a Torytraemu, kteří se s Doynschtem Mírným3) chtějí vrátit do Catronu, 97 dálkových kosmických lodí.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál