Nekrofóra

z Databáze Multiversa

Nekrofóry představují nejefektivnější prostředek hromadného ničení, známý chaotarchům. Tuto strašlivou zbraň lze vytvořit pouze v negasféře.


Nukleotidový mor

Nekrofóra

Jako nekrofóra je označována nádrž, v níž je uskladněn nukleotidový mor. Každý sud je 15 m dlouhý a má průměr 8 metrů. Stěna nádrže má tloušťku 0,5 m. Na povrchu se nachází stovky vzájemně se prolínajících kruhů, skládajících se z malých rudých bodů. Tento vzor vyvolává u každé inteligentní bytosti, nehledě na její duševní profil, asociaci pohybem částic v plynu. Prázdná nádrž má pak stříbrnou barvu.

Biocid

Obsah nekrofóry se skládá se z několika biliónů koagulátů. Tyto zase tvoří koncentrace asi 40 miliardy biocidů. Tento biocid lze slovy popsat jen s obtížemi: Mnohdy se hovoří o antipsionických akčních kvantech. Při nasazení kvant vzniká takzvané antipsionické vířivé pole, čímž je však popisován pouze jejich rušící a ničivý charakter. Jisté je pouze to, že se biocidní antipsionické kvantum podobá negapsí, které lze použít ke zničení pozitivní psionické energie.

Způsob působení

Pokud biocid zasáhne živou bytost, během zlomku vteřiny spálí její vitální energii. Tělo na to zareaguje spontánní smrtelnou mutací veškerých buněk a z nich se skládajících a orgánů. První hodiny mutací lze přežít s pravděpodobností asi jedné ku miliardě. Z těchto přeživších pak lze s vhodnými prostředky udržet naživu pouze jedno procento. Když se to podaří, jsou tyto ohavné, trýzněné, deprimující bytosti biologicky nesmrtelné.

Průměrně v asi 5000 vylidněných galaxiích se objeví jediný Temně narozený. Toho musí z jeho světa vyzvednout osobně chaotarcha a stává se z něho významný pomocních Mocností Chaosu.


Imunita

Jedinými známými tvory, kteří mohou bez újmy přežít útok nukleotidového moru, jsou instinktivní léčitelé z národa Druidů z Dommrathu.

Užití

Nukleotidový mor je nasazován zejména z palub chaotenderů. Za tím účelem pronikne speciální plavidlo do kosmonukleotidu cílové galaxie, vyhledá vhodný psiq, a otevře v něm nekrofóru. Koagulát se poté rozdělí podél galaktických gravitačních linií, až narazí na velkou koncentraci života. Rozštěpí je na jednotlivá biocidní kvanta, která si pak vyhledají své cíle. Lze uskutečnit i bezprostředního nasazení nekrofóry v normálním prostoru, tedy bez okliky přes kosmonukleotid. Vlastní působení na cíl je ale identické.

K biocidnímu moru má zřejmě přístup také Terminační kolona TRAITOR. Na palubě osiřelého zdrojoklipru Ruumaytron byla objevena nekrofóra – nádrž byla ovšem prázdná.

Jak vyšlo najevo během pobytu lodi SVÍTIVOSTI v Říši harmonie, take v soukromých místnostech pověřenkyně kosmokratů Sambury Yury je uložen sud s nekrofórou (PR 2609).

Zdroje

PR 2057, PR 2093, PR 2095, PR 2381, PR 2609