Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2093
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2093
Název:Rekviem za Věčného
(Requiem für einen Ewigen)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:2.10.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 3,1 milionů let př.n.l. – 2.796.328 př.n.l./ 1304 NGL = 4891
Architekt ze ZENTAPHERU - jeho život je zasvěcen Vyšším
Hlavní postavy románu:

Kintradim Crux - Spinkaahn se stává mocným Architektem ZENTAPHERU

Torr Samaho - bývalý Sluha Materie pozná více než tři miliony let dlouhé dějiny

Zen-Skogo - robot ví více o Negasférách a Chaotarzích než jakákoliv jiná bytost

Xiantopo - Rou se vyvine ke zlému nepříteli Kintradima.

Soudce - anonymní bytost má velkou zodpovědnost

Zatímco Santade ze Sonnbajir a Junker musí ze všech sil hrát, ponoří se Torr Samaho do snu, ve kterém prožije vzpomínky vědomí Kintradima Cruxe. Duševní prezence Samaha je tak silná, že se oba muzikanti snu zúčastní:

Kintradim vyrůstá v »Domově štěstí«, sirotčinci, který provozuje ohyzdný, čtyřnohý a chobotnatý Ganorrer Votoregg na jednom asteroidu. Nezná svůj původ a ani neví, jestli je, jak tvrdí Votoregg, Spinkaahn a jestli je jeho jméno skutečně Kintradim. Votoregg prodává své chovance, které získává od zločinců, jako otroky nebo jako objekty rozkoše.

Po podrobném průzkumu koupí Mokko Oniok, jehož tělo je ukryto ve vysoce vyzbrojeném kosmickém oděvu, Kintradima a následně poté zničí »Domov štěstí«. Přivede mladého Spinkaahna na planetu Zuffragg, zpustošenou v boji mezi mocnostmi chaosu a řádu, na které se ve hvězdicovité stavbě nachází akademie Harcoy-Maranesh. Kintradim je jedním z deseti tisíc Rousů, žáků, kteří se pod dohledem robotských mentorů budou cvičit na bojovníky pro Chaotarchy. Mezi Rousy panuje nemilosrdný konkurenční boj, protože všichni vědí, že jen jeden z nich přežije a stane se Cruxem. Nikdo nezasáhne, když je velice nadaný, půvabný Felokee Royan brutálním, tři metry vysokým, šestiramenným Phangenem Xiantopoem a jeho přívrženci zavražděn. Kintradim je naproti tomu zachráněn mentorem, když Xiantopoův přívrženec chce také na něj spáchat atentát.

Na konci svého výcviku se musí přeživších tisíc Rousů v katedrále Harcoy-Maranesh pokusit vstoupit do Jezera duší, olejnaté a petrolejové dvě stě metrů velké misky, který vzbuzuje dojem, že se v něm rozprostírá »Element temnoty«1). Až na sedm, mezi nimi i Kintradim a Xiantopo, všichni Rousové propadnou a vcházejí, stejně jako devět tisíc před nimi, do Bazénku duší. Současně jsou jejich vědomí uložené do čipů. Poté vstoupí i posledních sedm žáků do moře. Zůstane jen Kintradim a je od Soudce, jehož obličej nikdy nespatří, vybrán jako dokonalý bojovník s vlastní odpovědností a slibným individualismem. Zatím co bezpočet malých lodí vytváří rojnici, aby přivezli nové Rouse do Harcoy-Maranesh, je Kintradim převezen velkou lodí do Negasféry2).

Když se po tisíci letech jako Crux, jako důvěryhodná osoba Chaotarců, vrátí zpět, trpí strangeness-šokem a ztratí všechny vzpomínky na Negasféru a na své setkání s Chaotarchem Xpomulem3). Od nynějška je ale imunní proti strangeness-efektům. Jako poradce ho doprovází robot Zen-Skogo, tvor z Negasféry s n-dimenzionálním vnímáním. Nosí v sobě čip se obsahem vědomí neprošlých Rousů. Zen-Skogo oznámí Kintradim Cruxovi jeho úkol: vystavět a řídit Chaotender 37. ZENTAPHER. V bolestivém hypnoškolení se Crux dozví, že se 36. ZENTAPHER v sousední galaxii Erranternohre v bitvě mezi mocnostmi Chaosu a Řádu ztratil:

Aby galaxii Erranternohre, ve které se nachází Laireho ÚROVEŇ4) a Hrady Mocných5), zabezpečili proti mocnostem chaosu, chtěli tam kosmokraté umístit materiální zdroj GOURDEL6), který vznikl ve velice vzdálené mocenské oblasti. Jako protitah se postarali Chaotarchové o to, že materiální propad JARMITHARA7) byl přesunut do Erranternohre. Aby ukončili patovou situaci, postavili kosmokraté své kosmické továrny proti Chaotendrům, ale i bitva, ve které byly zničeny dvě kosmické továrny a dva Chaotendry8), mezi nimi i ZENTAPHER 36), skončila nerozhodně.

V galaxii G-Ayscham v průběhu 26.000 let vznikl plášť nového chaotendru, který se skládá ze strangeness-vrtev, energie a maličkých spór »elementu tmy«, a MORHANDRA, srdce ZENTAPHERU. MORHANDRA je vybavena časovým generátorem, který je zkonstruovaný za použití »Elementu času«9).

37. ZENTAPHER buduje Anin An, »element techniky«10) Dekalogu elementů11). Kromě základen Dekalogu LÍHEŇ, SKLAD a ZRYCHLOVAČ12) a obrovského STROJE Anin Ana10) je k dispozici 15.000 tendrů a 200.000 zcela robotizovaných důlních lodí, které G-Ayscham bezohledně drancují. Staveniště je chráněno čtrnácti KYR-nosnými loděmi Zyronů, dominujícího obyvatelstva G-Ayscham.

Podporován Zen-Skogoem navrhne Kintradim Crux řídící centrál Kintradimovu výšinu, nechá stavět kabinety a vybírá pro ně obyvatele mezi národy G-Ayschamu a dalších galaxií. Aby v ZENTAPHERU zajistil mírové soužití různých bytostí, zalidní kabinety ale z převážné části klony, které pro něj vyrábějí Pseutarové, nadaní genetici galaxie G-Ayscham z genotypu vyvolených národů. Holohlavé, vysoké humanoidy s jemnými prsty z G-Ayscham vybere pro jejich vynikající technické dovednosti jako výchozí typ pro výrobu Alfa-inženýrů.

Dlouho před dokončením ZENTAPHERU nasadí kosmokraté alianci Řádových válečníků proti staveništi Chaotendru. Zyronští Instinktivní válečníci utrpí četné ztráty, než Kintradim Crux odhalí Zen-Skogoa jako zrádce a vláká bojovníky mocnosti řádu do léčky. Když mu Anin An odstraní čip, vysvětlí robot z Negasféry, že kosmokrat Xiantopo z něj udělal spícího agenta a nasadil ho do akademie Harcoy-Maranesh. Kintradim pošle Zen-Skogoa do Negasféry, aby mu tam čip opravili.

Protože se Zyroné v boji s Řádovými válečníky obzvláště osvědčili, rozhodne se Crux z jejich genetické základu naklonovat Instinktivní válečníky pro ZENTAPHER. Na jeho pokyn musí Pseutarové také zrekonstruovat z posledního přeživšího archiváře Řádových válečníků všechny čtyři pohlaví těchto čtyřramenných houbovitých forem života13).

Po dvaceti tisících letech se vrací Zen-Skogo z Negasféry. Když jsou kabinety ZENTAPHERU po dalších šedesáti tisících letech dokončeny, materializuje se v jádru chaotendru Anin Anem zkonstruované gondoly a jako zásilka z Negasféry také vstupní stanice a Box-ZENTAPHER. Za přítomnosti milionu diváků z 180.000 národu z různých kabinetů jmenuje Zen-Skogo Kimtradima Cruxe ve jménu Xpomulse »Architektem« a předá mu jako znak jeho důstojnosti Architektovu hůl. Crux je povinen jako Architekt vnitřek ZENTAPHERU budovat v souladu se třemi úlohami Chaotendrů.

ZENTAPHERY mají za prvé bojovat proti kosmokratům a jejich vazalům, za druhé shromažďovat data o ZÁKONU a Morálním kódu a za třetí jako protiklad život rozšiřujících spórových lodí ničit život v kosmu.

Nový chaotender ZENTAPHER, navenek se stal mobilní černou dírou, opustí nyní zpustošenou galaxii G-Ayscham, a po tisíci letech dostane Kintradim Crux první rozkaz od chaotarchů. Dozví se, že sudovité Nekrofóry z Box-ZENRAPHERU obsahují kvanta »Nukleotidního moru«. V každé nekrofóře se nachází několik milionů koagulátu ze třiceti až čtyřiceti miliard antipsionických akčních kvant, něco na způsob Nega-psí14) biocidů. S HVĚZDOU musí Kintradim Crux vniknout do vnitřku DORIFERU a vypustí nekrofóry do Psiqů15), aby odvrátil pro chaotarchy nežádoucí vývoj. V postižených galaxiích Psiqové rozšíří biocid nadsvětelnou rychlostí podél gravitačních linií a anihilují virtuální energii vysoce vyvinutých forem života. Postižené bytosti zemřou na nekontrolovatelné mutace.

Crux musí tento DORIFERŮV mor16) rozšířit nejenom v potenciálních realitách kosmonukleotidu, ale i v galaxiích standardního vesmíru, které mají pro mocnosti řádu speciální význam. Jako první vylidní galaxii Orkaru-Creer, kde aliance národů chce začít s repatriací TRIICLE-917), což by vedlo ke konci Negasféry. Kintradim Crux pochopí, že každý úder proti životu, který zvyšuje pořádek v kosmu, je ranou proti kosmokratům. Zen Skogo mu ale vysvětlí, že válka chaosu proti řádu se mezitím přenesla na jiné bitevní pole a že chaotarchové nukleotidní mor už nepoužívají tak cíleně jako dříve.

Při biocidním nasazení proti galaxii standardního vesmíru mají Instinktivní válečníci Chaotendru dodatečný úkol hledat »Temně narozené«, bytosti, které mohou biocidu vzdorovat bez poškození. Ale v žádné v pěti tisících galaxiích, jejichž život zničili, neobjevili Instinktivní válečníci žádného Temně narozeného.

Místo toho naráží na občas hrůzně zdeformované bytosti, které dále existují bez vitální energie. Kintradim Crux některé z nich umístí do životních nádrží kabinetu Kintradimova domova, který založil. aby mohl udržovat pravidelný kontakt s poutníky. Inspirován utrpěnou bolestí při Zen-Skogově hypnoškolení, vyvine metodu, jak stimulovat bolesti. Když zemře Majordomus, který pečuje o biocidní mutanty, o »Věčné«, zrekrutuje jako jeho nástupce Kergoraha Inkaty Chirpagnona18).

Po padesáti dalších úkolech objeví Instinktivní válečníci konečně »Temně narozeného«, ale Zen-Skogo zakáže Kintradimovi se k bytosti přiblížit, protože jeho prezence zahaluje celou planetu, na které se zdržuje, do aury, ze které vychází úzkost, skleslost a panika. Crux opět pozná vyzařování, které pozoroval u Soudce akademie Harcoy-Maranesh. Zmizí, když si Xpomul, aniž by se ukázal, vezme Temně narozeného s sebou.

Když se kosmická továrna MATERIA přiblíží k ZENTAPHERU jen na jeden milion světelných let, nasadí Kintradim Crux v galaxii, ve které se továrna kosmokratů zdržuje, zkusmo několik nekrofór. Život v galaxii zanikne, ale MATERIA není vůbec poškozena.

Protože střetnutí mezi mocnostmi chaosu a řádu jde vstříc novému vrcholu, svolá Xpomul Architekty devíti Chaotendrů ke konferenci v ZENTAPHERU. Každý z osmi Architektů se materializuje v 720 metrů vysokém obloukovém transmiteru na nejhornější plošině Kintradimovy výšiny. Všichni ale zůstanou skryti pod čtyřicet metrů dlouhým černým elipsoidem, který je chrání před mocnou negativní prezencí chaotarcha, který se jako poslední objeví ve formě humanoida v černém kabátě uvnitř sloupu černého ohně. Vypráví jak v galaxii Kohagen-Pasmereix na planetě Dommrath vzniká nový řád Rytířů Hlubiny19). Protože vývoj ale došel tak daleko, a kosmokraté tam shromáždili své kosmické továrny, nestačí nasazení nekrofór.

Architekti proto musí vyrazit do bitvy s kosmickými továrnami se svými chaotendry. Nejdříve bojují pouze pomocné flotily. Když ale kosmická továrna KYMBRIUM zničí 1-KYR Instinktivních válečníků, zasáhne Kintradim Crux se ZENTAPHEREM sám do boje. Dojde k ohromné bitvě, ve které jsou nasazeny ultimatní látky, ale i Element tmy, který souvisí s výrokem: »Až zemře poslední Rytíř Hlubiny, pak všechny hvězdy zhasnou.«

Když ultimatními látkami zmanipulovaný Kosmický Messenger přivede ke zhroucení časoprostorovou strukturu Kohagen-Pasmereix, jsou kosmické továrny, především ale chaotendry ztraceni. Kvůli neustále se měnící gravitační konstantě okolního universa nemůže MORHANDRA stabilizovat mračnou kapsli ZENTAPHERU. Kosmické továrny MATERIA a NOKTUA zaútočí na oslabený chaotender se svými intervalovými zbraněmi, způsobí mu těžké škody, zničí Zen-Skogoa a především zabijí senzibilní Alfa-inženýry v Kintradimově výšině. Kintradim Crux zavelí okamžitě k útěku ZENTAPHERU.

Architekt marně vyhledá v galaxii Pooryga kontakt s jedinou planetou červeného slunce, protože doufá, že se bude moci zbavit přebytečných intervalových sil, které ještě pořád pustoší vnitřek ZENTAPHERU. Nakonec ze zoufalství spustí časovače, které Chaotender přesunou do nouzové stáze. Dříve než se to stane, chce opustit ZENTAPHER a převést pomoc. Protože ani transmitery na Kintradimově výšině ani teleportační pole vstupní stanice nefungují, vyhledá HVĚZDU.

Tam ale potká Temně narozeného Soudce z Harcoy-Maraneshe. Řekne mu, že rozhodnutí vybrat Kintradima a udělat z něj Architekta, byl asi omyl, a předhodí mu zbabělost a selhání. Vybočení ZENTAPHERU zeslabí Chaotendr tak, že by ani nemohl překonat nasazené kosmické továrny s umírajícími Sluhy Materie. To ale mocnosti chaosu v této části vesmíru odhodí o miliony let nazpět20). Soudce zakročí proti Architektovi a Kintradim Crux spadne do hluboké propasti. Ale protože je Věčný, jeho duch nezanikne zcela21).

Torr Samaho cítí, že zlomek vědomí zklamaného Architekta nemá žádnou šanci, jak by mu mohl být nebezpečný. Ví také, že nákaza v Zemi Dommrathu je následkem nasazení Nekrofóry. Unikající boicid se materializuje podle náhodného principu podél gravitačních linií na světech Dommrathu.

Teprve když Santade z Sonnbajir a Junker skončí vyčerpaně z hraním, vezme bývalý Sluha Materie na vědomí, že Keyrettlerové ohlásili přílet Ektapa-supergondoly s cizinci. Je mu ihned jasné, že se musí jednat o Lidi, které pronikly do ZENTAPHERU.

Toto je poslední obsah, který byl přeložen z Archivu II. Další budou přebírány z materiálních zdrojů a nebudou tak podrobné:-(