Perry Rhodan 2092 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2092
Název:Vyvrženec
(Der Ausgestoßene)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:25.9.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 12911304 NGL= 48784891
Ortel kosmokratů - nesmrtelný se vrací domů
Hlavní postavy románu:

Torr Samaho - bývaly Sluha Materie najde svůj starý domov

Cairol Třetí - robot kosmokratů vysloví konečně svůj ortel

Santade ze Sonnbajiru - muzikantka z planety Burtyn hraje milostnou symfonii

Junker – muzikant je mistrem na svůj Kabremm

Kintradim Crux – ještě po smrti je Architekt tvrdým protivníkem

Po zničení své kosmické továrny MATERIA1) odlétá Torr Samaho se svou univerzální ponorkou CROZEIRO k Plató v Erranternohre2) a vyšle VOLÁNÍ. Ačkoliv je to vlastně závazné, nesleduje žádný další Sluha Materie výzvu bývalého Crozeirenského prince. Místo toho se objeví kosmokratický robot Cairol Třetí a prohlásí, že Torr Samaho jako první velitel zavinil zánik své kosmokratické pevnosti, za což je vyloučen z řad Sluhů Materie. Samaho rozsudek akceptuje, odmítne ale vysvléct Oblek Moci, který považuje za svoje vlastnictví. Cairol proto proděraví oblek v oblasti pánve a ramen, čímž mu odebere schopnosti posilovat Samahovu spojenou Mentu Crozeiranů3). Ochranný účinek Obleku ale zůstane zachován. Rozhněvaný Samaho prohlásí, že on sám neselhal, ale že systém kosmokratů nestojí za nic. A provokativně vysloví otázku, jestli Hismoom4) svou pozici kosmokrata nezískal stejným způsobem jako Harden Coonor svou Rytířskost5).

Torr Samaho musí s CROZEIRO opustit Plató. Pokus spáchat Gomberach6) selže, protože už neexistuje žádný další Crozeiro, jehož Mentu by mohl přijmout. Aktivuje proto hologram z plastovací energie starého služebníka Karvencehla7). Karvencehl radí bývalému veliteli MATERIE, aby odletěl do své domovské galaxie Pooryga. Silný muzikální signál, který vychází z Burtynu, planety na okraji Erranternohre, ale Torr Samaha ovládne a ten pak vypne hologram.

Na Burtynu má obdařená muzikantka Santade z Sonnbajir na svém jedinečném 9-Imbariemu, doprovázná Junkerem na Kabremm, jiném dřeveném nástroji, hrát přímo na pohřbu pověstného Červího zloděje. Její zvukový orkán se ale pro mírné rozladění 9-Imbariemu dostane mimo kontrolu a způsobí velikou spoušť. Torr Samaho vezme Santade a Junker, malá kožešnatá zvířátka s rejskovitým obličejem, na palubu CROZEIRO, kde ho jejich úchvatná hudba vytrne z deprese. Společně s oběma muzikanty, kterým vnutil svou vůli, odlétá do své domovské galaxie.

Tam na planetě Asbarjen ve městě Harashime získá první poznatky o aktuálním dění v galaxii Pooryga, která se nyní nazývá Země Dommrath8). Protože se na planetě Crozeiro9), kterou s použitím svých technický prostředků své Univerzální ponorky tajně navštívil, necítí jako doma, vydává se do soustavy Sadeen-Epoq v clustery 0342. Zde propukla »nákaza«10), ve které pozná zbraň mocností chaosu. Toto a další jevy v Dommrathu svedou Samahovu pozornost na zakázaný cluster CLURMERTAKH.

Hlídku Legie, která se ho pokusí zadržet, přinutí silou své Menty zničit samu sebe11), zatímco on při tom poslouchá hudbu Santade a Junkera. Poté co na Irrismeet získá informace o Temné nicotě12), odlétá na planetu Clurmertakh13). Bez obtíží překoná se svou Univerzální ponorkou zónu strangeness, která Temnou nicotu obklopuje a vnikne do objektu.

Protože létající města Kintradimova výšina a Box-ZENTAPHER jsou zakonzervované stází, vstoupí Samaho do 1.2 kilometru velkého města MORHANDRA, jehož za difuzorním polem skrytý plášť je pokrytý sedmi sty tisíci zlatě zářícími kopulemi. Její časové generátory, které nejdříve považuje za jednoduché stázové projektory, v něm vzbudí vzpomínku na stázový orchestr v katedrále v MATERII14). Bývalý Sluha Materie vypne patnáct procent ještě aktivních časových generátorů. V mocném mentálním signálu, kterého si nyní všimne, pozná sobě rovnou bytost.

Při pátrání po neznámém navštíví několik kabinetů, mezi nimi i jeden, ve kterém je úplně všechno kovové, až nakonec ve Squarridu najde mrtvolu Kintradima Cruxe. Když se dotkne modré hadovité hlavy, napadne ho zakonzervovaný duch Architekta. Během mentálního souboje pozná, že jeho protivník byl během bojů v Kohagen-Pasmereix15) vysoce postavený velitel mocností chaosu, a dostane důkaz pro svou domněnku, že ZENTAPHER je havarovaný Chaotender. Samahově Mentě se podaří integrovat psí-potenciál Kintradima Cruxe. Ačkoliv se mentální zbytky Architekta v něm opouzdří, získá Samaho další informace o Chaotendru ZENTAPHERu, který se zřejmě před 2.8 miliony lety poškodil v Kohagen-Pasmereix. Jednotlivé funkce tohoto cestujícího malého vesmíru se rozdělují na kabinety, mikrouniversa, jejichž maximální počet je sedm set tisíc. Škody při Velké spoušti dává Samaho zavinu intervalové zbrani na hyperdimové bázi, které pracuje na druhé straně SHF-spektra, tedy částečně v 6D oblasti.

Samaho se rozhodne Chaotender znovu opravit a nabídnout ho kosmokratům v Erranternohre, protože si je jistý, že tím získá plnou rehabilitaci.

Společně se Santade z Sonnbajir a Junkerem navštíví Kintradimovu výšinu. Protože si vzal ze Squarridu Architektovu tyč, slabou naleštěnou stříbrnou tyčku, přijmou ho Keyrettlerové, kteří se zdržují v létajícím městě, navzdory tomu, že vypadá jinak než Kintradim Crux. Aby zabránil dalším iritacím, nařídí Samaho zastavení komunikace a zákaz přístupu do řídící centrály ZENTAPHERU. Také v Kintradimově výšině je poškozeno šedesát procent zařízení. Dokonce i centrální počítač, který je umístěn ve dvou z osmi prizmat na nejhornější plošině, funguje nedostatečně, a MO'Rhyntra, který přes tři prizmové svazky řídí časový generátor MORHANDRAS, je rovněž poškozený. Z původních 22.000 Keyrettlerů v Kintradimově výšině jich přežilo Velkou spoušť jen 9000. Protože ale pro řídící centrálu není k dispozici žádný Alfa-inženýr, musí Samaho své plány provádět jen omezeně.

Odlétá k letícímu městu Box-ZENTAPHER, do kterého se dá dostat jen trhlinou ve vnějším trupu. Sedm kilometrů dlouhá, tři sta metrů široká a stejně tak vysoká hala, která tvoří vnitřek Box-ZENTAPHERU, je naplněná nespočetným počtem sudů stejného typu, jako objevil u HVĚZDY v kabinetu Squarrid. Intuitivně pochopí Torr Samaho, že tyto sudy, jejichž obsah mu nahání strach, hrají centrální roli v úkolu Chaotendru ZENTAPHER.

Přibližně třináct let po Samahově příchodu ohlásí vrchní genetik Kitodd Skitti16), že se na Rynkoru podařilo vyklonovat hybridního klona, který odpovídá požadavkům kladeným na Alfa-inženýry. Bývalý Sluha Materie sice pozná že tvor, kterého Pseutar vyrobil pomocí genotypu Modry Diamond17), je klonem Pozemšťana, ale dá rozkaz vyrobit jich deset tisíc.

Zřejmá přítomnost Pozemšťanů v ZENTAPHERU naplňuje Samaha velkými starostmi. V této situaci mu nabídne překvapivě vědomí Kintradima Cruxe, že zruší blok svých vzpomínek. Ačkoliv je mu jasné, že sluha mocí chaosu s tím chce jen získat odklad pro lidské vetřelce, přijme Samaho nabídku.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál