Perry Rhodan 2091 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2091
Název:Stopa TOHO
(Eine Spur von ES)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:18.9.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
V podsvětí Ferrolu - zvláštní pokyny pro Perryho Rhodana
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodaan - Terranec jde po zvláštní stopě na Ferrolu

Sky Charter - Panitheranka se zajímá o galaktickou hádanku

Gucky - Myšob je právem zuřivý

Jaku - Ferron se zamotá do kosmické události

Lotho Keraete - muž z kovu doprovází Perryho Rhodana do podsvětí planety

Obsazení planety Ferrol 120 arkonskými bojovými loděmi a deseti fragmentálními křižníky Posbiů proběhne 13. května 1304 NGL bez krveprolití, protože Thort dal svým krajanům pokyn neklást invazorům žádný odpor. 750 jednotek domovské flotily Ferrolu se stáhne bez boje ze soustavy Vega.

Ve stejné době zkoumá panithská archeoložka Sky Charter v Thortském Muzeu Jih artefakt, který souvisí s Galatkickou hádankou, která Perry Rhodanovi kdysi ukázala cestu na Poutník1). Znenadání se ve skle jedné vitríny na krátkou dobu objeví odraz strastiplné, němě křičící tváře Ernsta Ellerta2). Panitheranka sděluje svůj objev ferronskému muzejnímu sluhovi Jakusovi, který z holosnímku reflexe pozná, že Ellert zřejmě volá Perryho Rhodana.

Díky náhle se objevenému hyperzáření zaměří Sky Charter a Jakus 15. května zapečetěnou kavernu muzea, jednu z bývalých kasáren Sichů3). Tam objeví mezi dvěma exponáty výkyvnou prastarou transmiterovou klec transmiteru, stejnou jako nalezl Perry Rhodan před třemi tisíci lety při pátrání po věčném životě na Ferrolu4). Ve svítím nápise je zobrazeno poselství: »Deset cest vede do temnoty, jedna cesta vede ke spáse. Zvaž tedy své kroky, jestli ty světlo máš.« Také to připomíná zašifrovaný pokyn Galaktické hádanky. Když Sky Charter a Jakus vstoupí do komory s transmiterem, pulzující zařízení zmizí. Oba poté ohlásí svůj objev ferronské policistce, která se postará, aby se ho dozvěděl Perry Rhodan.

Následujícího dne fragmentální lodě překvapivě odletí pryč.

18. května 1304 NGL přestoupí Perry Rhodan, Gucky a Lotho Keraete nedaleko systému Vegy z LEIFA ERIKSSONA do válcového křižníku SPL KANYON, který je maskován za starou nákladní loď a kterému velí Aleotta Keats, a na jeho palubě odletí na Ferrol. Tam ještě v noci 19. května navštíví Sky Charter a proniknou s ní a s Jakusem do chodeb pod Jižním muzeem. Jejich marné pokusy, dostat se do komory s transmiterem obvyklou cestou nebo teleportací, spustí hyperemise, které svedou pozornost arkonského zaměřovače Ynkapara na Muzeum.

Zatímco se Gucky pokouší zadržet Ynkaparových šedesát vojáků, zjistí Rhodan, že transmiter je přístupný jen pro nesmrtelné. Keraete se nyní pokusí inaktivní transmiter uvést do provozu, ale klec se začíná rychle žhavit. Bezprostředně před tím, než transmiter exploduje, objeví Rhodan na jeho straně mapu izolovaného systému kaveren, které se rovněž nachází pod Jižním muzeem.

Teleportací odnese Gucky své čtyři společníky na místo, ze kterého vychází jedenáct chodeb, ale nové hyperemise ukáží jejich arkonským pronásledovatelům cestu. Neustálá časová tíseň, pod kterou musí jednat, vzbudí v Perry Rhodanovi podezření, že nenásledují stopu ID, ale jdou do pasti SEELENQUELLA.

Zběsilou rychlostí se začíná dno haly zahřívat, takže Gucky a Keraete musí ochránit Sky Chartera a Jakuse svými paratronovými štíty, které ale začnou jiskřit. Kromě toho selžou Guckyho paraschopnosti. Bezhlavý útěk do jedné z chodeb nepřichází v úvahu, protože stejné nekonečné koridory byly před čtyřmi lety objeveny pod Thortovým palácem. Kdo do nich vstoupí, toho přístroje v nich ukryté zahalí do zakřiveného prostoru. Bezprostředně před tím, než teplota v hale dosáhne 1500 stupňů Celsia, zjistí Rhodan, že se jen desátý koridor rozzáří, když se k němu postaví. Podle textu z transmiterové komory se pětice v této chodbě zachrání.

Orbton Ynkapar dostane od De-Keon'athora ze superbitevní lodě IRZIDIS rozkaz zastavit pronásledování.

Koridor zavede Perryho Rhodana a jeho společníky k hale s funkční transmiterovou kleci a pak beze stopy zmizí. Protože se gravitace v místnosti v minutovém taktu zdvojnásobuje a rychle začne dosahovat hodnot ohrožujících život, je Rhodan donucen i přes nebezpečí pasti vstoupit do transmiterové klece, aby své kamarády zachránil.

Jak se obával, je Perry Rhodan přenesen na IRZIDIS a tam odtud přes řetěz transmiterů k sídlu SEELENQUELLA na Arkonu III.

Podle Rhodanova rozkazu zničí Gucky a Keraete ihned multifunkční blok, který ústí do transmiteru. Gravitace se znormalizuje, Myšobovy paraschopnosti se vrátí a odnese své druhy k úkrytu, ve kterém čekají Aleotta Keats a další agenti SPL.

Protože není žádný pochyb o tom, že se jedná o SEELENQEULLŮV únos, odlétají Gucky a Lotho Keraete s LEIFEM ERIKSSONEM okamžitě ke Kalupově Bráně a předají Reginaldu Bullovi Rhodanův rozkaz okamžitě vyklidit Bránu 3. Kvůli informacím, které SEELENQEULL může získat od Rhodana, ignoruje Bull všechny dosavadní dohody s Terranským Rezidentem. Nechá schovat Solární Rezidenci na bezpečném místě a ještě 19. května odletí s celou domovskou flotilou Sol do soustavy Vegy. Malý Arkonský svaz je bez problémů přemožen a včleněn do terranské flotily.

Protože nenastává žádná SEELENQUELLOVA reakce, je to pro Reginalda Bulla důkaz, že mladá superinteligence je pod velkým tlakem a nemůže vojensky zasahovat.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál