Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2057
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2057
Název:Keifan, Druid
(Keifan, der Druide)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:23.1.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 12641303 NGL = 48514890
Na cestách v Zemi Dommrath - dva Terranci zakusí životní příběh
Hlavní postavy románu:

Trim Marath - mutant z planety Yorname se nachází v cizí galaxii

Startac Schroeder - teleportér zakusí historii Druidů

Keifan Sogho Nirwai'Mangolem - Druid z Couxhalu vypráví svůj životní příběh

Hermido - drzé zvířátko rádo kouše do prstů a rukou

Sangelie Miro Nirwai'Siman - mladá Druidka je svědkyní neuvěřitelné události

Transmiterový skok přenese Trima Maratha, Startac Schroedera, Keifan Sogho Nirwai'Mangolema, Hermiga a další uprchlíky na planetu Stuurmond. 1.80 metru vysocí, ještěrkovití Stuurové je ubytují v nouzových příbytcích v u portálu ležícím městě Dwinn.

Tady se oba terranští mutanti dozvědí během rozhovoru s Druidem, že se už nenacházejí v Mléčné dráze, ale v jiné galaxii jménem Země Dommrath. Pochopí, že uvízli ve vlasti Morkhero Seelenquella. Zde legendární Rytíři z Dommrathu, kteří sídlí v systému Crozeiro, už před dávnými časy zakázaly kosmické lety. Monopol na kosmické lety mají Rytířské lodě a Legie.

Země Dommrath je rozdělena na síť 3456 »Dommrathských clusterů«, prostorových krychlí o velikosti strany 3177 světelných let, které se nazývají Do'Chekalur. Cluster obsahuje až deset sektorů, které se zase skládají z »lokálních systémů«. Celkem v Dommarthu existuje 29.000 sektorů. Doprava mezi jednotlivými světy probíhá pomocí systému osobních a nákladních transmiterů Do'Tarfryddan neboli »Dommrathské sítě«1). Na každé obydlené planetě se nachází portál sítě, zpravidla lokální portál. Před nimi se nachází Gafwoochy, korýtkovité korunované stříbrné sloupy, které vydávají malé stříbrné tyčky jako jízdenky.

Každý sektor clusteru disponuje sektorovým portálem, který se nachází na centrální planetě a zpravidla obsahuje deset až patnáct velkotransmiterů a třicet až padesát osobních transmiterů. Spojení mezi jednotlivými sousedními clustery tvoří Chekalurkské uzly, clusterové portály. Centrálním světem clusteru 0133, ke kterému patří Chrittu a Stuurmond, je Zem'okhmo. Protože přes takové světy procházejí ohromné proudy osob a nákladu, mají tucty velkých a stovky osobních transmiterů. Kdo se chce v Zemi Dommrath vydat na delší cestu, musí skákat od clusteru ke clusteru. Dálková spojení nejsou možná.

Keifan vypráví Trimu Marathovi a Startac Schroederovi svůj životní příběh:

V roce 1264 NGL se Keifan narodil na planetě Couxhal v clusteru 0133. Jeho rodiče vedou »Druidskou kliniku« poblíž »Portálu Saroniahel«. Zde se léčí nemocní Druidi, tak že se jich jiní Druidi svým nosem na čele v »polibku« dotknou, kontaktem s jejich nervovou soustavou intuitivně zjistí jejich nemoc a pak instinktivně její biochemické potřeby psionickou cestou vyřadí. Již brzy se ukáže, že Keifan nedisponuje »darem« druidů. Přesto naléhá na své rodiče, aby se mohl vydat na tradiční putování přes Zemi Dommrath.

Tak tedy Keifan v roce 1281 NGL vstoupí do jediného portálu svého domovského světa a dostává se na průmyslovou planetu Horromyia. Doprovázen je 1.60 metru vysokým, válcovitým služebním robotem Orkisme, kterého Maranit jeho rodiny před více než sto lety z vděčnosti přijal. Na Horromyia prožije mladý Keifan, že Druid je zde vítán i akceptován, i když nedisponuje svým darem. Od vědce Stangorda, vetchého obyvatele planety, se poprvé dozví o budování clusterů Dommrathu. Druid cestuje dále do Castuuru a musí tam odmítnout bytost, která ho prosí o pomoc.

Přes Zem'okhmo se dostává na Stuurmond. Tam na něj naléhá zoufalá žena, která vypadá jako ropucha spojená s mravencem, aby vyléčil jejího na smrt nemocného syna Meinuffa, až se jí poddá. Když se dítěte v »polibku« dotkne, pocítí, že se jeho dlouho spící »dar« probudil. Keifan hocha zachrání.

Poté co na jednom obchodím světě potká Karriolendský klan Seelenquellů2) a vyléčí jednoho jejich stříbrného nosiče, navštíví Chirittu a v roce 1282 NGL odcestuje na okraj Do'Gwinyru, galaktické Northside, kde barbarští národy, podle pověstí, vyvíjejí kosmonautiku proti zákonu Rytířů3). Pochmurná planeta Chakrab je obydlena 1.60 metru vysokými, potomky šelem s černou kůží, kteří se jmenují Ratiniihové4). V polopustém městě zřícenin je mírumilovný Druid svědkem, jak Ratiniih v krvavém opojení přepadne skupinu čtyřnohých, kulovitých obchodníků ze Southside. Orkisme zachrání svého pána a ukáže se, že je to maskovaný bojový robot s tajnými zbraněmi. Existence takovéhoto stroje v mírumilovné Zemi Dommrath Keifana podiví.

Stále více se začíná zajímat o legendární Rytíře z Dommrathu. Protože se clusterovým tranzitem nemůže dostat na Cluster 0001, do Crozeiro5), vyhledá Keifan v roce 1287 NGL planetu Reyzer II v clusteru 0177, jejíž obyvatelé Maranité platí za oponenty Rytířů. Maranité jsou 1.70 metru vysocí humanoidé s bezvlasou, vejčitou lebkou. Jejich oči jsou postaveny šikmo a ústa mají vertikálně. Náhle propukne obávaná »nákaza« a páni Dommrathské sítě uzavřou lokální portál planety. V explozivní buněčné deformaci nabobtnají těla Maranitů a změní se na amorfní hromádky hmoty6). Keifan žádného z nich nemůže zachránit, zjistí ale, že se nejedná o obvyklou nemoc, ale o napadení. Jen sám sebe může Druid instinktivně-intuitivně vyléčit, když je i sám postižen. Společně s Druidkou Sangelie Miro Nirwai'Siman, kterou najde uprostřed hromady mrtvol, pozoruje Keifan, jak se objeví lodě Legie a tažným paprskem vezmou na palubu několik deformovaných Maranitů7), kteří přežili. Poté jsou portálové transmitery opět zapnuty.

Keifan se zamiluje do Sangelie, ale pokračuje dále sám v putování. Keifan přeskočí na planetu Zanumont, která jako Reyzer II patří ke clusteru 0177 a jejíž ještěrkovití praobyvatelé se mírumilovně sžili s příslušníky mnoha jiných národů. Druid je požádán, aby vyléčil odsouzence k smrti, který smrtelně onemocněl, ale chce přijmout svůj trest. Z vděčnosti mu odsouzenec se zelenou kůží, který má malý nos a kombinovaný nosní a ústní otvor, věnuje Hermiga.

V roce 1288 NGL se Keifan vrací na Couxhal a zjistí, že se i jeho planeta připojila k Astrounautické revoluci Rubena Caldrogyna, jejímž symbolem je bílý hrot šípu na oválu černé země. Krátce na to narazí Keifan na Coukhalu na NO KAAKE, dvě stě metrů dlouhou, vejčitou loď revolucionářů, obsluhovanou Caranesy a Maranity. Působí provizorně a je zřejmě smontovaná ze směsi porůznu sehnaných součástek. Protože revolucionáři počítají s bojovými akcemi a zraněním, požádá velitel lodi Caranes Corman, aby nějaký Druid vstoupil na palubu. Společně se Sangelií vstoupí Keifan na NO KAAKE, která se odebere na mnoholetou, monotvárnou strážní službu mezi Couxhalem a Chirittu.

Sangelie a Keifan vytvoří pár a po čtyřech letech přivede Druidka na svět jejich syna Marman Taho Nirwai'Mangolema. Ačkoliv jsou Druidi životem na kosmické lodi pozvolna unavování, nemají žádnou možnost jak NO KAAKE opustit, protože Corman nic bez rozkazu Rubena Caldrogyna neudělá.

Legie zavede odvetná opatření proti Astronautické revoluci, ale ve všech střetnutích se obě skupiny snaží pokud možno zabránit krveprolití. To se změní v roce 1302 NGL, kdy se kolonisté z Vnějšího světa na okraji Do'Gwinyru postaví Astronautické revoluci. Na rozdíl od ostatních chtějí Vnějšosvěťané vedení Rembatta-O-E a jejichž kosmické lodi lodě Astronautické revoluce předstihují, válku za každou cenu.

V roce 1303 NGL narazí NO KAAKE nad Couxhalem na 180ti metrovou, polokulovou loď Vnějšosvěťanů, která dá Druidům ultimátum. Než aby dal NO KAAKE rozkaz k ústupu, až dosud váhající Corman zagresivní. Jeho loď je zasažena a musí nouzově přistát, zatímco loď kolonistů začne odstřelovat Druidskou kliniku. Orkisme brání svého pána a jeho rodinu před útočícími roboty Vnějšosvěťanů a je nakonec zničen. Společně se Sangelií a Marmanem dosáhne Keifan Saroniahelského portálu, ale jeho žena a syn jsou smrtelně zaseženi, než se jim podaří projít skrz.

Keifan dosahuje Horromyie a je tam přechodně ve Stangordu. Když se dozví, že Vnějšosvěťané Couxhal zcela zničli, odletí na Chirittu, kde se stáhne do opuštěné chatrče, aby se vyrovnal se svým žalem. Když kvůli invazi Legie znovu přijde do kontaktu s válkou, upadne do stavu agonie, ze které je vytržen, když pocítí instinktivně-intuitivně smrtelnou genetickou poruchu Trima Maratha a Startac Schroedera.

Oba monochrom-mutanti jsou přesvědčeni, že se neznámý, který obyvatelům Para-City slíbil uzdravení8), nenachází v Zemi Dommrath, a vidí v návratu do Mléčné dráhy svou jedinou šanci na záchranu. Protože Ruben Caldrogyn údajně disponuje dálkovou kosmickou lodí, rozhodne se Marath, Schroeder a Keifan odcestovat přes Dommrathskou síť do Yezzikan Rimba, oficiální centrální planetu Astronautické revoluce.