Perry Rhodan 2056 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2056
Název:Invaze Legie
(Invasion der Legion)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:16.1.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Jsou monochrom-mutanti - ztroskotali na tajemném světě
Hlavní postavy románu:

Trim Marath - mutant z Yorname se musí dorozumět na cizím světě

Startac Schroeder - teleportér nemůže použít svůj dar podle svého přání

Waider - lovec se vydá po stopě neznámých zločinců

Keifan Sogho Nirwai'Mangolem - Druid zůstává zamlklý

Bezprostředně poté co se společně se Startacem Schroederem materializuje na Chirittu1), pozná Trim Marath, že on a jeho přítel v bezvědomí se nacházejí přímo u aktivované časované bomby. Když se pokusí Schroedera přenést do bezpečí, strhne cizorodými symboly pomalovanou fólii a netuší, že se jedná o relikt božího posla Lemma ctěného Mettsy. Neúmyslné rouhání je ale zpozorováno velkými humanoidními Waidery z klanu Tschonnk. Masivní hlava Waiderů je překlenuta silným rohem vycházejícím z šíje, který se na čele rozštěpuje do dvou zahnutých špiček. Na čelistích se nacházejí četné hrbolky a boule, ze kterých ční dlouhá žihadla. U brady mají chapadlo, a nad očima mají vyboulený oblouk. Vlasy na čele a v oblasti lícních kostí se neustále pohybují a vytvářejí zvláštní vzory.

Na poslední okamžik se ochablý Startac Schroeder teleportuje s Trimem Marathem z nebezpečné zóny a vezme přitom s sebou malou Annaidu, dítě z národa Waiderů, která následně poté uteče. Bomba exploduje a zničí Thral s ostatními Mettsy. Oba monochrom-mutanti se skryjí v otevřeném kontejneru, se kterým se transportují minerály z dolů. Mettsové Lemma používají jako plachty, které je chrání před neustálým deštěm. Vidí, že dvojtyčoví roboti, jaké znají od Morkhero Seelenquell2), bojují proti jiným strojům. Morkhera ale Trim Marath zaměřit nemůže. Za to ale pozorují mutanti mnoho cizorodých bytostí, mezi nimi býkovité, tři metry vysoké Caranesy, jejich želvovité hlavy sedí na teleskopickém krku a na zádech mají rohovité pláty3).

Protože právě dochází k přistání Legie, žádají náčelníci Astronautické revoluce obyvatele Chrittuského kontinentu Kuntami, aby planetu ihned opustili západním Orkánským portálem. Váhavě akceptují oba mladí Terranci, že ztroskotali na neznámé planetě, aniž by pochopili způsob transportu. Robot, který chce přes centrálu TRZ-5598 oba vetřelce zničit, je sestřelen skupinou dvojtyčových robotů.

Se svým zaměřovacím darem, pokud možno podporovaný parablokem, zjišťuje Schroeder ve vzdálenosti asi padesáti kilometrů morálně zvlášť vyvinutou bytost, která je v nouzi. Protože jejich transportér selže a Schroeder je ještě příliš slabý na teleportaci, musí oba mutanti navzdory robotským útokům projít pěšky houbovitým lesem, aby se dostali k neznámému.

Mezitím dorazí Waiderové Senka Okraider a Aawageida a začnou s pronásledováním domnělých zločinců.

Tím že použijí antigravový agregát zničeného robota k postupu v před, se Trim Marath a Startac Schroeder dostanou ke svému cíli, Druidovi z planety Couxhal, který se jmenuje Keifan Sogho Nirwai'Mangolem. Do šedé kutny s vyčnívající kapucí zahalená, mohutná a nemotorná bytost je velká a má vystouplý nos, který se jmenuje Traenii. Její oči, které na leží na vystouplých kůstkách nad nosem, mají velikost lidské dlaně, uši jsou dvojnásobně tak velké. Ruce mají dva palce a pět širokých prstů. Slona připomínající kůže je šedá a popraskaná4). V doprovodu apaticky působícího Druida se nachází Hermigo, myš s dlouhým, žlutě proužkovaným ocase a jasnýma očkama, které působí nervózním a agresivním dojmem.

S kluzákem se oba mutanti společně s kolosem a jeho malým průvodce vydají k západnímu Orkánovému portálu. Na cestě jsou ale překvapeni Waidery a spoutáni. Nainstalují před nimi holoprojektor, který jim má objasnit význam Mettsa a impulzní zářič, který je má po konci holozáznamu zabít. Potom se mstitelé sami odeberou k Orkánovému portálu. Trim Marath a Startac Schroeder jsou ale osvobozeni Annaidou.

Zatímco se svým nosem dotkne v »polibku« Schroederova čela, předá Keifan mutantovi informace a také energii, takže se svými společníky může teleportovat k Orkánovému portálu.

Mezitím jsou devět set metrů dlouhé, ostny obehnané, elipsoidní lodě Legie na přistání. Kolem dokola táhnoucí se zářez v přední třetině, který ukrývá osm zalomených přistávacích opěrek a veliký přední otvor, jim dává vzhled obřích mravenců. Startac Schroeder zaměřuje na palubě nevyslovitelně cizí, temnou a utrápenou bytost5).

Obyvatelé Kuntami, převážně Caranesové, reagují na blízkost Legie panikou a utíkají bezhlavě k Orkánovému portálu. Transmiterová brána je tvořena třemi černými energetickými stěnami, ze kterých jsou dvě tři sta metrů vysoké a pět set metrů široké. Trim Marath, Startac Schroeder, Keifan Sogho Nirwai'Mangolem a Hermigo se zařadí do houfu uprchlíků a 25. prosince 1303 NGL, půl dne po své dislokaci na Chirittu, projdou třetí branou, která je vysoká jen třicet metrů a široká padesát.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál