Perry Rhodan 2283 (Česká obálka) Perry Rhodan 2283 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2283
Název:Temné meče
(Zwielichtklingen)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:20. května 2005
Vydáno v češtině:2012
Čas děje: 1333 NGL
Je to temný vojevůdce – a bojuje ve jménu ARCHETIMU
Hlavní postavy románu:

Orren Snaussenid – Šohaaka vkročí do mauzolea.

Mamor Ir'kham – Temný vojevůdce se pokouší přemoci proroctví.

Šaraaya – Šohaaka ztrácí lásku a sklízí nenávist.

ARCHETIM – Superinteligence je prohlášena za mrtvou.

Pěst ARCHETIM – Rebel nechává promluvit činy.

Zatímco se na INTRALUXU stále trápí nad zprávou z MUNGO PARKU, podle níž se ve Sluneční soustavě objevilo 49 Kybb–Titánů (INTRALUX ostatně nezachytí žádné další vysílání), před Orrenem Snaussenidem se neočekávaně otevře průchod do stanice TRIPTYCHON. Orren projde a brána se za ním znovu uzavře. Orren se toulá stanicí, obdivuje skvostné vybavení a narazí na četné inkarnace. Zvláštní fascinaci pocítí při pohledu na černého Šohaaka, za nímž visí na stěně dva zkřížené meče. Dotkne se temné postavy a prožije osudy Mamora Ir'khama.

Mamor Ir'kham byl vojevůdce Šohaaků v časech 5000 let po příchodu ARCHETIM do Phariske-Erigonu. Superinteligence se v té době neshledávala ve svém sídle, operovala v oblasti negasféry v galaxii Tare–Šarm, nicméně ještě nedošlo k retroverzi, která nakonec Všebytost stála život. V Mamorově době zuřila v Tare–Šarmu strašlivá válka mezi pomocnými národy superinteligence a Mocnostmi Chaosu. ARCHETIM prosazený mír v Phariske–Erigonu byl křehký, váleční štváči jako Mamor využili dlouhou fázi nepřítomnosti SI, aby sledovali své vlastní cíle. Nemilosrdnost vůči nepřátelům a pomoc symbolické síly Ozvěn šera – dvou zlatých mečů z dob před příchodem superinteligence – Mamora vynesla do role vládce nad celou galaxií, válečník dokonce obsadil centrální svět Oaghonyr. Nemohl však napadnout ARCHETIMOVU BAŠTU ani Clateaux časů.

Po krutém potření všech nepřátel (až vzbouřence pod vedením Pěsti ARCHETIM) však už Mamorova vláda neměla dlouhého trvání. Jako zvěstovatelé návratu ARCHETIM se po galaxii objevily rostlinám podobné bytosti: Motýlí květy. Ty ovlivnily všechny inteligentní tvory a odebraly jim agresivitu. Po návratu superinteligence byl tento proces dokončen. Všechny válčící národy byly usmířeny, ARCHETIM se postarala o klid a harmonii. Ovlivněn byl i Mamor, propadl však brzy šílenství. Za trest za jeho odporné činy byl zakonzervován coby inkarnace.

Jenom s námahou se může Orren odpoutat od Mamora. Uspěje dříve, než strašlivé vize vysílané inkarnací zničí jeho mysl. Náhle pochopí, že ne všechny obrazy souvisí s Mamorovým šílenstvím – ve skutečnosti to byly částečně jeho vlastní vzpomínky! Náhle si vzpomene, že se zúčastnil boje ARCHETIM s Mocnostmi Chaosu v Tare–Šarmu a prožil přitom peklo. Dvacet dnů bloudí Orren stanicí, teprve poté nalezne centrálu. Tam stojí čtyři metry vysoká zlatá socha Šohaaka: Centrální počítač. Orren s ním naváže kontakt a přesvědčí ho, aby posádku INTRALUXU uznal za oprávněné osoby. Zcela vyčerpaný se pak musí svěřit do lékařské péče...

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál