Perry Rhodan 2284 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2284
Název:Létající Rochettové
(Die Fliegenden Rochettes)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:27.5.2005
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1333 NGL
Gon–Orbhon jako vládce Země – odpor se zdá beznadějný
Hlavní postavy románu:

Matti di Rochette – Ředitel cirkusu má neobyčejný koníček.

Babett Bündchenová – Hlavní artistka si troufne na mnohé.

Sirene di Rochette – Mattiho žena již zažila lepší časy.

Carloš Imberlock – Kazatel Gon–O chce svému bohu darovat obyvatele planety.

Homer G. Adams – Polomutant se stává státním nepřítelem číslo jedna.

Mondra Diamondová – Státní tajemnici dožene minulost.

Hvězdný oceán Jamondi a hvězdokupa Arphonie se vrátili do normálního prostoru. Navzdory předpokladům Aliance morálky, vedené Perry Rhodanem, se však síly nepřítele neshromáždily k rozhodující bitvě. Místo toho uprchne Tagg Kharzani se svými Kybb-Titány z hvězdokupy a nastaví kurz k Zemi.

Tam je mezitím u Vesuvu vybudován Chrám degrese, který je ohniskem moci samozvaného boha Gon-Orbhona. Tagg Kharzani se chce spojit s Gon-Orbhonem, aby získal slíbenou nesmrtelnost.

Nedávno probuzený bůh se pokusí zmocnit psionického potenciálu, dřímajícího ve Slunci a současně se zmocní kontroly nad obyvateli Země. Nikdo zatím netuší, jaký osud Gon-Orbhon lidstvu připravil. V této pochmurné hodině Terry vstupuje na scénu skupina artistů: LÉTAJÍCÍ ROCHETTOVÉ...


Dne 14. 03. 1333 NGL převezme Carloš Imberlock jako zástupce Gon-Orbhona oficiálně moc na Zemi, Chrám degrese se stává novým správním centrem planety. Kult kolem Gon–Orbhon je povýšen na státní náboženství a „bůh“ okamžitě začíná s celosvětových ovlivňováním všech důležitých osobností. Tomuto vlivu je podroben také První Pozemšťan Maurenzi Curtiz. Tak je postupně ovládnuta většina Země. Věrní učedníci Gon–Orbhona nemilosrdně rozbijí znovu se utvářející Skupinu mírných rebelů. Zejména díky udavačství jsou zrazeni první členové odboje – a na Patentu nulové tolerance veřejně popraveni. Od té doby neuplyne jediný den bez poprav.

Svahy Vesuvu jsou přebudovány na gigantické shromaždiště Orbhonistů. V Neapoli jsou pro žáky sekty vydupány ze země celé nové čtvrti. Imberlock uzná, že jeho dřívější proklamace o Říši smrti, která bude zřízena po příchodu Gon–Orbhona, již neplatí. Tvrdí, že „bůh“ podrobí Pozemšťany zkoušce. Dne 15. dubna poté rozhodne, zda musí být lidstvo zničeno nebo se prokáže být natolik vznešeným, aby se stalo Gon–Orbhonovým vyvoleným národem. Jak si mají Pozemšťané získat boží uznání, však kazatel neprozradí. Homer G. Adams a Mondra Diamondová zůstanou prosti Gon–Orbhonova vlivu a mohou uprchnout. Ukryjí se v krachujícím cirkusu Rochette, který se na cestě do Neapole zastavil ve Vídni.

Matti di Rochette, mnoha finančními a soukromými starostmi soužený ředitel cirkusu, poskytne Adamsovi a Mondře úkryt. Mondra dokonce zaskočí za zraněného provazochodce a naváže tak na svou starou artistickou minulost. Zatímco se rychle stává novou senzací manéže, vymyslí Homer plán úderu proti Gon–Orbhonovi. Matti di Rochette je totiž amatérský geolog a vlastní dvě podzemní sondy. Tyto torpédovité stroje se mohou skrze horninu prokopat k libovolnému cíli. Homer je chce naplnit trhavinou a jejím odpálením vyvolat výbuch Vesuvu, který by zničil v horské stráni vnořený úlomek Nokturnského úlu. Bohužel chybí potřebné pozitronické čipy; Matti je nedokázal sehnat. Homer si chce moduly obstarat u vídeňského podsvětí. Matti, který má později naprogramovat sondy pro jejich poslání, si na kongresu vídeňských amatérských geologů obstará informace o Vesuvu.

Naneštěstí byl jeden z Mattiho artistů – Picco Lendlivié – členem Skupiny mírných rebelů. Místní šéf SPL náhodou narazí na tuto informaci a dá žongléra sledovat. Stane se, co se musí stát. Homer se v noci setká v gondole ruského kola na vídeňském Prateru s kontaktní osobou. Mondra ho sleduje – a ji zase Picco, který se do státní tajemnice zakoukal. Náhle se ruské kolo zastaví. Homera ohrožuje jeho kontakt impulzním zářičem. Mondra začne šplhat po kole nahoru k Adamsovi. Pak se objeví dva policejní kluzáky a zaujmou pozici přímo nad Homerovou gondolou...

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!