Perry Rhodan 2268 (Česká obálka) Perry Rhodan 2268 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2268
Název:Paragonový kříž
(Das Paragonkreuz)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:4. února 2005
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1333 NGL
Na světě Tabtree - hledají pečlivě skrytý artefakt
Hlavní postavy románu:

Lyressea – Mediální Hlídka cítí Paragonový kříž.

Sonder fan Dor – Duchovní Tabtreeů chce pomstít smrt krále.

Perry Rhodan – Pozemšťan hledá tajemný artefakt.

Zephyda – Mezihvězdné veličenstvo se vrací do lesů.

Rhodan, Zephyda a Lyressea přilétají s MEČEM k planetě Petac, kde má být skryt Paragonový kříž. Planeta je jen slabě střežena Kybby – není zde přítomen ani jediný Kybb-Titán – kromě toho bodlinaté bytosti teprve nedávno zahájily adaptace techniky na zvýšenou hyperimpedanci. MEČ je tudíž odhalen až při vletu do soustavy a lehce setřese své pronásledovatele. Lyressea cítí přítomnost Paragonového kříže, avšak není schopna ho přesně lokalizovat.

Neúmyslně způsobí lidé z MEČE velký zármutek u Tabtreeů, relativně primitivních humanoidních praobyvatel tohoto světa. Roj kybbských stíhaček, který měl zachytit MEČ, se totiž přihnal do cesty svatebního průvodu Tabtreeů a zabil tak celou královskou rodinu. Přitom se ztratila také svatá ikona, holoprojektor, zanechaný Caryou Andaxi při její návštěvě před tisíciletími. Tabtreeové ctili tento posvátný předmět, stejně jako samu Ochránkyni. Sonder fan Dor, kněz Tabtreeů, se považuje za odpovědného ze smrti krále a myslí na pomstu. Vnikne do svaté hory Gorithon, do níž smějí tajným vchodem vejít pouze kněží. Uvnitř vezme artefakt, kterýže podle legendy velice mocnou zbraní. S jeho pomocí chce kněz zničit Kybby, kteří na Petacu udržují svou základnu.

Když se Rhodan a jeho lidé v tabtreeském sídlišti dozvědí o celém neštěstí, následují kněze. Nemohou však již zabránit jeho zajetí Kybby. Artefakt – pravděpodobně ruční paprskomet s posledním zbytkem energie – se prokáže jako neúčinný. Protože Rhodan akceptuje, že se i Paragonový kříž nachází v posvátné hoře, je rozhodnut, že kněz musí být osvobozen dříve, než se ho Kybbové pokusí vyslýchat. Akce se zdaří – ale jenom díky Lyressee. Ta na základě svých cynských genů dočasně nabere podobu Kybb-Trakena. Je sice zapotřebí několika lstí, aby kněz zapomněl na pocit viny a myšlenky na sebevraždu (lidé mu předvedou hologram Carye Andaxi), ale potom zavede Rhodana, Zephydu a Lyresseu do podzemí.

Zde se nachází sedm do kruhu uspořádaných klínovitých náhrobků, nevrhajících stín. Uprostřed stojí podstavec, avšak ten je prázdný – zde ležel zářič, který odnesl Sonder fan Dor. Lyressea však cítí, že Paragonový kříž je velice blízko a snaží se o mentální kontakt. Skutečný se hledaný artefakt objeví: Jde o pronikavě svíticí, dva metry vysokou a jeden metr širokou energetickou spirálu, z níž vychází mocný psionický tlak. Paragonový kříž není pouze duševní odštěpek superinteligence ID, jde o samostatnou bytost. Jak se ukáže, Paragonový kříž nehodlá pomoci Alianci morálky. Teprve po vášnivé obhajobě Lyressey změní legendární artefakt názor, slíbí lidem podporu a přenese se do MEČE.

Než Rhodan odletí, předá knězi Sonderu fan Dorovi novou holografickou ikonu a také (přirozené padělané) poselství Carye Andaxi. Kněz má vést svůj národ k novému začátku...

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál