Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Paraschopnosti > Parapsychické schopnosti
hledat

Parapsychické schopnosti

(přesměrováno z: Paranadání)

Lidé nadaní parapsychickými schopnostmi (paradary) byli už od počátku nejdůležitějšími pomocníky Perryho Rhodana. Byli to právě oni, kteří umožnili rozmach Třetí moci a později Solárního impéria. Část z nich vděčila za změnu svého genotypu a tedy za své schopnosti radioaktivitě (takzvaná pozitivní mutace; tito mutanti byli později při krizích Genesis postiženy šílenstvím), někteří je však získali díky přirozenému vývoji genů. Význam mutantů je patrný už na tom, že se právě z jejich skupiny rekrutovala většina nositelů buněčných aktivátorů. Po vývoji antipsionických štítů význam mutantů poklesl, avšak stále platili za významnou sílu (tyto štíty samozřejmě nemohly být všude) a jejich zkáza jejich podstatné části při Genesis znamenala pro Solární impérium pohromu.

Základem paradarů mutantů je psionická energie. Psionická energie přestavuje zvláštní formu hyperenergie, velmi pravděpodobně však obsahuje šestidimenzionální komponentu. Termín psionická energie se používá zejména ve spojení s živými tvory, kteří mohou prostřednictvím své vůle provádět mimořádné věci. Existují i jiné projevy psienergie jako je vitální energie, psionická hmota nebo třeba kotvy, které udržují superinteligence ve standardním prostoru.

Psionické schopnosti se dělí podle škály, kterou vytvořil Crest da Zoltral (představil ji roku 2036 ve venušské Paraakademii). Při zařazení jednotlivých paradarů se bere zřetel na amplitudu i frekvenci vyzařované hyperenergie. Třídy jsou K, O (u ní však ještě nejsou přiřazené žádné parapsychické fenomény – závisí na organických podmínkách), P, Q, T, Z, existují samozřejmě i jejich kombinace.

Následuje popis jednotlivých schopností s udáním tříd

1. změna atomové struktury – třída K – tato schopnost umožňuje přeměnu atomů prvků. Jediným známým mutantem, který disponoval touto schopností, byl Tama Jokida.

2. metabioseskupování – třída K – metabioseskupovač (nebo přeskupovač) díky své schopnosti vidí a ovlivňuje buňky živých tvorů. Přitom je může měnit jak pozitivně (např. k léčení nemocí), tak i negativně (dokáže vytvořit rakovinný nádor a podobně). Jedinou známou metabiopřeskupovačkou je Irmina Kotčistovová. Díky paradaru dokázala po krádeži svého buněčného aktivátoru bránit explozivnímu dělení buněk a udržet se tak naživu.

3. paradezintegrace – třída K – tímto paradarem lze rušit atomové vazebné energie a představuje vlastně zvláštní formu telekineze. Umožňuje například procházení zdí, protože mutant s tímto darem může hmotu nejen rozpouštět, ale také vracet do původní podoby. Paradezintergátory byly Anne Sloaneová a Laury Martenová.

4. pyrokineze – třída K – schopnost zapálit hmotu pomocí síly vůle. Ovládal ji Tama Jokida.

5. telekineze – třída K – schopnost pohybovat hmotou pomocí síly vůle. Schopný telekinet jako Gucky byl schopen nadnášet sám sebe, takže mohl létat, nebo se jen nehnutě vznášet na místě. Při telekinezi zjevně nezáleží na hmotnosti cílového objektu, určujícím faktorem je jeho velikost a dráha. Transporty velkých těles a na dlouhou vzdálenost telekineta velice rychle vyčerpají, zatímco vychylování malých vrhacích střel je poměrně snadné. Telekinety byly Gucky, Jumpy, Iltu, Gecko (a ostatní myšobové), Anne Sloaneová, Betty Toufryová, Tama Jokida a Balton Wyt.

6. podpalování – třída K – tímto názvem byl označen paradar dvouhlavého mutanta Ivana Ivanoviče Gorašina. Silou vůle dokázal přinutit k jaderným reakcím uhlík a všechny následující prvky periodické tabulky. Tím mohl cíleně vyvolávat atomové exploze. K zapálení objektu bylo nutné, aby ničivý impulz vyslaly společně obě Gorašinovy hlavy.

7. quintadimtvorba – třída P - tou paravlastností lze ryze duševní silou vytvořit pětidimenzionální orientovaná kulovitá pole (quintadimpole) do průměru 8 metrů. Toto pole má typický odhmotňovací charakter (nevratné vyzáření do prostoru). Kromě toho lze vytvořit dočasný úkryt v hyperprostoru, avšak v tom případě nelze pole zrušit a nelze ho přemisťovat). Díky quintadimtvorbě je také možno změnit pětidimenzionální energii na tzv. psionickou hmotu. Toto zhmotnění quintadimenergie je tak namáhavé, že ho lze použít pouze jednou za několik let a maximální množství psiohmoty činí zhruba 10 gramů. Pokud je tato hmota přivedena k explozi, dosahuje uvolněná energie neskutečných hodnot. Touto schopností disponoval supermutant Ribald Corello.

8. teleportace – třída P – teleportace je schopnost přenést se s pomocí vůle na jiné místo. Přenos probíhá nulovou rychlostí hyperprostorem, podobá se svými účinky tranzici. Teleportér musí znát podobu svého cíle, nebo alespoň přibližný směr a vzdálenost k němu. V případě, že se měl rematerializovat v pevné hmotě, je stržen na nejbližší možné volné místo. Jen nejschopnější telepotréři jsou po mnohaletém tréninku schopni skočit na zcela neznámé místo. Spolehlivou překážkou teleportace jsou paratrony a podobné nadřazené energetické štíty. Teleportér nemusí transportovat pouze sebe, pokud je dostatečně silný (tzn. vytváří kolem sebe velké transportní pole), může přenést i další osoby nebo náklady. Teleportéry byli Ras Čubaj, Tako Kakuta, Gucky, Jumpy, Freddy McMurray, Startac Schroeder, Iltu, Gecko a Olf Stagge. Posledně jmenovaný je pouze pasivním teleportérem, to znamená, že může teleportovat pouze v případě, že to samé v jeho blízkosti provádí jiný teleportér. Tělesný kontakt není v takovém případě zapotřebí. Teleportací jsou nadány i celé národy. Jsou to například Ennoxové, Okefenokové nebo Schota-Magatheové.

9. telepsimace – třída P – paraschopnost, která svými účinky připomíná fiktivní transmiter, to znamená, že odhmotňuje libovolnou hmotu a transportuje ji do cílové oblasti, kde se opět rematerializuje. Ribald Corello, jediný známý telepsimat, přenášel do těl svých obětí organické bomby.

10. parasprint – třída P – tato paraschopnost se podobá teleportaci, přenos však probíhá jiným způsobem. Parasprinter je schopen transportu v libovolné energie – ať už po vodiči, nebo bezdrátově. Přenos probíhá nadsvětelnou rychlostí a není omezen žádným dosahem. Zatímco odhmotnění a včlenění do energie může proběhnout prakticky kdekoli, k rematerializaci zpravidla dochází v přijímači (např. hypervysílače, ale může jít i o cíl energetického paprsku zbraně). Touto schopností byli obdařeni bratři Woolverové – Rakal a Tronar.

11. kontrola počasí – třída P – schopnost ovládat počasí v bezprostřední blízkosti. Tímto paradarem disponoval Dun Vapidogäaský mutant.

12. zesilování individuálních polí – třída Q – s pomocí tohoto paradaru lze parapsychicky posílit individuální ochranné pole, takže je bez speciálních pomůcek prakticky neprostupné. Posílené pole působí buď na energetické paprsky nebo na pevné předměty. Nejvýznamnějším zesilovačem byl supermutant Ribald Corello, stejnou schopnost pak mají např. Antiové.