1199 NGL

1199 NGL = 4786

konec ledna

Saedelaere a Gucky hledají prorokované nositele buněčných aktivátorů (PR 1600, PR 1602)

počátek února

Saedelaere a Gucky přistanou na Cuelamazu; Gucky objeví další informace (PR 1602)

srpen

Osadníci ze Sairy opouští svou planetu (PR 1602)

Lhorada Machecoul se dostane na stopu Daryla Parthenaye (T 366)

31. října

Fornaxká expedice se vrací zpět (PR 1600)

3. listopadu

Boris Siankow zjistí při jednom průchodu transmiterem znepokojivé symptomy. Začíná zakládat statistiku podobných případů (PR 1600)

31. prosince

Homer Angulin dělá intervium s Gileen Kuusinen, konstruktérkou vesmírných stanic CROMAGNON, a galaktickým radou Arkonidanem Tydonem z Tramisu (PR 1600)

prosinec

Lhorada Machecoul zabrání atentátu; Daryl Parthenay, viník, je ovšem krátce na to propuštěn na svobodu. Machecoul jde jako bezpečnostní šéfka na palubu dopravní lodě EMPRESS OF OUTER SPACE (Gharun Ferdinho). Parthenay se na palubu vplíží v masce předtím zavražděného Jorna Fronara (T 366)

Na Green Wonder zavraždí Parthenay Gartha Hoffina; další pokus o vraždu na Machecoul se nezdaří (T 366)

Na Huacineře spáchá Parthenay další pokus o vraždu; na EMPRESS OF OUTER SPACE je Parthenay identifikován od Machecoul a je zatčen (T 366)


Šaogenská říše nebes: Sedmihlásek je poslán na Cromm a objeví síť Crommerů, mezi nimi Nurrtan. Traalové zaútočí na planetu a jsou odraženi. V mnoholeté práci začnou Sedmihlásek a jeho pomocníci odpojovat Crommery od poškozené počítačové sítě (PR 1892)

Aktuální data:
18.1.2022
1565 před NGL
36. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459597.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál