Perry Rhodan 2034 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2034
Název:Runrickův svět
(Runricks Welten)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:15.8.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18 milionů let př.n.l./ 1291 NGL = 4878 (palubní čas SOL)
Mundänova histroie - zakusí sedm životních stanic
Hlavní postavy románu:

Runrick - Mundäne zažije všechny výšky a hloubky života

Praciss - zástupkyně Runricka na palubě S-Zentranten se za něho zasadí

Cael-Ogor - mismatik podporuje dlouhou dobu Runrickův talent

Rantomeen - velitel S-Zentrantenu se stal Runrickovým úhlavním nepřítelem

Mettzall - mundänský vojevůdce jde do galaxie Jonx svou vlastní cestou

Se S-Zentranten MASMOKO sleduje Mun-2 Runrick válcovitou loď XIRMACCA přes temný oblak Auroch-Maxo při pátrání po psionické prezenci, která zbyla z ESTARTU. S-Zentrant je 200 kilometrů široký a 120 kilometrů vysoký hvězdný válec. V hangárech může obr pojmout až padesát tisíc válečných vichřic nebo odpovídající větší počet menších jednotek. Již 139 let starý Runrick vypráví své zástupkyni Mun-10 Praciss události svého života:

Protože se Runrick narodil slepý, přenesl ho jeho mismatik, v říši K'UHGARa za vedení a analýzu odpovědný obezitní kastrát, za několik týdnů na planetu Rauber Baan, na které byl vycvičen na proroka1). Narozdíl od normálních proroků ale Runrick neztratil oči a vyvinula se u něj také druhá tvář, zatímco se při jednom závodě proroků v mládí zjizvil. Přesto se Runrick fixuje zcela na svou výchovu k prorokovi a horečně jde vpřed. Žáci jsou vystavováni nepřetržitému hyperenergetickému záření, aby své latentní schopnosti ve vědomí vyvynuly a případně příležitostně vytvořili paramentální šokové pole.

Když ho jeho spolužačka Cysitana osmiletého Runricka v boji provokuje, prezentuje instinktivně svou bojovou tvář, jejíž oči mohou vidět. Protože této události přihlíželi také světské obličeje, vykáže ho mismatik Cael-Ogor z Rauber Baanu. Runrick vyroste v ústavu pro poškozené děti, nastupuje v sedmácti letech jako Mun-12 do armády, je ale brzy vykázán do ústavu pro převýchovu, protože nemůže fungovat jako válečník. Ačkoliv jako dvaceti osmi letý neúspěšně podstoupil praní mozku, zapojí se Runrick ve čtyřiceti pěti znovu do armády.

Kvůli jeho vysokému věku mu ostatní neříkají rekrut. Pouze Rezzaga si ho váží a pozná ostrý rozum a strategické schopnosti svého kamaráda. Rekruti jsou cvičeni pro boj proti Korrevům, Lynsenům, Yindingům, Pharapetům, Nurgasům a Uelparům ve tři a půl milionu světelných let od Dubensys vzdálené galaxii Yakini, který K'UHGAR má v úmyslu dobýt, ačkoliv boje v Jonxu a Segafrendu ještě neskončili. Stále ještě se Runrick nemůže spřátelit s válečným řemeslem, ale udělá dojem, když Mun-7 brancům oznámí, že mundänští válečníci po jejich smrti jsou přijati K'UHGARem a je jim přislíbena věčnost ve městě mrtvých K'u. Kromě toho se dozví, že superinteligence K'UHGAR nechce svou mocenskou aglomeraci rozšiřovat kvůli mocenskému zisku, ale aby bojovala proti chaosu a vytvořila stabilní stav, který by sloužil principu pořádku ve vesmíru.

Jen jako součást nových bojovníků odlétá do Yakini. Zatímco je Rezzaga nasazen v Segafrendu2), je Runrick a sedmdesát dalších válečníků, u kterých byl zjištěn neobyčejný potenciál, na S-Zentranten LAICMOKO, který slouží k výcviku. Na povrchu válce je vybudován bezpočet rozdílných krajin, »metamorfované trénovací prostory«, které jsou částečně tvořeny holoprojekcemi, částečně ale kompletními povrchy vyříznutými z planet. Občas je vidět pozemek tvořený cibulovitými loděmi mistatiků. Mun-9 Erozerak ponižuje Runricka zase a znova a převeluje ho jako jediného k tisíce let starému výchovnému programu, ze kterého vzniknul dnešní typ Mundänských vojáků. Přesto se Runrick po pěti letech stane Mun-11. Když po dalších pěti letech LAICMOKO opustí, je Mun-9.

S tisícem mužů, kteří jsou mu podřízeni, patří k oddílu, který centrální velitel Mun-2 Hoyoko vybral, aby popohnali kupředu váznoucí postup v Yakinisu. Runrick soustředí své strategicko-taktické schopnosti, když se svými lidmi na planetě Illaeiner elegantně zdolá ještěrčí obyvatele Nurgasany. Když přispěje k dalším rozhodujícím úspěchům, při zdolávání kosmických stanic a flotili ptákům podobných, ale letu neschopných Uelparů, jmenuje ho Mun-7 Sarriogges na Mun-8. Při tom potká Runrick prorokyni Leymeetme, která se nechá poznat jako Cysitana. Ačkoliv je téměř stejně stará jako Runrick, je z ní stařešina, protože vnějškem zestárla o sto let, když v pětadvaceti navštívila mrtvé město K'u a mohla být poblíž K'UHGARu.

Poté co je YAKMOKO zničen jako třetí S-Zentrant, stává se situace v Yakini pro Mundäny tak obtížná, že je nutná třetí útočná vlna. Runrick ale dostane rozkas se s dalšími vybranými Mundäny vrátit zpět do Dubensys. Na LAICMOKO je mu Mun-8 odebráno, protože Sarriogges k tomu jako Mun-7 neměl právo. Mun-2 Rantomeen, velitel výcvikového Zentrantenu, cíleně mnoho let brzdí Runrickův další postup.

Poté co je zakročením Mun-stratégů přesto jmenován Mun-7, přihlásí se Runrick dobrovolně ke čtvrté útočné vlně proti Yakini. Zde je nasazený při zkoušce bezvektorového hyperžracího hmoždíře (VHM), který se později osvědčí v Segafrendu proti Korunovým válečníkům3). Šikovnou taktikou zachrání Runrick s VHM v sektoru Roulto Mundänskou eskadru před flotilou kostrolodí Korrevů, téměř vyhubeného hlavního obyvatelstva Yakini.

Runrick se stává Mun-6 a nakonec se v devadesáti letech vrací jako Mun-5 na LAICMOKO, aby se připravil na povýšení na Mun-4. Rantomeen znovu intrikuje proti němu a postará se o to, že se na deset let stane velitelem bezvýznamné strážní flotily. Když Rantomeen konečně zemře, zavolá nový Mun-2 Sirracugo Runricka do LAICMOKO. Starý prorok Vaccumeetme ho nyní připravuje na sedm let dlouhou návštěvu věčného Mrtvého města K'u a cituje při tom znovu legendárního proroka Oisherre4).

Ve věku 112 let se Runrick konečně vydat do systému K'uhnar. Chráněný koulí z manévrovatelných planetek a hvězdných válců, mezi kterými je dokonce dvacet sedm S-Zentrantenů, krouží kolem žlutého slunce ve třech kruzích šedesát pět světů. Jedna z pěti kyslíkových planet ve vnitřním kruhu je Gumollz, centrální svět superinteligence K'UHGAR. V tisíc metrů vysokém, kopulovitém dómu planety posadí čtyři Mun-1, nabubřelí starokastráti, Runricka do koupele z čiré parapsychické energie. Zažije, jak je jeho tělo několikrát rozloženo na atomy a znovu složeno. Pak jako fragmentovaný mrak propluje mořem z miliardy kamenů, věčným Mrtvým městem K'u, věčného hřbitova hrdinů ze všech časů superinteligence. Soubor náhrobních kamenů tvoří superinteligenci K'UHGAR, k jejímuž vědomí Runrick nyní směřuje. Když se po polibku K'UHGARU znovu objeví ve svém lůžku, zapomene na všechno.

Ještě před povýšením na Mun-4 se musí Runrick odebrat ke dva a půl milionu světelných let od Dubensysu vzdálené galaxie Jonx, kde se Mun-3 Mettzall vzepřel K'UHGAR a spojil se s Jonxerny. Runrick potřebuje několik let a pak s podporou proroka Vaccumeetmeho postaví duplo-slunce a s jeho nasazením zničí Mettzallovu poslední válečnou bouři. Když je Jonx během roku připraven na převzetí galaxie Mismatiky, je mezitím 120 let starý Runrick povýšen na Mun-2.

S tím je spojené velení nad S-Zentraten MASMOKO v galaxii Segafrendo, ve které byl o rok dříve v bitvě o Rondell zničena poslední Sférorůže5). Za Runrickova předchůdce Vennotta výcvikový zentrant zpustl. Počet kdysi dvou set tisíc sériových matek pro pozdější chov válečníků klesl na pětinu, a mnoho dětí se rodí s neopravitelnými genetickými vadami. Praciss, kterou si Runrickův předchůdce kvůli závislosti na sexu přinesl a navzdory nízké hodnosti z ní udělal svou zástupkyni, vypráví o Venottaově bezúspěšném a zmateném pátrání po zbytcích ESTARTU. Přesto se podaří Mun-2 objevit šedesát tři ze šedesáti sedmi planet Auroch-Maxo. Runrick nechá MASMOKO znovu obnovit a vydává se s podporou proroka Gyshoneeho znovu na pátrání po psionické prezenci v temném oblaku Tauu. Po letech bezúspěšného pátrání znovu na Gumollzu kontaktuje K'UHGAR a požádá superinteligenci, aby ještě jednou zasáhla v Segafrendu, jako to udělala kdysi při napadení ESTARTU v systému Cours6). Přes vzpomínky nesčetných Mundänských válečníků prožije Runrick celé tažení do Segafrenda a je svědkem jak K'UHGAR, skrytá v dutině S-Zentrantenu, čeká u Coursu na ESTARTU a jak ho zničí. Superinteligence vysvětlí Mun-2, že by stálo příliš mnoho energie, kdyby se odebrala odstranit zbytky ESTARTU, ale slíbí že mu pošle pomoc.

O dva roky později objeví Runrick Auroch-Maxo-37, přesdposlední z až dosud nenalezených planet v temném mraku. Teď ho kontaktuje Mun-1 Allentoso a hlásí, že K'UHGAR vyslal posela do skoro padesát milionů vzdálené galaxie Erranternohre7) a tam působící vyšší moc požádal o pomocné zařízení proti zbytkům ESTARTU. Dodává ale, že vztah K'UHGARu k tamní vyšší moci je asi nahnutý.

Dlouhé čekání dostává Runricka do stavu deprese, ze kterého ho ani Praciss nemůže dostat. Nakonec dosáhne Mun-5 Sorkeist se sedmi kilometrovým XIRMICCA temného oblaku Auroch-Maxo. Svým věšteckým darem cítí Runrick, že válcové pouzdro, které Sorkeist převzal prázdné v Erranternohre a vybavil v Dubensysu Mundänskou technikou, je oduševnělé. S-Zentrant MASMOKO sleduje nyní XIRMICCA, který má na palubě šedesát šest silných proroků, aby ho dovedl ke zbytkům ESTARTU.

Nakonec narazí obě lodi na modrou planetu Auroch-Maxo-55.

Aktuální data:
24.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459481.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!