Perry Rhodan 481 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 481
Název:Klika zrádců
(Die Clique der Verräter)
Autor:William Voltz
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:2017, přeloženo (Tower)
Čas děje: 3438
Jsou pedovody – a chtějí zabít Ganja
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Dlouhý skok ohrozil jeho život.

Atlan – Dlouhý skok ohrozil jeho život.

Ovaron – Jeho pseudotělo je v bezpečí – jeho vědomí však ne.

Merceile – Její pseudotělo je v bezpečí – její vědomí však ne.

Florymonth – Shromažďovač bojuje na Ganjově straně.

Guvalaš – Velitel pedovodů.

Krecster-Kalopcs – Bytost, která už tisíciletí čeká na smrt.

Roi Danton – Zastupující velitel expedice MARCO POLO.

Perry Rhodan/Ovaron, Atlan/Merceile a Florymonth se rematerializují v osm tisíc metrů měřící půlkulovité stanici ve středu Terrošského červeného mračna. Tato kontrolní stanice vyrábí mezi sebou a vedle ní v prostoru stojící tři tisíce metrů dlouhou vřetenovitou pedosondou transmiterové pole o průměru 20 km. Energetická aktivita Terrošského červeného mračno zřejmě zmizelým Ganjasům dovoluje aby prováděli nepozorované pedotransfery a transmiterové skoky většího rozsahu.

Transmiterem jsou Rhodan/Ovaron a Atlan/Merceile vysláni na místo, na němž je deset pedovodů a jejich náčelník, dvě stě osmdesát pět let starý sextovod Guvalaš. Aby mohli pedovodi, vlivná ganjaská sekta uctívačů Ganja, dále jménem Ganja vykonávat svou práci, je Gulavaš odhodlán odstranit navrátivšího se Ganja z cesty. Když Guvalaš ohrozí Rhodana a Atlana na životě, podnikne Merceile v panice ukvapený pedotransfer a padne do pedopasti, kterou pedovodi zřídili pro Ovarona. Je uvězněna v jeden a půl metrovém zbytnělém mozku Krecster – Kalopcse a čtyři dalších Kreminů, bytostí unesených před tisíciletím pedovody z jejich světa Narkos – Leschu a spojených do stimulačního bloku. Zatímco Arkonidan zpočátku zůstává u Guvalaše, Rhodan/Ovaron unikne a je stíhán pedovody Porserem a Krenčjamem. Později je Rhodan/Ovaron i s Atlanem obklíčen roboty a musí se vzdát sextovodovi. Právě v tu chvíli osvobodí Florymonth Merceile, zatímco usmrtí nešťastné mozky pěti Kreminů, a smysly biotransferkorektorky se vrací do Atlanova těla. Nakonec se Florymonth rozpustí. Při dalším pokusu o útěk zastřelí Rhodan/Ovaron a Atlan/Merceile dva pedovody, nakonec jsou však znovu v Gulavašově zajetí.

Během těchto událostí sebou pseudotěla obou Cappinů, střežená Icho Tolotem v nosné lodi, trhají, avšak nejde přitom o s Ganjem dohodnuté Morseovy signály.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál