Carbá da Minterol

Informace o postavě:
Národ:Arkonidané
Narozen:2087
Úmrtí:2106
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 122: Smrt Lorda Admirála
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 124: Souboj mozků
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Pod jménem Minterol I. vstoupil Carbá da Minterol jako 497. imperátor na krystalický trůn Velkého impéria Arkonidanů. Starý, velice majetný a mocný Khasurn Minterollů, kte kterému Carbá příslušel, vládl pouze v letech 21052106 a platil všeobečně za akonskou loutku.

Mladý Arkonidan měl ostře řezané, asketicky působící rysy obličeje, vysoké čelo a energickou bradu. Dekadence zbytku arkonidského národa se na něm nedala poznat, protože byl rychle jednající osobou.

Carbá da Minterol byl přesvědčen, že je jeho povinností zachránit Velké impérium. Svou nezkušenost kompenzoval vysokou ctižádostí.

Historie

Carbá da Minterol se narodil 2087.

Navzdory jeho mládí platil 18ti letý mladík (podle Arkonidského letopočtu) v roce 2105 za hlavu odporu proti Imperátorovi Gonozalu VIII., který byl v tradicionalistických kruzích Arkonu neoblíbeny především kvůli vedení svého úřadu a přílišnému sbližování s Terranci. Proto se stal vděčným partnerem Akonanů a Antiů, kteří chtěli neoblíbeného imperátora nahradit novým.

Prvním krokem bylo zvýšení inteligence mladého šlechtice v téměř zapomenutém Faehrlu ARK SUMMIA na světě Kusma. Ustálila se nad hodnotou 50 lerc, kterou Regent považoval za minimální hodnotu pro uspokojivého imperátora. Tento nepřirozený nárůst inteligence znamenal ale pro Carbáa v konečném smyslu smrt šílenstvím – zpočátku se ale projevoval pozitivně.

Carbá se na mnoha místech účastnil spiknutí proti Atlanovi. Později zabil (nebo jeho pochopové) svého strýce admirála Thekuse da Minterol. Atlana kritizující důstojníci byly ale akonanskou účastní ve spiknutí vyděšeni a odstoupili. Vraždy Thekuse si všimli Terranci, ale nezískali žádné poznatky o spiknutí. Plán tak mohl bez přerušení probíhat dál.

V následku akonských manipulací aktivoval Regent katastrofický program Epethus. Důsledkem toho bylo vyhodnocení proterranské Atlanovy politiky jako pohrdání arkonidskými bezpečnostními zájmy. Atlan tak ztratil všechny imperátorské pravomoci.

Jako vznešený následník se prezentoval Carbá, kterých na Arkon přiletěl v typické akonské lodi. Akonan Sansaro z Harolu, který z pozadí tahal za nitky, přiletěl s ním. Atlan a Carbá byli vyzváni Regentem, aby se podrobili zkoušce kvalifikovanosti. Virtuální scénář nevedl k žádným jasným výsledkům a Regent se po pečlivém vyšetření různých důvodů rozhodl pro Carbá z Minterolu. Toto rozhodnutí následovala na základě polemického Carbáova tvrzení, že Terranci na příkaz Atlana sice převzali hlavní posty v Impériu, ale žádný Arkonidan nebyl činným v Solárním impériu. Atlan tak navždy přišel o velení nad Regentem, který se stal pravou rukou Carbáa.

Po nastoupení na trůn jako Minterol I. bylo jeho prvním opatřením perzekuce Atlana, kterému chtěl původně nechat volný průchod. Atlan ale díky terranské snaze o odvedení pozornosti unikl smrti. Následně byli jen několik minut po Carbáově převzetí moci vypovězeny všechny státní dohody se Solárním impériem. Terranci byli vyzvání, aby opustili území Velkého impéria. Jejich dosavadní pozice, které byly nezbytné pro vedení Impéria, převzali Akonané, Antiové a Ekhonidané. Kterými dodatečnými opatřeními chtěl Carbá Velké impérium stabilizovat, zůstává nejasné – dlouhodobou strategii neprozradil.

Později dostali Akonané pro své expanzivní plány od Minterola I. 1000 válečných lodí – což byla dodatečná hrozba pro mladou terranskou hvězdnou říši.

Po několika měsících vlády byl Minterol I. opět sesazen. Terranské akční komando proniklo pod Atlanovým a Rhodanovým velením pomocí akonského časoměniče do minulosti a setkalo se tam s Epetranem da Ragnaari. Ten do Regenta následně nainstaloval Zmatenostní zapojení. 15. 2. 2106 byl Minterol I. zbaven moci a obří pozitronika zničena. Atlan pokračoval dále ve vládě jako Gonozal VIII..

Protože Carbá da Minterol byl v očích mnoha jen loutkou – pro mnohé konzervativce platil stejně jako Atlan za personu non grata – se jeho jméno v oficiálních imperátorských seznamech objevovalo jen zřídka.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál