Perry Rhodan 2292 (Česká obálka) Perry Rhodan 2292 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2292
Název:Třikrát věčný život
(Dreimal ewiges Leben)
Autor:Michael Nagula
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:22. července 2005
Vydáno v češtině:2013
Čas děje: 1333 NGL
Bojuje s blížící se smrtí – nesmrtelnost má před očima
Hlavní postavy románu:

Tagg Kharzani – Bývalý Štítonoš bojuje o život.

Deitz Duarto – Primární ředitel zažije šťastnou hodinu.

Gon-Orbhon – Samozvaný bůh udělí audienci.

Millitron – Robot se snaží být svému pánovi k dispozici v každé situaci.

Gucky – Myšob v zajetí.

Zemi má ve svých spárech samozvaný bůh Gon-Orbhon, vzniklý z nešťastné symbiózy šíleného Nokturnského úlu Satrugaru a nesmrtelného Ochránce. V zoufalé akci obětovali Myles Kantor a jeho vědci své životy, aby oddálili hrozící zánik Sluneční soustavy.

Jejich oběť nebyla marná a Gon-Orbhon byl zasažen hned několikrát. Hlavní část Satrugaru, sídlícího na planetě Parrakh ve Velkém Magellanově mračnu, byla dočasně zbavena vědomí. V řadách Gon-Orbhonovy armády pak zavládl chaos a jen díky Kybb-Titánům nebyla Satrugarova domovina dobyta Pozemšťany.

Už nějakou dobu však existuje ještě jiné těžiště moci samozvaného boha a tím je „relé“, umístěné na svazích Vesuvu u Neapole na Zemi. Zde dojde k jinému konfliktu. Staří spojenci se nepohodnou ve sporu o TROJÍ NESMRTELNOST...


Důsledky Mylesem Kantorem vyvolané šestidimenzionální vlny, vyslané dne 30. dubna 1333 NGL ve směru Velkého Magellanova mraku, nejsou na Zemi zpočátku patrné. Bývalý Ochránce Gon-Orbhon je stále pod vlivem šíleného Nokturnského úlu Satrugaru. Kybb-Titáni nadále zvyšují teplotu Slunce a snaží se ho tak proměnit v supernovu. Reginald Bull, Icho Tolot a Gucky jsou zajati v úlomku úlu, sloužícímu jako relé pro Satrugarovy myšlenkové impulzy.

Tagg Kharzani, umírající Štítonoš z Jamondi, se ve strachu z blížící se smrti chytá každého stébla naděje. Nechá si vyrobit syntetickou napodobeninu Enkrina, brzy ji však v záchvatu zlosti zničí stejných způsobem, jako se zbavil svého bývalého symbionta. Kharzanimu rychle ubývá sil, proto se již pohybuje pouze s mikrogravitátorem a berlami, nebo létá v těžce vyzbrojeném vznášecím křesle. Přední lékaři se na jednom z Kybb-Titánů snaží o zachování života Pána Kybbů a zásobují ho klonovanými orgány. Vyšetření však prokážou, že se v Kharzaniho těle šíří nezadržitelný buněčný rozklad, kterým jsou postiženy i naklonované orgány. Kharzani se tedy co nejvíce zdržuje v úlomku úlu, od jehož psionického vyzařování očekává život prodlužující účinek.

Gon-Orbhon není ochoten Kharzanimu pomoci. Odmítne mu vydat čip buněčné aktivace některého z vězňů, neboť tři Galaktici ještě mohou představovat cenná rukojmí. Na individuální frekvence nositele nastavené aktivátory by beztak bývalému Obránci byly k ničemu. Gon-Orbhon se však Kharzaniho nemůže zbavit docela, jelikož ho potřebuje jako sjednocující symbol pro jednotlivé kybbské národy. Není jisté, zda by se Kybbové bez odmlouvání podřídili Gon-Orbhonovu velení. Gon-Orbhon proto nejdříve představí Deitza Duarta jako nového vrchního velitele a tajně nechá vytvořit kyborga v podobě mladšího, uzdraveného Tagga Kharzaniho. Kopie má sloužit jako loutkový vládce pro případ, že Štítonoš zemře. Když se Kharzani dozví o tomto plánu, je bez sebe vzteky. Zničí svého kybernetického dvojníka a pokusí se zabít Deitze Duarta. Je však zatčen a předveden před Gon-Orbhona. Ten nařídí svému osobnímu strážci, kyberklonu Millitronovi, aby Kharzaniho zastřelil. Tím končí život zrádce, který přinesl zkázu Štítonošům z Jamondi. Pak je úlomek úlu zasažen otřesy, hyperkrystaly začínají zářit a rozšíří se matoucí mentální impulzy. To se stane dne 04. května 1333 NGL...

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál