Perry Rhodan 2270 (Česká obálka) Perry Rhodan 2270 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2270
Název:Zrada na Šedopěnné
(Verrat auf Graugischt)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:18. února 2005
Vydáno v češtině:2011
Čas děje: 1332 NGL
V kouzlu Motoklonu – Toron Erihové chtějí zachránit svůj lid
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan truchlí kvůli nesmrtelnému příteli.

Remo Quotost – Architekt vypátrá tajemství Motoklonů.

Sto devět - Motoklon se brání spolupráci a slouží svému pánovi.

Schandor Aquist – Podmořský architekt vidí ve zradě východisko z problémů.

Carya Andaxi – Ochránkyně plánuje zmizení Šedopěny.

Zatímco Perry Rhodan truchlí kvůli Atlanovi, pokouší se Podmořští architekti ze Šedopěny vypátrat, jak nebezpečný je na oběžné dráze kolem slunce kroužící Motoklon Sto devět. Ten není ochoten spolupracovat a když se kněmu přiblíží několik robotů, bez milosti je zničí. Remo Quotost zjišťuje, že Sto devět čerpá energii ze psionické sítě, stejně jako bionické křižníky. Tato znepokojivá informace však může být využita ke konečnému ochromení nebezpečného androida: Z bionického křižníku je kolem Motoklonu vytvořeno oscilační pole, a s jeho pomocí je Sto devět připraven o veškerou energii. Nyní je bezmocná umělá bytost rozebrána, co nejdůkladněji prozkoumána, přeprogramována a opět složena. Sto devět se nyní považuje za vojáka Aliance morálky a je podřízen Zephydinu velení.

Tento úspěch je bezvýznamný, když se nad Šedopěnou objeví více než dva tisíce kybbských plavidel. Na vině je Podmořský architekt Schandor Aquist. Ten využil zbytky staré radiokomunikační sítě, která kdysi spojovala celou Arphonií, aby se tajně spojil s Kybby. Naivně se domníval, že k ukončení nepřátelství stačí Kybbům učinit mírovou nabídku. Ovšem jako důkaz o tom, že Šedopěna nepředstavuje pro Tagga Kharzaniho žádné nebepečí, byl Kybbům připraven vydat všechny Šozidy a Caryu Andaxi. Aquist však rychle pochopí, že Kybbové nejsou ochotni ušetřit ani Podmořské architekty, ani samotnou Šedopěnu. Později věrolomník zahyne při nehodě kluzáku. Když se kybbské loďstvo přiblíží k planetě, objasní se plný rozsah Aquistovy zrady. Předal totiž Kybbům kódy k deaktivaci obranných pevností, takže jejich děla během útoku mlčí!

200 T-křižníků Šozidů odstartuje, avšak proti těžkým jednotkám Kybbů nemohou bojovat příliš dlouho. Je tedy jen otázkou času, než Šedopěna padne...

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál