Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2236
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2236
Název:Prst boží
(Der Finger Gottes)
Autor:H. G. Francis
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:25. června 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Na světě Caiwanů – přichází lidové povstání)
Hlavní postavy románu:

Dando Gentury – Caiwan pozná zákeřnost Arkonidanů.

Owara Asa Tagakatha – Caiwanský kněz káže vodu a pije víno.

Otarie – Mladá žena se stává vůdkyní Caiwanů.

Protana Aaqrass – Arkonidský Tato zneužívá náboženství pro své účely.

Thorman da Vakalo – Šlechtic má na Caiwan zvláštní pohled.

Pohled do časů před hyperšokem: K arkonidské říši náležející planeta Caiwan je vydatným nalezištěm hyperkrystalů. Nejčastěji se zde dají nalézt žíly málo důležitého krystalu khalumvatt, ale menší množství jiných a cennějších krystalů to kompenzují. Planeta tedy představuje stěží představitelné bohatství. Je tu však jeden problém: Jakmile se arkonidští horníci, roboti nebo jiné stroje přiblíží k nalezištím, krystaly implodují a rozpadnou se na prach. Hyperkrystaly mohou svými jednoduchými nástroji těžit pouze primitivní domorodci. Skoro to vypadá, jako by mezi Caiwany a krystaly existoval nějaký druh symbiotického vztahu. Caiwané jsou proto Arkonidany nemilosrdně vykořisťováni. Humanoidní, lidem podobné bytosti jsou nuceni pracovat v dolech za příšerných podmínek. Arkonidané odepírají Caiwanům jakékoli vzdělání, aby je udrželi ve svém područí – domorodci je považují za vyslance bohů a pracují, aniž by požadovali odměnu.

Poměry na Caiwanu jsou vylíčeny na příkladu mladého Caiwana Danda Genturyho, pracujícího v hyperkrystalovém dole. Chce zde zbohatnout, ale realita samozřejmě vypadá docela jinak a v Dandovi postupně narůstá vůle k odporu proti arkonidským utlačovatelům, pro něž jsou inteligentní Caiwané jenom bezstarostní divoši. Když přijde díky intrikám kněze, kolaborujícího s Arkonidany, o život Dandova družka, mladík se rozhodne s utlačovateli bojovat. Pomoc mu poskytne utržená, ale stále ještě provozuschopná hlava robota, kterou nalez v důlní chodbě. Hlava mu zprostředkuje tolik potřebné vědomosti. Dando agituje proti Arkonidanům a stále více lidí se díky němu zbaví strachu ze všemocných bohů. V roce 1322 NGL je mladík za svou činnost zatčen, avšak obrovské množství původních obyvatel planety kvůli tomu odmítne pracovat. Protože si Arkonidané nemohou dovolit přerušení těžby, jsou ochotni vyjednávat. Dando je propuštěn a dosáhne zlepšení bezpečnostních opatření v dolech. Kromě toho mají mít domorodci přístup k arkonidské pokladnici vědomostí. Největší výhoda, kterou chce Dando pro své soukmenovce získat, má být právo vybudovat si vlastní doly na krystaly a výtěžek odprodávat Arkonidanům. Tato vládnoucí Caiwanu souhlasí, ale věc má jeden podstatný háček. Caiwané sice obdrží právo kutat na největším planetárním nalezišti rudého khalumvatt, ale nikdo jim neřekne, že jsou tyto hyperkrystaly téměř bezcenné…