Perry Rhodan 2237 (Česká obálka) Perry Rhodan 2237 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2237
Název:Svět hyperkrystalů
(Die Welt der Hyperkristalle)
Autor:H. G. Francis
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:2.července 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Arkonidané a Caiwané – bezvýznamný národ se staví na odpor
Hlavní postavy románu:

Dando Gentury – Caiwan se stává mluvčím svého lidu.

Owara Asa Tagakatha – Caiwanský kněz cítí nekonečnou nenávist.

Kokon Kotan – Caiwanský inženýr podporuje Danda.

Protana Aaqrass – Arkonidský Tato sáhne ke krajním prostředkům.

Kantiran da Vivo-Rhodan – Cesta zavede Rhodanova syna na Caiwan.

Dando Gentury pokračuje ve své snaze o zrychlení pokroku na Caiwanu. Po mnoha letech vzniká síť škol, Dando a 99 dalších Caiwanů dokonce podstoupí sérii hypnoškolení. Občas ovšem dojde k velice nepříjemným třenicím, v neposlední řadě proto, že kněz Owara nadále intrikuje proti Dandovi. Owara chce – právě tak jako tato Protana Aaqrass – nepohodlného domorodce zahubit a přivést Caiwany zpátky k víře ve staré bohy, čímž by na sebe znovu strhl veškerou moc. Zvlášť těžké časy nastanou pro Caiwany ve chvíli, kdy Arkonidané objeví cestu, jak těžit hyperkrystaly i bez pomoci domorodců. K tomu se používají nástroje z formovací energie. Od toho momentu je podstatná část Caiwanů bez práce a příjmu, což oslabí Dandovu pozici.

Když potom v roce 1331 NGL začnou změny hyperimpedance, na Caiwanu dojde znovu k převratným změnám. Všechny hyperkrystaly jsou nyní docela k ničemu – všechny až na červený khalumvatt, který mohou podle smlouvy těžit jenom Caiwané. Pak si Dando vzpomene starou schopnost svého národa a naváže myšlenkový kontakt s polointeligentními Šaspaky, úhořům podobnými bytostmi, žijícími po celé planetě v symbióze s Caiwany. Dando odhalí, že jsou to vlastně Šaspakové, kdo brání tomu, aby se hyperkrystaly při těžbě nerozpadaly v prach. Následně na planetě přistanou Kantiran a Mal Detair, vydávající se za Prospektory a setkají se s Dandem. Kantiran se postaví na stranu domorodců, kteří teď nutně potřebují pomoc, neboť Owara se dozvěděl o zvláštních schopnostech Šaspaků a neprodleně tyto informace předal Arkonidanům.

Tato dlouho neváhá: Pod záminkou, že Caiwané kutali i jiné krystaly než povolený khalumvatt, vypoví všechny smlouvy, uzavřené s domorodci. Arkonidané obsadí doly, které vlastně patří Caiwanům, hromadně zajmou všechny Šaspaky, a zneužijí zvířata pro těžbu hyperkrystalů. Arkonidany pramálo zajímá, že při tom Šaspakové velice často umírají. Odpor Caiwanů je za těchto podmínek zcela neúčinný. Do záležitosti se vloží Kantiran. Naváže mentální kontakt se symbionty a postará se o to, aby se Schaspakové dokonale ukryli, takže je Arkonidané nemohou nadále lovit. Když Kantiran s Detairem opustí planetu, je těžba krystalů prakticky zastavena. Owara a tato sáhnou k drastickým opatřením. Owara se pokusí Danda zavraždit, ale v poslední sekundě je zastřelen jeho přítelem. Tatovi jde o to samé. Nechá Danda zatknout a chce ho veřejně popravit. Tomu však zamezí v podzemí žijící Šaspakové: Ve velkém počtu se na Tata vrhnou a strhnou arkonidského guvernéra do hlubin země. Caiwané se nyní mohou dohodnout s jeho nástupcem, každopádně se už v budoucnosti nehodlají vrátit ke starým pořádkům...

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál