Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2295
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2295
Název:Rhodanův návrat
(Die Rückkehr)
Autor:Andreas Eschbach
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:12. srpna 2005
Vydáno v češtině:2013
Čas děje: 1333 NGL
Mezi Vegou a Solem – Pozemšťané se odváží velké bitvy
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan plánuje svou akci podle logiky „absolutní vazby“.

Derek Pander – Servisní technik se proti své vůli stane vojákem ve velké bitvě.

Thort Keleš – Mladý vladař Ferronů poskytne Pozemšťanům cennou pomoc.

Joseito Olbanez – Nadporučík přivede Perryho Rhodana na zajímavý nápad.

Monkey – Oxtorský šéf USO projeví emoce.

Zemi má ve svých spárech samozvaný bůh Gon-Orbhon, vzniklý z nešťastné symbiózy šíleného Nokturnského úlu Satrugaru a nesmrtelného Ochránce. V zoufalé akci obětovali Myles Kantor a jeho vědci své životy, aby oddálili hrozící zánik Sluneční soustavy.

Jejich oběť nebyla marná a Gon-Orbhon byl zasažen hned několikrát. Ve Velkém Magellanově mračnu se skrze kontingenty Kybbů, představující nejdůležitější Gon-Orbhonovu armádu, rozšířil naprostý chaos. Zmatek panuje i u takzvaného „relé“, umístěného na svazích Vesuvu u Neapole na Zemi.

Perry Rhodan se s pozemskou flotilou stáhl ze Sluneční soustavy. Je jisté, že si Pozemšťané neoddechnou do doby, kdy se opět stanou pány své domoviny. Tak přijde čas na odvážný plán – cílem je NÁVRAT...


V soustavě Vega se horečně pracuje na vestavbě 24 disonančních děl, která dodalo Nové USO, do největších jednotek pozemské flotily. Nová disonanční děla nelze stavět na Ferrolu, neboť Ferroni nejsou – jak je známo – schopni díky své mentalitě porozumět hyperdimenzionálním procesům, a proto nedokážou zkonstruovat pro disonanční děla potřebné součástky. Dne 15. května 1333 NGL postoupí NATHAN Perrymu Rhodanovi zprávu Reginalda Bulla, v níž ligový ministr oznamuje, že 50 Kybb–Titánů zahřívá Slunce a snaží se ho přivést do stádia novy. Když se Rhodan dozví, že se tento proces nejpozději dne 27. května, tedy za pouhých dvanáct dnů, stane nevratným, nařídí do 24 hodin útok na Sluneční soustavu.

Dne 16. května se pozemské loďstvo vypraví do Sluneční soustavy. Vstříc blížící se flotile se vydá jen trojice Kybb-Titánů, neboť jeden drží stráž nad úlovým relé a 50 dalších nadále ohřívá Slunce – zřejmě není Gon-O ochoten stáhnout ani jediného z těchto kosmických gigantů. Pro jednou mají Pozemšťané na své straně moment překvapení, neboť Kybbové netuší, že pozemské lodi už nedisponují pouze jediným, na TRAJANU namontovaným disonančním dělem, ale rovnou dvěma tucty těchto zbraňových systémů. Jeden z Titánů je sestřelen, avšak zbývající dva si s pozemskou flotilou hrají na kočku a myš. Pozemské svazy se musí rozdělit po celé Sluneční soustavě a nejsou schopny napadnout Slunce zahřívající Kybb-Titány.

Všechny tyto potyčky však slouží toliko pro odpoutání pozornosti. Ve skutečnosti se Rhodan snaží jen o to, aby se zmocnil několika tisíců agregátů, které tajně vyprodukoval NATHAN a deponoval je ve staré loděnici ve Zwiebově kráteru na Měsíci. Úderné komando má na vyzvednutí zásilky časové okno, které činí pouhopouhých dvacet minut. Po tuto dobu se totiž loděnice nachází takříkajíc ve stínu Země a Měsíce – pokud by chtěl nad Vesuvem umístěný Kybb-Titán zasáhnout, musel by střílet skrze Zemi a jeho oběžnici. To by samozřejmě nebylo možné bez zničení Gon-Orbhonova relé. Kybb-Titán také nesmí opustit svou pozici nad úlovým relé, neboť potom by Pozemšťané tuto oblast okamžitě napadli! Tuto strategii „naprostého spoutání“ vymyslel Rhodan během partie korespondenčních šachů, kterou vedl proti jednomu nadporučíkovi loďstva.

Plán málem ztroskotá, když se technik Derek Pander, který se dobrovolně přihlásil ke službě, rozhodne dezertovat. Servisní technik se schová na Měsíci, aby se později tiše a nenápadně vrátil ke své rodině na Zemi. Pokud by se Gon-O zmocnil mentální kontroly nad tímto mužem, dověděl by se, co se vlastně skrývalo ve Zwiebově kráteru. Veškeré Rhodanovy plány by tak byly k ničemu. Pander však v poslední chvíli přijde k rozumu a vrátí se k údernému komandu. Loďstvo se po naložení všech kontejnerů s tajným obsahem stáhne zpět do soustavy Vega. Rhodan dosáhl svého cíle, ale cena za to byla vysoká: přes 200 těžkých bitevních lodí a více než 1000 křižníků bylo zničeno, lidské ztráty jdou do statisíců.

Nyní odhalí Perry Rhodan svým nejvyšším důstojníkům vlastní cíl »Operace Krystalová bouře II«. Na Měsíci předmontované moduly nejsou totiž nic jiného než ony součástky disonančních děl, které nemohly být vyrobeny na Ferrolu! S těmito moduly může být dokončeno celkem 1220 disonančních kanónů. Lze tím ospravedlnit ztráty na životech? Možná. Ale hluboko uvnitř Rhodan doufá, že takhle nikdy smýšlet nebude. Že bude své podřízené, kteří mu důvěřují, používat jako figury šachové hry, které může kdykoli nekriticky obětovat...