Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2253
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2253
Název:Lovci Kybbů
(Kybb-Jäger)
Autor:Frank Borsch
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:22. října 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Dosáhli Tan-Jamondi – to je však bašta nepřítele
Hlavní postavy románu:

Jospeth – Smrtonoš přináší život.

Medillin – Bývalá pradlena prokáže pevné nervy.

Zephyda - Hvězdné veličenstvo použije masku.

Katter – Kybb-Traken prokáže statečnost.

Perry Rhodan a Lyressea s bionickým křižníkem ZELENÝ MĚSÍC nalezli a osvobodili tři scházející Stráže: Metondre (Milující), Eithani (Planoucí) a Atjaa (Ocelovou). Všech šest Stráží podrobí Atlana a Rhodana zkoušce, při níž se ukáže, že by je bylo možno vysvětit na Štítonoše z Jamondi, avšak není jisté, jestli by vysvěcení nezrušilo jejich auru Rytířů Hlubiny. Protože definitivní rozhodnutí náleží stále ještě nezvěstnému Paragonovému kříži, je tento problém odložen na později.

Hytath, Krvavá stráž, oznámí mimořádně zajímavou věc. Kdysi, ještě před zkázou Štítonošského řádu, ukryl na bezpečném místě jedno z motanských loďstev. Tento svaz o síle osmi tisíc lodí – flotila Smrtonoš – se skládá z lodí, které mají podobný design jako klasické bionické křižníky, avšak jsou o deset procent větší a na jejich palubě je místo pro tři Smrtonoše namísto obvyklého jednoho. Loďstvo je pod ochranou stázového pole a je ukryto v soustavě Kor, vzdálené 138 světelných let od Tom Karthay. Posila v podobě těchto křižníků by přišla Motanům velice vhod, v boji s Kybby totiž Zephyda ztratila další tři lodě. Hytath se tedy vydá na cestu. Také ostatní Stráže chtějí prohledat staré základny a tajné sklady materiálu – není vyloučeno, že alespoň část z nich unikla pozornosti Kybbů a stále skrývá hodnotné vybavení.

Rhodan, Atlan a Zephyda letí s MEČEM a KRVAVÝM MĚSÍCEM k Tan-Jamondi, aby tam začali s pátráním po Paragonovém kříži. Jelikož je tato oblast považována za hlavní centrum Kybbů, musí se obě plavidla maskovat. Bionické křižníky jsou umístěny do útrob vyklizených lodí Kybb-Cranarů. Cranarská plavidla musí řídit Zephyda a Medillin, velice talentovaná velitelka KRVAVÉHO MĚSÍCE. Mezitím se Jospeth, Smrtonoš MĚSÍCE, dozví mnoho nového o biopozitronice. Za pomoci Echofága totiž opraví biotroniku KRVAVÉHO MĚSÍCE, jejíž centrum bylo zničeno během bojů. Echofág objasní Jospethovi, že zničení centra nemusí nutně znamenat konec počítače, neboť substance – resp. vědomí – biotroniky prostupuje v podobě neurální sítě celý bionický křižník. V centrální části je pouze největší koncentrace. Ve vláknech neutrální sítě se nachází nepatrné množství substance 101, představující vlastní organickou část počítače a právě s její pomocí lze poškozenou biopozitroniku opravit; potřebným vybavením disponuje každý bionický křižník. Opravu je možné provést pouze v prostředí slané vody. Jospeth se ihned pustí do práce na opravách. Výrok ECHOFÁGA, že tajemnou substanci 101 přinesla Štítonošům Carya Andaxi a je porleytského původu, Jospethovi příliš mnoho neřekne.

Lodě Kybb-Cranarů s oběma bionickými křižníky se vynoří v soustavě Tan-Jamondi. Po krátké době pojmou Kybb-Trakeni přece jen podezření, neboť naleznou odchylky ve vyzařování pohonné soustavy cranarských lodí a usoudí, že plavidla pohání psionické síly Motanů. Iant Letoxx, velitel komanda, však těmto událostem nevěnuje přílišnou pozornost. Pro něho je mnohem důležitější jiná událost: BODY KRUHU jsou již přizpůsobeny zvýšené hyperimpedanci, takže může být znovu zprovozněna DÁLKOVÁ CESTA. Po aktivaci transmiterové cesty dojde v systému k prudkému hyperprostorovému otřesu, který ochromí okolní kybbské lodi. Přesto je přesila plavidel, sledujících stopu bionických křižníků, příliš velká. KRVAVÝ MĚSÍC se obětuje, aby byli nepřátelé odlákáni od MEČE a zamíří k DÁLKOVÉ CESTĚ. MEČ poté nepozorovaně unikne. Je to však útěk vpřed: Kurz bionického křižníku vede přímo ke starobylému Dómu Štítonošů na planetě Tan-Jamondi-II...