Aura

Pojem aura (z řeckého výrazu pro „dech“) je v Perryversu používán pro psionické pole, které svým nositelům propůjčuje zvláštní vyzařování.

Všeobecně

Aury propůjčují zejména vyšší bytosti, aby legitimovaly jejich jednotlivé nositele a daly jasně najevo jejich status.

Auru nelze vidět lidským zrakem, avšak pozorují si psionicky citlivé bytosti. Graph Avalthani tak kupříkladu viděl Perryho Rhodana obklopeného jakousi druhou kůží, zvlněnou jemnými vlnkami.

Kromě toho jsou si aury, propůjčené kosmokraty, velice podobné, neboť Rhodanova aura byla několikrát uznána na palubě ZÁKONOdárce CHEOS-TAI, ačkoli se Pozemšťan zdržoval dvacet miliónů let v minulosti, kdy ještě jeho řád Rytířů Hlubiny vůbec neexistoval.

Není jasné, zda se může nositel sám zbavit své aury. Ačkoli totiž Perry Rhodan odložil titul Rytíře Hlubiny, podržel si svou rytířskou auru, a byl nadále rozpoznáván a uznáván jako její nositel. Rytířskou auru však lze blíže neurčeným způsobem uvolnit a přenést na jinou bytost. Tento proces však musí proběhnout se souhlasem nositele, protože jinak je uvolněná aura nepoužitelná (PR 2498).

Známé propůjčované aury

Jiné aury

Zdroje

PR 1056, PR 1272, PR 1397, PR 1853, PR 2070, PR 2169, PR 2249, PR 2400, PR 2403, PR 2406, PR 2498, AT 500, PREX 3

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Aura« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!