Nomádi

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:není - žijí na lodích

Popis

Nomádi vzešli z nespokojených Pozemšťanů po válce s Dolany. Stejně jako Svobodní obchodníci, Piráti, Prospektoři a Vědci se malé skupiny pozdějších Nomádů otočili zády k Solární říši.

Nomádi jsou pokládán za chaotické, excentrické a anarchistické. Mezi nomádskými kmeny jsou zloději a žebráci, obchodníci s ilegálním zbožím a vyzvědači. Proslulé jsou zejména vesmírné cirkusy Nomádů.

Heslem Nomádů je věta Kdo žije mezi námi, má právo na anonymitu.

Nomádi jsou organizováni na principu matriarchátu. Nomádské lodě nebo loďstva jsou vedeny Mistryněmi výběru. Jednotlivé kmeny pojí pouze volné svazky. Každých deset let se zástupci kmenů setkávají na neznámé planetě (PR 414).

Nomádi provozují tajnou varovnou vysílačku – Hypervideo Jaroslawl (PR 407).

Kosmické lodi

Lodi Nomádů bývají ve špatném technickém stavu, jsou sestaveny z mnoha dílů a většina už má leccos za sebou. Nesou výmluvná jména, jako třeba DOBRÁ RADA JE DRAHÁ.

Známé jsou cirkusové kosmické lodi Nomádů (COMOTOOMO, ORGAB MANTEY, TERKMAS, PALÁC SNŮ a ARTIST QUEEN).

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!