Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1162
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1162
Název:Boj o Terru
(Kampf um Terra)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Xenoformace - Země mění svou tvář
Hlavní postavy románu:

Chthon - stín ohlašuje čtvrtou pohromu

Reginald Bull - mluvčí Hanzy bojuje v přední formě proti Xenosům

Galbraith Deighton - pocitový mechanik pátrá

Lai a Muai Nurgowa - dvojčata se "zelenými prsty"

Digitalis Aura - obětavý Siganec

Několik dní po skončení třetí pohromy1) ohlásí Chthon nový útok Višny. Stín, na kterého s narůstající dobou oddělení2) propast času a prostoru stále silně dotírá, cítí zvláštní afinitu k ekoarchitektce Lai Nurgowě a jejímu dvojčeti Musai, genofilozofce.

Za již známého světelného efektu a mentálních fenoménů dochází k nové perforaci Koridoru hrůzy, a na Zemi se vynoří neznámé viry. Ve zrychlené metamorfóze se flóra Země začíná měnit. Postiženy jsou také zvířata, zejména hmyz. Během krátké doby bující xenoflóra potlačí pozemské rostlinstvo. Musai Nurgowa, která si jako její sestra vyvine zvláštní vztah k cizorodým rostlinám, zjistí, že umělé geny pseudovirů pocházejí z cizího vesmíru a jsou nástrojem dokonalého exnoformovacího programu. Reginald Bull spustí plán, v rámci operace Gomorrah, na zničení xenoflóry pomocí anti-DNA a anti-RNA. Zatímco Lassel Domaschek3) a Digitalis Aura4) jsou zabijáckými rostliny zabiti, pozoruje Lai Nurgowa společně s Galbraithem Deightonem, který pro cizí život má rovněž zvláštní sympatie, jak z lusků vylézají 1.60 až 2 metry vysocí humanoidní, graciézní, tmavozelené bytosti s jemnou, vlhkou kůži, tenkýma rukama a nohama a světle žlutými plovacími blánami mezi prsty na nohou i rukou. Se svou pučící hlavou připomínají pozemský květák. Za působení jedu jedné hlízy, kterou před tím snědli, mohou Deighton a ekoarchitektka navázat přes luskovitou rostlinu telepaticko-empatický kontakt s Xenosy. Dozvědí se, že Xenosové jsou bioinženýři s absolutním ekologickým svědomím a vysokou etikou, a že na svém rodném světě představují dominující část kolektivní inteligence. Na cestě, podrobit jednu planetu xenoformovacímu programu, se nedobrovolně dostali do Koridoru hrůzy. Když poznají, že omezovali inteligentní život, spustí cizinci částečnou obnovu pozemské flóry a fauny, a nechají své vlastní rostliny a živočichy odumřít. Několik nových a fascinujících květin, lahodně chutnající ovoce, lekníny, které umí čistit vodu od škodlivých látek, fluoreskující plankton, který udržuje oceány čisté, a strážce, proti škůdcům bojující hmyz, tu zanechají. Lidstvo má co dělat, aby nedozírné ekologické škody čtvrté pohromy odstranilo5).