Perry Rhodan 1151 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1151
Název:Babylonský syndrom
(Das Babel-Syndrom)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Chaos v Terranii - pád do koridoru hrůzy začíná
Hlavní postavy románu:

Lassel Domascheck - sociální inženýr pro mimozemšťany

Chthon- stín se ukáže jako varovatel

Digitalis Aura - Siganec

Reginald Bull a Galbraith Deighton - bojují proti Babylónskému syndromu

22. prosince 426 NGL, sedm dnů po skonání časové hráze1), potká sociální inženýr Lassel Domaschek v Crest-Parku, který patří k Terranijské městské části Garnaru, Chthona, humanoida s černými bulvami a bíle zářícími zorničkami, který mluví mentálním hlasem a označuje se za ztracený stín2). Požaduje, aby byl odveden k Perry Rhodanovi, a tvrdí, že Země je zasvěcená zániku Když pozná, že do šedé kombinézy oblečené tělo Chthona je jen polomateriální, Domaschek vyděšený uteče.

V blízkosti Země dochází ke gravitačním otřesům. Reginaldem Bullem vyslaná měřící loď zmizí beze stopy. Současně se mezi lidmi vypukne jazykový chaos. Mluveným a napsaným slovům už není více rozumět. Protože se zhroutí také počítačová komunikace, dochází k mnoha nehodám a poruchám. Domaschek opět narazí na Chthona, v jehož okolí záhadné fenomény ustupují, přičemž ho stín označuje jako Babylónský syndrom. Společně se Sigancem Digitalisem Aurou dovede Domaschek Chthona s velikými nesnázemi do HQ-Hanzy3). Mezitím upustí Země oběžnou dráhu a řítí se směrem k jícnu. Ačkoliv je HQ-Hanzy hermeticky uzavřeno, dostane se Chthon, který může procházet stěnami, až k Bullovi. Čtyřdimenzionální stín vysvětluje, že Višna, která si chce Zemi přivést k sobě a lidstvo zotročit nebo zničit, je zodpovědná za Babylónský syndrom, který ale brzy skončí, protože jen cílené opatření může zamezit pádu Terry a Luny do Koridoru hrůzy. Babylónský syndrom je první a neškodný ze sedmi pohrom, které na lidstvo mají přijít. Aniž by prozradil něco dalšího, stáhne se Chthon pryč4).

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál