Perry Rhodan 552 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 552
Název:Bojiště Země
(Schlachtfeld Erde)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3442
Falešné armády se vydávají na cestu – velká válka začíná
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor uspořádá světovou válku.

Galbraith Deighton – Vojevůdce v boji iluzorních armád.

Fan Dschang – Vojevůdce v boji iluzorních armád.

Goubar Nadese – Vojevůdce v boji iluzorních armád.

Ezrhad Bawanjo – Neúmyslný zrádce.

Gucky – Myšob funguje jako zachránce v poslední sekundě.

Corkt Y'Xamterre – Inspektor Sluneční soustavy je oklamán.

Na Zemi se intenzivně pracuje na znovuzprovoznění paratronového štítu, který je schopen zahalit celou soustavu.

Jelikož Creyc Y'Creycymon lidstvo po první zkoušce doporučil jako výborné bojové vojsko, opustí dne 20. listopadu 3442 bůžek Corkt Y'Xamterre strážní flotilu o síle pěti tisíc jednotek a letí se šesti tři tisíce metrů dlouhými a sedm set metrů širokými válcovitými plavidly k Zemi. Následuje realizace pečlivě připraveného sekundárního plánu, podle něhož je bůžkovi simulováno propuknutí jaderného konfliktu mezi Euroatlantickou aliancí a Afroasijskou říši. Armády EurAA kontroluje Solární maršál Galbraith Deighton, zatímco generálové Gloubar Nandese a Fan Dschang velí vojskům Afričanů a Asiatů. Aby zabránil dokonalému vyhlazení lidstva, požaduje Corkt Y'Xamterre dne 30. listopadu okamžité zastavení bojů.

Protože válčící strany neposlechnou a nevyslyší ani rozkaz Perryho Rhodana, reprezentujícího zdánlivě bezmocnou světovou vládu, vynutí si nakonec bůžek příměří skrze hypnokrystaly dvou set strážních korábů Roje. V Terranii přistanou tři obrovské válcovité lodi a vysadí Malé Purpurové, Skurrily, Lacoony a Rojostrůjce. Když Ezrad Bawanjo, pilot shiftu, bezmyšlenkovitě aktivuje HD štít svého obrněného vozidla, prokoukne pozemní výsadek pozemské intriky. Rychlé nasazení Ribalda Corella, Dalaimoca Rorvica, Guckyho a Takvoriana však zabrání, aby byl bůžek informován vysílačkou. Po startu jsou tři lodi zničeny pumami.

Rhodan nyní oficiálně převezme vládu nad vojsky Euroatlantické aliance a Afroasijské říše. Corktu Y'Xamterrovi doporučí, aby stáhl svá plavidla, pokud nechce vyvolat povstání svobodomilného lidstva. Nabízí, že Pozemšťany sám připraví na svazek s bůžky. Flotila Corkta Y'Xamterra poté opustí Sluneční soustavu. Se zadostiučiněním bere bůžek na vědomí, že byl Rhodan dne 2. prosince s 83,7 procenty všech hlasů zvolen státním šéfem spojeného pozemského obyvatelstva.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál