Perry Rhodan 530 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 530
Název:Hvězdná záplava
(Die Sternenflut)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1971
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3442
Bojují proti poslům Roje – jejich zbraní je síla ducha
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor vyšle 5. kolonu.

Atlan – Šéf 5. kolony.

Fellmer Lloyd – Člen 5. kolony.

Alaska Saedelaere – Člen 5. kolony.

Irmina Kotčistowová – Člen 5. kolony.

Tahonka-No – Člen 5. kolony.

Toronar Kasom – Člen 5. kolony.

Gucky – Myšob je postrádán.

Matka Krovzac – Člen 5. kolony.

Dne 24. března 3442 doručí kurýr Vellox Thyme depeši Geoffryho Abela Waringera, který se snaží zvýšit počet pomocných sil na Světě sta sluncí použitím komanda Hledačů inteligence, ke GOOD HOPE II a nakonec dle pokynů Perryho Rhodana odletí ke Quintovu centru.

Stejného dne se GOOD HOPE II a INTERSOLAR neúspěšně pokusí prolomit ohebný štít Roje. V naději, že Roj přijme bezprostředně před ním ležící sluneční soustavou Opus – Nurmo, tím umožní průnik páté kolony, přistánou Atlan, Gucky, Alaska Saedelaere, Fellmer Lloyd, Irmina Kotčistowová, Toronar Kasom, Tahonka – No a sextadimový fyzik Matka Krovzac ve vesmírném člunu na planetě Nurmo III. Dne 28. března dosáhne třicet dva šest tisíc pět set metrů dlouhých houbovitých kosmických lodí Rojostrůjců severního pólu pouštního světa Nurmo II. Obyvatelé planety, třínozí insektoidní Kartové, kteří zřídili po duševně filozofické stránce vyspělou kulturu, avšak žijící v primitivních podzemních norách, zaútočí na invazory parapsychickými silami. Gucky a Krovzac, jež se spole se svými druhy přesunou na Nurmo II, navážou spojení s insektoidy a odradí se o jejich útoků proti nebezpečným služebníkům hvězdného Roje.

Loď z Roje začne čerpat energii ze slunce a dne 31. března přenese celou soustavu Nurmo o pět set třicet dva světelných let, čímž otevře průsek pro cestu Roje. Atlanova pátá kolona se vrací ke GOOD HOPE II.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál