Pohonné technologie

(přesměrováno z: Polový pohon)

V rámci Perryversa existuje mnoho různých technologií pohonu.

Reaktivní pohony

Reaktivní pohony využívají zpětného rázu k pohybu vpřed.

 • Klasický raketový pohon - vypouští podpůrnou hmotu, která raketě slouží adekvátním zpětným rázem jako pohon vpřed. Tento princip se použil kupříkladu u lodi STARDUST (PR 1)
 • Pulzační pohon je primitivní atmosférický pohon, který podpůrnou hmotu nasává z atmosféry, komprimuje jí, zahřívá a vypouští hnací tryskou. (PR 340, PR 1367)
 • Impulzní pohon - vysoce zahřátá plazma je vypouštěna pomocí hyperpole, čímž je uvolňována hyperenergie, která se vybíjí v normálním prostoru a vytváří tím pohonné impulzy. K posílení plazmy může být injektovaná vhodná látka (například čistý bismut) jako dodatečná podpůrná hmota, což enormně zvýší akceleraci impulzního pohonu (PR 250, PR 2348)
 • Protonový proudový pohon - je dalším vylepšením impulzního pohonu, který vedle několika dalších vylepšení používá jemně řízený přívod NUGASu jako podpůrnou hmotu. (PR 701)

Polové pohony

Jako polové (polní) pohony jsou označovány všechny hnací postupy, při kterých je celá loď zahalena do energetického pole, které se potom pohybuje.

Polové pohony se dají rozdělit na aktivní a pasivní. U pasivního polového pohonu je objekt v poli zrychlován a zbrzďován jiným druhem pohonu (například reaktivním pohonem). U zpravidla složitějších aktivních pohonů se pole pohybuje samo od sebe, za efektu, kterého je zpravidla dosaženého pólováním nebo pulzací.

Pasivní polové pohony

 • nejvýznamnějším a nejjednodušším ze všech pasivních podsvětelných pohonů je antigravový pohon, který se někdy označoval zjednodušeně jako polový pohon, když ještě nebyly známy žádné další polové pohony. Antigravový pohon neutralizuje přitažlivost planety a udržuje tak objekt ve vzduchu. Ve vesmíru antigrav bez tíhového vektoru nefunguje (PR 80)
 • lineární pohon zahalí kosmickou loď do Kalupova kompenzačního pole, které se může v poloprostoru pohybovat nadsvětelnou rychlostí. Samo o sobě nehybné pole je urychlované impulzním pohonem lodi. Teprve vyvinutím Hawku II se z lineárního pohonu mohl stát aktivní polový pohon (PR 100)
 • Wyngerové používali podsvětelných pohon, jehož konvertor shromážděnou energii vyzařoval strukturální trhlinou v poli na způsob impulzního pohonu (PR 870)

Aktivní polové pohony

 • aktivním zdokonalením antigravu je paragravitační pohon. Další aktivní variantou pro podsvětelné atmosférické lety je gravojetový pohon, který využívá mnohem složitější polovou dynamiku než antigrav a používá se většinou v kombinaci s ním. Gravojetový pohon spočívá jako antigrav na principu neutralizace gravitace, používá ale podtlak směrových gravitačních vln k aktivnímu pohybu. (PR 335, PR 2032).
 • Dimesextový pohon je nadsvětelný, aktivní polový pohon pro intergalaktické dálkové lety v dakkarprostoru. Modifikací principu pro septadimovou paralelní stopu je Kelosky vyvinutý Septimparalelní pohon, dalším zdokonalením ze strany Aphiliků je transferdimový pohon. (PR 450, PR 770).
 • Hawk II umožnil aktivní polový princip u lineárního pohonu.
 • Gravotron, zřejmě fungující podobně jako Hawk II
 • aktivní, jak subsvětelným tak nadsvětelným metagravovým polovým pohonem vytvářené hyperpole (nebo Grigoroffovo pole u zdokonalených variant). Uzavřený objekt se částečně dematerializuje. Pomocí cílené pulzace dochází k pohybu vpřed, zesilováním hyperpole lze zvyšovat rychlost až ke kompletní částečné transici, čímž dojde k hyperletu. Jiné národy vyvinuly samy o sobě Hyphanský pohon nebo Sagironský pohon. Od zvýšení hyperimpedance se je metagrav nepoužitelný (PR 2017)
 • gravopulzní pohon je kombinací antigravu, gravojetu a metagravu. Za podmínek zvýšeného hyperodporu je jeho účinnost ale masivně snížena (PR 2264)

Další polové pohony

Skokové pohony

 • transiční pohon se dá vlastně počítat k polovým pohonům, nevytváří ale žádné konstantní hyperpole. Místo toho je kosmická loď urychlována impulzním pohonem dokud se nevytvoří strukturální pole, které kosmickou loď vytrhne z normálního prostoru a nenechá jí rematerializovat u cílového místa. (PR 10)
 • dimenzotransiční pohon neumožňoval žádné dobře kontrolovatelné hyperlety. Komplikovaný proces Pozemšťané nakonec opustili, protože se transportovaná loď neustále materializovala ve středu cílových galaxií (PR 327)
 • transmiterový rotátor Loowerů
 • teleportační pohon dovoluje hyperskoky, jako ty prováděné teleportéry, jen s výrazně větším dosahem a bez nutnosti předchozího zrychlování, což je nutné u transicí (PR 2174)
 • hypertaktový pohon dovoloval vysoké množství transic rychle za sebou, takže kosmická loď pendlovala neustále mezi normálním prostorem a hyperprostorem (PR 1972)
 • Hathor Tengri Lethos používal intermitový pohon, který Pozemšťané z nedostatku srovnávací terminologie označovali jako ideální pohon. Přesný funkční popis zůstává nejasný, třebaže se zde projevuje aktivní princip srovnatelný s hypertaktovým pohonem (PR 298)

Další druhy pohonů


Podsvětelné pohony

Podsvětelné pohony pracují pod rychlostí světla. Při rychlostech přes 10% rychlosti světla (30‘000 km/s) nastupují relativistické efekty.

 • Impulzní pohon, také zvaný korpuskulární - využívá kombinovaného silového účinku Einsteinova časoprostorového kontinua a hyperprostoru pomocí katalytického působení podpůrné hmoty v hyperpoli.
 • Antigravový pohon - polový pohon, který se používá ke startu a přistání kosmických lodí, nebo k jejich visení.
 • Gravojet - atmosférický pohon, který potřebuje transportní médium (plyn, kapalina), zpravidla se používá v součinnosti s antigravem
 • Gravopulzní pohon - pohon často používaný pro menší jednotky a ke stabilizaci. Funguje na principu zakřivení prostoru pomocí gravitačních vln
 • Gravotron - polový pohon; generuje poháněcí vektor pomocí hypermechanického odpuzování koncentrovaně projektovaného gravitačního pole
 • Metagrav (hyperkonová pohon) - v letech 4201331 NGL nahradil metagrav impulzní pohony pro podsvětelné lety a lineární pohon pro nadsvětelné lety. Po roce 1331 NGL se již nepoužívá
 • Paradimový pulzátor - vyvinut pravděpodobně Vaianskými inženýry; představuje pohonný standard v Tradomu a ostatních oblastech mocenské oblasti VAIA
 • Supratronický polový pohon - standardní pohonná jednotka Terminační kolony TRAITOR, zakládá se na formovací energii v UHF a SHF oblastech, které hyperimpedance prakticky nepostihla (PR 2338)

Nadsvětelné pohony

Nadsvětelné pohony pracují nad rychlostí světla až k teoreticky nekonečné rychlosti

Zvláštní nadsvětelné pohony

Spekulace: tyto pohony pravděpodobně využívají cosi na způsob warpové technologie, která natahuje a zkracuje prostor a umožňuje tak lokální překročení rychlosti světla, aniž by se opustil normální prostor.

Přehled pohonů

Pohon Princip Typ Poznámka Uživatelé
Antigrav pasivní polový podsvětelný Galaktikové
Absolutní pohyb neznámý nadsvětelný technika kosmokratů, princip neznámý zabudován do Taurecova SYZZELU
Biodimový pohon polový pohon nadsvětelný Kybbové
Cenproktonový pohon aktivní polový pohon nadsvětelný Naupaumský Raytšat
Sextadimenzionální pohon skokový pohon nadsvětelný Pozemšťané
Dimenzotransiční pohon skokový pohon nadsvětelný Pozemšťané
Dorhanový pohon polový pohon nadsvětelný Mnichové, Šaogenští strážci
Enerpsí-pohon aktivní polový pohon nadsvětelný funguje jen díky zvýšené psionické konstantě Vironauti, národy mocenské oblasti Estartu
Goon-Blocky aktivní polový pohon podsvětelný/nadsvětelný poskytuje různé druhy pohonu národy Nekonečné Armady
Gravojet aktivní polový pohon podsvětelný podsvětelný atmosferický pohon Galaktikové
Gravopulsní pohon aktivní polový pohon podsvětelný spojení antigravu, gravojetu a metagravu Pozemšťané
Hawk II aktivní polový pohon nadsvětelný Pozemšťané
Hypertakt skokový pohon nadsvětelný zmocněnci kosmokratů, Pozemšťané
Hyphasový pohon aktivní polový pohon nadsvětelný
Impulzní pohon pohon se zpětným rázem podsvětelný Galaktikové
Intermitový pohon skokový pohon nadsvětelný Hathorové
Kyrijský pohon polový pohon nadsvětelný Vargani
Lineární pohon pasivní polový nadsvětelný Galaktikové
Metagrav aktivní polový pohon podsvětelný/nadsvětelný Galaktikové
Neutrinový pohon pohon se zpětným rázem podsvětelný Lemurové
Paradimová nulová sféra aktivní polový pohon nadsvětelný Valentové
Paradimový pulzátor aktivní polový pohon podsvětelný Valentové
Paragravitační pohon aktivní polový pohon podsvětelný
Protonový proudový pohon pohon se zpětným rázem podsvětelný další stupeň impulzního pohonu Pozemšťané
Pulzační pohon pohon se zpětným rázem podsvětelný atmosferický pohon Pozemšťané
Sagironský pohon aktivní polový pohon nadsvětelný
Septimparalelní pohon aktivní polový pohon nadsvětelný Keloskové
Supratronický polový pohon polový pohon podsvětelný Terminační kolona TRAITOR
Supratronový pohon polový pohon nadsvětelný Terminační kolona TRAITOR
Teleportační pohon skokový pohon nadsvětelný
Transferdimový pohon aktivní polový pohon nadsvětelný Aphilikové
Transiční pohon skokový pohon nadsvětelný Galaktikové
Transmiterový rotátor skokový pohon nadsvětelný Loowerové
Vektorovatelný Grigoroff aktivní polový pohon extrauniversální používá se k přechodu mezi universy Pozemšťané
Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!