Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Cynové
hledat

Cynové

(přesměrováno z: Techno)

Cynové jsou prastarým inteligentním národem neznámé podoby. Podle poznatků, které Perry Rhodan získal v roce 20 059 813 před Kristem na planetě Tarquina, pocházejí Cynové z Negacypronů.


Formy vzhledu

Cynové mohou paramodulací přijmout prakticky libovolnou podobu. Jedná se přitom o pseudomateriální projekci. Svou původní podobu podle všeho neznají ani sami Cynové. Vyhýbají se myšlenkám na ni, protože pro ně představuje cosi neskutečného.

Zvláštní stadium existence, kterého jsou pravděpodobně schopni dosáhnout jen nemnozí Cynové, představují nesmrtelní imaginární.

Po smrti se Cynové mění v obelisky, nevrhající stín. Jako se ukázalo během kontaktu s devíti obelisky na planetě Novatho, nemusí být Cynové ve stavu obelisku ani zdaleka mrtví (PR 2308) (Poznámka: Možná je vzorem pro popis obelisků kámen Intihuatana ve starém inckém městě Machu Picchu. Ten vždy o jarním i podzimním slunovratu nevrhá stín, jelikož je kámen mírně nakloněn a slunce se nachází téměř kolmo nad ním.)

Entita AMU v průběhu své existence instinktivně přijala právě podobu obelisku. Stejnou podobu pak bezděčně nabrali i Negacyproni, kteří s ní přišli do styku.

Magové a Technové

Všichni Cynové disponují parapsychickými schopnostmi. Takzvaní magové však ve srovnání s techny ovládají zřetelně silnější paradary. Zatímco střední délka života technů činí minimálně deset tisíc let, u magů je jasně vyšší (PR 2145).


Zvláštnosti

Cynové mají podvědomou zálibu v lichých číslech: Pokud mají možnost, vystupují v troj-, pěti-, sedmi- nebo devítičlenných skupinách.

Původ Cynů z emanace a Elementu temnoty je pro mnohé psionicky nadané stále čitelný: Když se Kirmizz pokusil sugescí převzít Polocynu Cosmuel Kain, zaleknul se, protože pocítil cosi prastarého, tabuizovaného (PR 2359).


Polocynové

Cyno může mít v příslušné podobě sex s necynoským partnerem, přičemž není vyloučeno početí potomka. V takovém případě vzniká takzvaný Polocyno, který může zdědit určitý podíl cynoských schopností.

V pozemských dějinách doposud hráli roli tři Polocynové:

Poznámka: Není jisté, zda se o Polocyna jednalo i v případě Kukuruzka, maga cynoské kosmické lodi ATON. Ten se narodil v roce 1987 jako Tobias Schulze, syn marťanského pionýra Jeremiase Schulze a Jefidory Tumaové. Když chtěli Antiové parapsychicky nadaného chlapce unést, zachránil ho Cyno Arman Signo. Spolu s chlapcem se zahalil do stázového pole, z něhož byl osvobozen až roku 3413.

Dalaimoc Rorvic potřeboval zvláštní amulet, aby v krizových situacích stabilizoval svou lidskou podobu.

Není vyloučeno, že i podstata černého dvojčete Trima Maratha spočívá v nevědomě používané paramodulaci.

Také v případě šesti Hlídek, které TO před asi sedm miliony lety stvořilo za pomoci extrapolovaného genetického materiálu z Terry a cynoského genotypu, se jedná o Polocyny. Právě díky této podvojné podstatě mohou Hlídky nabrat jinou podobu. Zatímco proměna Lyressey v dračici byla zprvu nekontrolovanou, zpola reflexivní reakcí, na Petacu si cíleně zvolila vzhled Kybb-Traka.

Poznámka: Podle domněnky v PR 2299 souvisí psionické schopnosti Motanů s jejich příbuzností s Hlídkami. To by ukazovalo na spřízněnost Motanů s Cyny.

Karduuhlové na Testeru byli schopni přemístit svá vědomí do tělesných projekcí. Mohli tak sledovat probíhající zkoušku, aniž by opustili létající hrady. Později zajatý a v psionickém sejfu uvězněný bůžek Corkt Y'Xamterre se dokázal zabít tím způsobem, že se proměnil v kámen. Ačkoli nebyl tento fenomén nikdy plně vysvětlen, vyvolal řadu spekulací. Snad se u „malých dětí rozptýlené inteligence“ rovněž jednalo o určitou formu Polocynů. Dalaimoc Rorvic vyjádřilo podezření (citát) »[...]že mezi Cyny a tvory, jimž říkáme bůžci, existuje nějaká souvislost. [...]« (PR 553, PR 554, PR 555).

Není jasné, zda schopnost Monose nabrat podobu osmi různých Pánů cest představuje formu paramodulace.


Známí Cynové


Dějiny

Negacyproni

Během operace Tempus potkal Perry Rhodan koncem roku 20 059 813 před Kr. v Tare-Šarmu Negacyprony. Je možné, že se jednalo o předky pozdějších Cynů.

Jednalo se o Cyprony, kteří zmutovali pod vlivem vibrapsí a perfektně se přitom přizpůsobili podmínkám protonegasféry Tare-Šarm. Negacyproni se během vývoje sloučili s umírající duchovní bytostí AMU a tímto způsobem získali několik zvláštních schopností.

Stejně jako Cynové ovládali paramodulaci a měnili se v obelisky bez stínu. Negacyproni soudili, že je právě obelisk původní formou beztělé bytosti.

Poznámka: V neznámé době uprchlo devět obřích obelisků z Tare-Šarmu a ukrylo se na planetě Novatho. Pravděpodobně se jednalo o příbuzné Negacypronů nebo entity AMU.

Yakontové

Před asi dvěma miliony lety vstoupili Yakontové na podnět Rytíře Hlubiny Armadana z Harpoonu do služeb kosmokratů. O jejich předchozích osudech se neví prakticky nic. Vzhledem k tomu, že se po smrti mění v obelisky bez stínu, je jisté, že jde o potomky Negacypronů. Yakontové po dlouhý čas pracovali pro rytířský řád, jejich posledním zákazníkem byl Igsorian z Veyltu. Yakontové chovali rytíře v maximální úctě, ovšem ani jeden z nich nikdy nespočinul na Khratu. V blíže neurčeném čase převzali se svými křižníky rapid ostrahu loděnicové planety Evolux. Beliosa, metropole této planety, byla obydlena zejména Yakonty. Až do 5. století NGL vedli Yakontové Evolux. Po příchodu Dyrameše odmítli požadavek kosmokratů na zvýšení efektivity konstrukce kobaltově modrých válců o 0,35%. Obávali se, že by tím ohrozili Evolux. Dyrameš je za to odvolal ze všech vyšších postů v Sekvenční radě.

Josminové

Před více než 18 000 000 lety získala superinteligence ESTARTU Josminy jako žoldnéře k obraně galaxie Segafrendo. Oni sami nazývali svou etnickou skupinu Josmin-cyn. Josminští Korunoví válečníci zahynuli při zápasu proti přesile Mundänů.

Kohagen-Pasmereix

Rytíři z Dommrathu odebírali svou sílu ze zachráněného mrtvého těla PULCIE Léčitelky. Tato superinteligence byla před asi 2,8 miliony roky těžce zraněna v epické bitvě mezi kosmickými továrnami kosmokratů a chaotendery chaotarchů, při níž byla zničena i její galaxie Kohagen-Pasmereix. SI se později dobrovolně nechala usmrtit.

Mrtvola entity obklopena svými pobočníky – 22 obelisky, které nevrhají stín.

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Cynos« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)