Hesze Goort

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Národ:Cynové

Hesze Goort byl Cyno, který před asi 1 milionem let pomohl Karduuhlům převzít Lokální Hejno. Stal se tak zrádcem vlastního lidu.

Dějiny

Zatímco se Hejno přibližně 1,3 miliony let před Kristem zdržovalo v Mléčné dráze, dostal Hesze Goort od Bardioca příkaz, aby Devíti imaginárním ukradl paradimový klíč s Taborou a přihrál ho do rukou bůžkům Hejna, čímž jim dopomohl k uchopení moci. Bezprostředním důsledkem byl útěk Cynů z Hejna. Uprchlíci nalezli útočiště v Mléčné dráze.

Tato zrada nebyla zapomenuta dokonce ani o milion let později. Pravda o pozadí celé záležitosti a rozhodující úloze Bardioca jako iniciátora vyšla najevo až kolem roku 3586.

V roce 3443 se jeden z energeticky zakonzervovaných Devíti imaginárních, Tanfact AU'Berchere, před Schmittem vydával za Hesza Goorta. Chtěl mu tak dodat sílu, aby ho dokázal zničit prostřednictvím Tabory. Pln nenávisti vůči domnělému zrádci Imago I Tanfacta AU'Berchera skutečně zahubil. Teprve poté pochopil, že se nejednalo o skutečného Hesza Goorta. Ten už v té době musel být dávno po smrti.

Zdroje

PR 566, PR 567, Obsidian 12