Loděnicová planeta

Loděnicová planeta je taková planeta, který byla dalekosáhle industrializována, aby na ní byly ve velkém množství produkovány kosmické lodi. Tento popis se logicky překrývá s definicí arzenálového světa, kde však těžiště leží spíše u skladování než u produkce.

Známé planetární loděnice

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Werftplanet« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
22.9.2021
1566 před NGL
8. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459479.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!