Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Roboti > Paladin
hledat

Paladin

(přesměrováno z: Thunderbolt)

Nákres Paladina
Nákres Paladina
© Rudolf Zengerle

Paladin při akci
Paladin při akci
© VPM kg.

Detail na patní propust
Detail na patní propust
© VPM kg.

Paladin byl původně speciální robot, který sloužil k obraně proti Dvojkondičním v přímém střetnutí s První vibrační mocí v letech 2435 a 2437. V průběhu let byly konstruovány různé, modernizované verze.

Vzhled

Pozemšťany, Siganci a Posbii zkonstruovaný robot vypadal zvnějšku jako velký Haluťan. Byl vysoký 4 metry, tlustý 1.5 metru a v ramenou široký 2.90 metru. Aby vypadal co možná nejopravdověji, byl pokrytý černou umělou kůží a měl tmavozelený bojový oděv halutské konstrukce. Jeho normální hmotnost činila 3450 kilogramů. Průřez hlavy činil jeden metr, výška dosahovala kolem 50 centimetrů. Nohy měl dlouhé 1.50 metru. Nejvyšší rychlosti běhu mohl dosáhnout 162 kilometrů za hodinu. Kovový trup byl u prvních modelů pancéřován 10 centimetrů tlustým pláštěm ze SAC-kovu a chráněn HD-štítem.

Vnitřní výbava byla kompletně Siganská. Prvních pět verzí bylo řízeno siganským týmem Thunderbolt.

Paluby

Vnitřně byl rozdělen na sedm palub, přičemž tři se nacházeli v hlavě (verze I až V). Technická data se vztahují k verzi I z roku 2436:

  • paluba I: zbraňová centrála, raketomet (500 megatunová fúzní střela, chemicky poháněná, antimagnetická)
  • paluba II: řídící centrála se SERT-helmou pro velitele
  • paluba III: hlavní pozitronika, stanoviště řízení, spojovací centrum, obytné místnosti pro posádku
  • paluba IV: hlavní energetická centrála, tři hlavní energetické zdroje, každá jednotka měla pět reaktorů siganského typu SIGA-AT 22 s výkonem 8 MW.
  • paluba V: pohonné ústrojí pro atmosférické a kosmické lety, antigrav, neutralizátory přetížení, supertěžké impulzní dělo
  • paluba VI: sklad, laboratoř, hangár pro deset siganských čoček, tři pomocné čluny a dvě vzduchové propustě.
  • paluba VII: klady a dodatečné motory

Robotem procházela řada mechanických zdviží. Thunderbold tým vstupoval přes propust v patě nebo v oblasti břicha

Tým Thunderbolt

Jako tým Thunderbolt se označovala siganská posádka Paladinů I až V.

Tým tvořili následující členové:

Siganci byly v akci v letech 2436 až 3587 a zpočátku podléhali generálovi USO Lemymu Dangerovi.

Historie

Tým Thunderbolt byl poprvé nasazen v roce 2436.

Přes tisíc let nebyl Thunderbolt příliš povyšován - proto jeho členové v roce 3431 postoupili maximálně o dva hodnostní stupně. Kvůli takovéto nespravedlnosti začali Thunderbolti demonstrovat s velkými plakáty s textem "Spravedlnost pro Thunderbolt", aniž by ale dosáhli úspěchu.

Paladin byl v průběhu staletí několikrát aktualizován, další verze měla Ynkeloniové pancéřování a paratronový štít.

Cappinové

Verze III fungovala s původní posádkou od cappinské krize až do bludné cesty SOL. Plášť byl tvořen synthoplastexotickou ynkeloniovou kompozitní slitinou s partikulární zahuštěním - také známou jako Ynkopartové compositum. (PR 429)

Staromutanti

V roce 3444 patřil Paladin IV ke skupině, která provázela Perryho Rhodana na palubě TIMORU na Asporc (PR 571)

Kosmické šachy

V letech 3444 až 3458 byl Paladin IV s Perry Rhodanem v akci v negativním paralelním vesmíru. Po návratu do standardního vesmíru a vypuknutí PAD-nákazy se tým Thunderbolt stáhnul zpět na Sigu.

Larové

V roce 3459 se tým zúčastnil letu na Hetossu, v únoru byl nasazen na Hoptrec-Haich, v srpnu následovala akce u slunečního transmiteru Archi-Tritrans. Uprostřed prosince byl v akci na Olympu, při které bylo zažehnáno nebezpečí časových potápěčů pro Zemi.

Po roce 3459 a po vpádu Koncilu Sedmi do Mléčné dráhy se pracovalo na verzi V. Byla s potížemi dokončena roku 3587. Tým Thunderbolt chtěl dát Paladina V k dispozici navrátivšímu se Perry Rhodanovi, došlo ale k nehodě v systému Limun, při kterém zemřeli Aracan, Retekin, Rigeler a Tyn, a Paladin musel neschopen letu zůstat na planetě Limus II. Přeživší Harl Dephin a Dart Hulos se postupem doby rozešli. Dephin zemřel ve věku 1430 let. Hulos zkonstruoval přístroj ke zpomalení životních funkcí a s několika etapami hlubokého spánku přežil až do roku 423 NGL. V roce 423 NGL obětoval sebe a Paladina na Limunu II. (T 239)

Verze VI byla v akci v roce 3578 na SOL (PR 715)

V květnu 446 NGL měla být verze VI krátkodobě nasazena proti Sothovi Tyg Ianovi. Ve skutečnosti se ale jednalo o genokonstrukta Hygorasche, který na rozkaz Sothů slídil v masce Haluťana. (PR 1322 a PR 1323)

Během století temna byl aktivní další Paladin. Tentokrát se ale jednalo o Cantara Claarenceho, jehož vědomí zaniklo. Mezi lety 902 až 1142 NGL ho Siganci přestavěly podle svých potřeb. Během zatýkání cantarského stratéga Drenshoora byla tato verze Paladina v roce 1149 NGL zničena.