Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2030 - 2039
hledat

2030

Vytváří se první překrytová fronta s Druufským vesmírem. Planety Arkonského Impéria jsou vylidněny. Regent se tomu mnoho let pokouší čelit (PR 58)

poslední Kher-královna Orghů začíná vládnout (T 28)

narozena Mabel Mangold (T 17)

2031

narozen John Pendrake (T 153)

2032

Na Isanu probíhá atomová válka, obyvatelstvo se ze tří miliard redukuje na sto tisíc; přežívají mnoho let v bunkrech (PR 53)

Uxladský rod Skokanů zruinuje rod Oneréů (PR 55)

2033

Oneréové zbrankrotují. Členové rodu, mezi nimi Kuri Oneré, se přidávají k Uxladům nebo k ostatním skokanským rodům (PR 55)

Maurice Dunbee přichází jako odborník na reklamu do firmy STERNENSTAUB-SEIFEN a. s. (PR 87)

technik Grossi je Rhodanem přivezen do Terranie (PR 90)

2034

Jost Kulman vstoupí do Solárního sboru mutantů (L3)

kolem roku 2034

Neviditelní, pravděpodobně pomocný národ Laurinů, se objeví na Barkonu a začnou se sabotážními akcemi (PR 95)

2035

v průběhu tajného kolonizačního programu se začíná se stavbou PROSPERITY (T 87)

kolem roku 2035

první zmínka o výskytu Tekteronského svazu (AHC 14)

Gurradové podnikají časový experiment. Perliáni se vynořují ve Velkém Magellanově Mračně a začínají ničit planety Gurradů. Domovský svět Pfrant je Dvojkondičními zpustošen. Malá skupina Gurradů je uzavřena v paratronové bublině. Gurradové začínají se svým století dlouhým Guerillovým bojem (PR 318, PR 325)

2036

Venuše: John Marshall a Crest staví v Paraakademii v Port Teilhard klasifikátor paravlastností; systém je ale neúplný a nerozhodný, psionické efekty často neměří; účinky jsou sice zjištěny, ale bez změření energie (Sol 15)

z pověření Tekteronského svazu začíná Aras Pindarron s projektem Trnová koule (T 13, AHC 14)

2038

léto

Homer G. Adams a jeho sekretářka Venessa Carmichael jsou uneseni Varnem Histerem. Ve víře, že přiletěli na Poutník (ID zmanipuloval souřadnice pro Adamse), nouzově přistanou (pilot: Hardan Seccar) na Daphynxu. Varn Hister umírá, Adams se vrací zpět na Terru. Seccar a Carmichael zůstávají na Damphynx, aby pomáhali otrokům ve vývoji (T 201)


Gaunter Viesspahn přesidluje na Venuši (PR 54)

Thomas Cardiff vstupuje na Terranijskou kosmickou akademii (PR 67)

Carl Lister přijímá velení nad bitevní lodí STAR OF TERRA (linie Terra-Ferrol) (PR 88)

2039

květen

Rhodan se poprvé dozví o Tolimonu (PR 51)

září 2039

Laury Marten a John Marshall jsou tajně nasazeni na Tolimon (Revnur II) (PR 51)


Toralf Henson objeví v Merkurském prvku DNA molekuly křemíko-arzenové buněčného jádra (T 5)