Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2000 - 2009
hledat

2000

Antiové podnikají druhý pokus unést Schulze. Yltoe Signo dá Schulze do stázového pole (PR 555)

Greenworld (Zeta Alfa III) osídlena pozemšťany. Kolonie je neautorizovaná (T 112)

umírá Pierre Rodeaux (J3/Darlton)

kolem roku 2000

Na Mirsalu II se začíná s výrobou masového sochařského díla (PR 59)

Na Eysalu se kmen národa Salonů pozvolna domáhá předběžné vlády. Antiové přistávají na Eysalu a zakládají Kulanský kult (PR 156)

Mnoho příslušníků arkonské šlechty se stahuje ze strachu před obžalováním z korupce po uchvácení moci Regentem na Durgen (Gurg IV); Regent se zřekne represálií (PR 949)

2001

Tanaka Seiko dostává svou první buněčnou sprchu. V pozdějších podáních se to stalo na jeho vlastní žádost (H)

narozen Luck Roger (T 153)

v Austrálii umírá Pit Redden (J3/Darlton)

2002

narozen Heinrich Volkmar (PR 54)

2003

Seržant Harnahan nalézá při energetické bouři na okraji Mléčné dráhy smrt (PR 76)

Pozemšťané osidlují Sigu (Glador II). K posádce LEDA patří mimo jiné Joshua Hendrik Danger a Gregor Taper (PR 149, PR 150, PR 164). Kolonie je autorizovaná, zavádí se pravidelná doprava mezi Sluncem a Gladorem (H)

Decline and Fall of the Roman Empire Edwarda Gibbona je přeložen do interkosma; přinejmenším do roku 3562 zůstává toto klasické vydání v tisku (AHC 13)

Arkon: Orcast XXI. umírá na lymphsarkom; jeho následníkem se jako 495. Imperátorem stává Orcast XXII. (AT 4, AHC 14)

narozena Jeanne (později Dunbee) (PR 87)

2004

na Zemi narozena Vanessa Carmichael (T 201)

2005

Andooz je Regentem včleněn do Velkého Impéria; na rozkaz Skokani formulují potřebnou smlouvu (AHC 14)

na Zemi narozen Babbo (T 13)

2006

Iltu narozena Trampu (PR 126)

2007

Terranská kosmická loď se na základě chybného skoku materializuje v soustavě Gator. Kolonisté osidlují druhou planetu a nazývají ji Imart. Kvůli slabé kyslíkové atmosféře se u nich vyvinou plíce srovnatelné s obyvateli And nebo s Šerpy. Na základě různým etnickým příslušnostem dochází k vytvářením rodů a v budoucnosti ke sporům o tradice; planeta zůstává století neobjevená (PR 226, PR 227, H)

2008

narozen Edward Bellinger (PR 92)

2009

narozen Mac Urban (PR 67)