Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 18. století
hledat

1701

4. června

Polní maršál Ernst Rüdiger hrabě von Starhemberg umírá ve Wesendorfu u Vídně [AHC 11]

7. září

Založení Velké haagské aliance [T 313; AHC 12]

Na Zemi přistává Nectrion Munenaga [T 104; AHC 12]

Atlan (Ataya Arcohata) je probuzen Ricem. Setkává se s Yodoyou Montoori [T 104; AHC 12]

Atlan a Yodoya vstupují do služeb Šokokuji. Atlan zachrání život dceři svého pána, Tairi No Chiyu. [T 104; AHC 12]

Atlan a Yodoya se zřeknou Šokokuji a přidají se k Tarawayovi [T 104; AHC 12]

Po bitvě se Nectrion kvůli psychickému přetížení obrátí proti Atkanovi; dojde k boji. Yodoya zabije Nectriona, jehož vesmírná loď shoří. Atlan, Tairi a Yodoya se stáhnou do jižních moří. [T 104; AHC 12]

1702

Červen

Atlan bere Tairi do kopule [T 104; AHC 12]

John Churchill je jmenován hrabětem z Marlborough [AHC 12]

1703

29. září

Francois Boucher narozen v Paříži [AHC 12]

1704

Začátek února

Rico probouzí Atlan, aby pomohl Eugenovi [T 313; AHC 12]

20. února

Atlan se radí s Johnem Churchillem, hrabětem z Marlborough [T 313; AHC 12]

24. února

V Paříži umírá církevní hudebník Marc-Antoine Charpentier [T 108, T 321; AHC 12]

Začátek května

Francouzská vojska se u Černého lesa spojují s bavorskou armádou [T 313; AHC 12]

19. května

Hrabě Marlborough vede alianční vojska z Nizozemska na jih. [T 313; AHC 12]

10. června

Setkání Marlborougha, Evžena, Wratislava, Rica a Atlana v Mündelsheimu [T 313; AHC 12]

12. června

Bitva u Blindheimu; porážka Francouzů. [T 313; AHC 12]

28. října

Filozof John Locke umírá v Oates v Essexu [AHC 12]

Tschirnhausen vyvíjí variantu čínského porcelánu [AHC 12]

1705

5. května

Císař Leopold I. umírá ve Vídni [AHC 11]

Atlan s Ricovou pomocí rekrutuje šest vyvržených samurajů: Jamazaki Ansai, Azumamaru Kada, Atsutane Kamo, Tawaraya Kan, Mitsukuni Kona, Maruyama To a tři ninjové Akizane, Matsudaira a Toyotomi [T 313; AHC 12]

13. srpna

Nonfarmale se zhmotňuje nad Cassanem. Atlan a jeho sebevražedná eskadra vpadnou do Jinosvěta [T 313]

Oddíl zničí Nonfarmaleho základnu, přičemž jsou zabiti Kamo, Kona a Tojotomi. V boji proti Nonfarmaleovi umírají také Matsudaira a Maruyama To; sám Nonfarmale je vážně zraněn [T 313; AHC 12] Poznámka: Události popsané ve výše uvedené části se odehrávají v časově zrychleném světě (ve srovnání se standardním universem); Atlan a jeho družina se do standardního unversa vracejí až v roce 1708 ("časový skok": 13. srpna 1705 - 7. července 1708)]

1706

17. ledna

Benjamin Franklin narozen v Bostonu ve státě Massachusetts [AHC 12]

1707

25. února

Carlo Goldoni narozen v Benátkách [AHC 12]

30. března

Sebastian le Prestre de Vauban umírá v Paříži (A347).

Alchymistovi Johannu Friedrichu Böttgerovi se v Drážďanech podaří vyrobit Böttgerovu kameninu [T 108; AHC 12]

1708

7. července

Návrat Atlanovy družiny z Nonfarmalova Jinosvěta. Rico probudí Tairi No Chiyu. [T 313; AHC 12]

Johann Friedrich Böttger a E. W. von Tschirnhausen vyvíjejí porcelán [AHC 12]

11. října

Tschirnhausen umírá v Drážďanech [AHC 12]

1709

11. září

Bitva u Malplaquetu; Atlan několikrát zachrání Evženovi život. [T 313; AHC 12]

Říjen

Atlan a Tairi se vracejí do kopule [T 313; AHC 12]

1710

15. února

Ludvík XV. narozen ve Versailles [AHC 12]

Květen

Tři poutníci Dié, Nyder, Troy a Verga přistávají ve Francii; Rico a Lilith probouzejí Atlana a Tairi. [T 108; AHC 12]

Na panství Nicolase de Fleuryho se Atlan a Tairi střetnou s cizinci; Atlan uspořádá přátelský duel s Troyem/Royerem Arcolou. [T 108; AHC 12]

Cizinci, Atlan a Tairi cestují s Antoinettou de Droyden do Versailles. Poté cizinci nasměrují svou loď do slunce; Atlan to odhalí příliš pozdě [T 108; AHC 12]

George Berkeley vydává "Principy lidského poznání" [T 108; AHC 12]

Narozen budoucí Ludvík XV [T 317]

1711

Nyder/Diannot de Jara se pokusí nahradit Ludvíka XIV. jako jeho dvojník; pokusu zabrání Atlan, Dié, Troy a Verga. Nyder je poslán do nizozemské válečné zóny [T 108; AHC 12]

Sňatek Vergy a Nicolase de Perrault [T 108; AHC 12]

Troy se setkává s astronomem Cassinim. [T 108; AHC 12]

1712

24. ledna

V Berlíně narozen Fridrich (II.) Veliký [AHC 12]

14. září

V Paříži umírá astronom a matematik Giovanni Domenico Cassini (L, T108, HC12).

Princ Leopold I. z Anhalt-Dessau se stává pruským polním maršálem [AHC 12]

V Anglii je pohřešován chemik Denis Papin [AHC 12]

Ve Francii narozen Jean-Jacques Rousseau [PR 1494]

1713

Jiří Fridrich Händel komponuje v Londýně Tedeum k Utrechtskému míru [T 108]

24. listopadu

Lawrence Sterne narozen v irském Clonmelu [AHC 12]

1714

2. července

Christoph Willibald Gluck narozen v Erasbachu u Berchingu [AHC 12]

Princ Evžen vede jednání o míru v Rastattu a Bádensku,

Atlan, Tairi, Dié a Troy ho podporují a radí mu [AHC 12]

Pravděpodobný rok úmrtí chemika Denise Papina v Německu [AHC 12]

1715

1. září

Francouzský král Ludvík XIV. umírá ve Versailles; jeho nástupcem se stává Ludvík XV. (A48, HC11, HC12)

Atlan, Tairi a poutníci opouštějí Versailles. [T 108; AHC 12]

Troy se odtrhuje od skupiny; jeho osud zůstává nejistý [T 108; AHC 12]

Časný podzim

Tairi umírá při nehodě na lodi. Krátký terapeutický milostný vztah mezi Dié a Atlanem. [T 108; AHC 12]

Konec září

Antoinette de Droyden umírá v Atanově přítomnosti [T 108; AHC 12]

8. října

Atlan se vrací do kopule [T 108; AHC 12]

1716

14. listopadu

V Hannoveru umírá filozof, spisovatel, badatel a matematik Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz [AHC 11]

1717

Rico zaznamenává vítězství prince Evžena nad Turky u Bělehradu [PR 54]

25. prosince

Giovanni Angelo Braschi narozen v Ceseně [AHC 12]

1719

13. března

V Drážďanech umírá alchymista a vedoucí míšeňské porcelánové manufaktury Johann Friedrich Böttger [AHC 12]

1720

4. října

Giovanni Battista Piranesi narozen v Moglianu [AHC 12]

1721

3. února

Wilhelm von Seydlitz narozen v Kalkaru [AHC 12]

18. července

V Nogent-sur-Marne umírá malíř Jean-Antoine Watteau [AHC 12]

Krátké vypuknutí morové epidemie v jižní Francii [AHC 10]

1722

16. června

John Churchill, hrabě z Marlborough, umírá v Cranbourne Lodge ve Windsoru [AHC 12]

1723

Po skončení poručnictví Filipa II. orleánského přebírá nyní Ludvík XV. faktickou moc ve Francii, ale státní záležitosti ponechává v rukou kardinála de Fleury [AHC 12]

1724

22. dubna

Immanuel Kant narozen v Königsbergu [AHC 12]

1725

8. února

Petr I. Veliký umírá v Petrohradě [AHC 11]

2. dubna

Giacomo Girolamo Casanova narozen v Benátkách [T 317; AHC 12]

Edmond Halley je jmenován královským astronomem na Greenwichské observatoři [AHC 12]

1726

26. února

Bavorský kurfiřt Maxmilián II. umírá v Mnichově [AHC 12]

Je objevena první kostra pravěké žáby [T 49]

1727

31. března

V Kensingtonu umírá fyzik, matematik a astronom Isaac Newton [PR 410; AHC 11]

1728

27. října

V Martonu v hrabství Yorkshire se narodil James Cook [AHC 12]

1729

5. srpna

V Londýně umírá mechanik (parní stroj) Thomas Newcomen [AHC 12]

Johann Sebastian Bach komponuje v Lipsku Matoušovy pašije [AHC 12]

Narozen Johann Daniel Titius (L).

1730

12. července

Josiah Wedgwood narozen v Burslemu [AHC 12]

1732

23. prosince

Richad Arkwright narozen v Prestonu [AHC 12]

1733

31. ledna nebo 1. února

August Silný umírá ve Varšavě [AHC 11]

1735

15. července

V Paříži umírá architekt Roger de Cotte [AHC 12]

1736

19. ledna

James Watt narozen v Greenocku [AHC 12]

21. dubna

Evžen Savojský, "vznešený rytíř", umírá ve Vídni. [T 317; AHC 12]

Narozen Joseph Louis Lagrange (L).

1737

9. září

Luigi Galvani narozen v Boloni [T 131]

Narozen Thomas Paine [PR 351]

1738

Daniel Bernoulli zavádí kinetickou teorii plynů (L).

1739

Narozen Louis-Eugene Carpaux [T 321]

1740

2. června

Donatien Alphonse Francois markýz de Sade narozen v Paříži [T 38]

Předpokládaný rok narození Jamese Hargravese ve Stanhillu v Blackburnu u Lancashiru [AHC 12]

1741

Yodoya umírá [T 104, T 337]

1742

14. ledna

V Greenwichi umírá astronom Edmond Halley [AHC 12]

George Frideric Händel komponuje "Mesiáše" [AHC 12]

1743

8. června

Giuseppe Balsamo narozen v Palermu [T 317; AHC 12]

Poznámka: Je zřejmé, že pozdější samozvaný hrabě Cagliostro je Cyno; uvedené datum narození je proto sporné (viz také údaj o roku 1469)

26. srpna

Antoine Laurent Lavoisier narozen v Paříži [AHC 12]

Francouzský král Ludvík XV. se po smrti de Fleuryho sám ujímá státních záležitostí [AHC 12]

1744

Narozen Jean-Paul Marat [PR 280]

1745

16. listopadu

Ve Vídni umírá stavitelský mistr Johann Lucas von Hildebrandt [AHC 11, AHC 12]

1746

30. března

Francesco José de Goya de Lucientes narozen ve Fuendetodos v Aragonii [AHC 6]

1747

3. července

Kníže Leopold I., "starý Dessauer", umírá v Desavě [AHC 12]

Narozen Johann Bode (L).

1748

12. dubna

V Londýně umírá malíř, architekt a zahradní umělec William Kent [AHC 12]

Je objeven a popsán prvek platina [T 169]

Divadelní básník Carlo Goldoni se usazuje v Benátkách [AHC 12]

1749

28. srpna

Johann Wolfgang von Goethe narozen ve Frankfurtu nad Mohanem [PR 892; AHC 12]

1750

28. července

V Lipsku umírá skladatel Johann Sebastian Bach [T 43; AHC 12]

Narozena Lisa, budoucí Cephyrine [T 317; AHC 12]

1753

14. ledna

V Oxfordu umírá filozof George Berkeley [AHC 12]

18. srpna

Ve Würzburgu umírá stavitel a inženýr Balthasar Neumann [AHC 12]

1754

23. srpna

Ludvík XVI. narozen ve Versailles [AHC 12]

1755

26. července

Giacomo Girolamo Casanova je uvězněn v olověných komnatách v Benátkách. [T 317; AHC 12]

1. listopadu

Lisabon je zničen zemětřesením; zemře třicet tisíc lidí [T 317; AHC 12]

Listopad

Rico probouzí Moniku [T 317; AHC 12]

1. prosince

Rico probouzí Atlana [T 317; AHC 12]

Prosinec

Atlan reaguje na falešné nouzové volání a padne do psionické pasti žáka navrátivšího se Mago Cagliostra; ten ho z ní vysvobodí [T 175; AHC 12]

Immanuel Kant píše Obecnou přírodovědu a teorii nebes [PR 448]

1756

27. ledna

Wolfgang Amadeus Mozart narozen v Salcburku [AHC 12]

3. února

Atlan a Monika se zabydlují v Benátkách [T 317; AHC 12]

26. března

Atlan je zatčen inkvizicí [T 317; AHC 12]

27. března

Po krátkém rozhovoru s Casanovou Atlan uniká z olověných komnat [AT 347; T 317; AHC 12].

Duben

Další zkušební let lodi LARSAF; Atlan zvažuje krátký průlet soustavou, ale pokus zruší. [T 317; AHC 12]

V doprovodu Synonyma jedna Atlan navštěvujeí Nonfarmaleův Jinosvět. Následuje krátká bitva [T 317; AHC 12]

29. srpna

Fridrich Veliký a Ferdinand Brunšvický vpadnou do Saska. Začátek sedmileté války [T 317; AHC 12]

1. listopadu

Casanova utíká z olověných komor. (A347, T317, HC12)

Narozen Wolfgang Amadeus Mozart [T 317; AHC 12]

1757

11. ledna

Rusko se připojuje k francouzsko-rakouské alianci proti Prusku [T 317; AHC 12]

Březen

Francouzská vojska překračují německé hranice [T 317; AHC 12]

6. května

Fridrich Pruský zaútočí na Prahu.

Atlan a Synonymus jedna se vydávají do Nonfarmalova Jiného světa a přepadnou Nonfarmala; vážně ho zraní [T 317; AHC 12]

Červen

Atlan a napůl zničený Synonymus jedna se vracejí.

Červenec

Atlan a Monika se stahují do kopule. [T 317; AHC 12]

1758

Rico zřizuje základy univerzity na svazích Kilimandžára; je obsazena opraveným Synonymem jedna a Lilith [AHC 12]

29. září

Horatio Nelson narozen v Burnham-Thorpe. [T 103; AHC 12]

1759

14. dubna

Skladatel George Frideric Händel umírá v Londýně. [T 43; AHC 12]

28. října

Georges Jacques Danton narozen v Arcis-sur-Aube (J1/Vlcek).

10. listopadu

Johann Christoph Friedrich Schiller narozen v Marbachu na Neckaře [PR 896]

Voltaire vydává knihu "Candide aneb Nejlepší svět" [AHC 12]

1760

Narozen Katsuhika Hokusai [PR 1403]

1763

Konec sedmileté války [T 317; AHC 12]

1764

12. září

V Paříži umírá hudební skladatel a teoretik Jean-Philippe Rameau [AHC 12]

1765

První "setkání" Atlana s "Cagliostrem" [T 175; AHC 12]

1766

Johann Daniel Titius objevuje ve Wittenbergu vztah mezi vzdáleností planet od Slunce (L).

6. května

V Mnichově umírá církevní architekt Johann Michael Fischer [AHC 12]

1767

18. března

V Londýně umírá spisovatel Lawrence Sterne [AHC 12]

Guiseppe Balsamo "Cagliostro" se v Římě žení s Lorenzou Feliciani, samozvanou hraběnkou Serafinou [AHC 12]

James Hargraves vynalézá spřádací stroj [AHC 12]

1768

1. března

Atlan je probuzen [T 317; AHC 12]

Atlan se setkává s Casanovou a Cynem Josefem Balsamem (Cagliostro) [T 317; AHC 12]

Atlan (Adlar d'Arcoyne) přijímá do svých služeb Lisu a nazývá ji Cephyrine [T 317; AHC 12]

Atlan navštíví encyklopedistu Denise Diderota [T 317; AHC 12]

Červenec

Atlan zachrání život Armandu-Frédéricu de Tourville [T 317; AHC 12]

Atlan se vydává s Cephyrine na ostrov Yodoya [T 317; AHC 12]

31. prosince

Atlan se stahuje zpět kopule, v lednu 1769 začíná hluboký spánek [T 317; AHC 12]

Publikace: Lawrence Sterne "Jorick aneb Rozumná cesta po Francii a Itálii" [AHC 12]

1769

15. srpna

Napoleon Bonaparte narozen v Ajacciu na Korsice [T 325; AHC 12]

cca 1770

Razamon žije jako lesník v Severní Americe [AT 310]

1770

27. března

V Madridu umírá malíř a grafik Giovanni Battista Tiepolo [AHC 12]

30. května

V Paříži umírá malíř a grafik Francois Boucher [AHC 12]

27. srpna

Georg Wilhelm Friedrich Hegel narozen ve Stuttgartu [T 206]

16. prosince

Ludwig van Beethoven narozen v Bonnu; následující den je pokřtěn [PR 896]

V Nantes (?) narozena Amoustrella Gramontová [T 325; AHC 12]

1773

8. listopadu

V Ohlau umírá jezdecký generál Friedrich Wilhelm von Seydlitz [AHC 12]

Narozen Robert Brown (L).

1774

10. května

Francouzský král Ludvík XV. umírá ve Versailles; jeho nástupcem se stává Ludvík XVI [AHC 12]

1775

19. dubna

Americká domobrana se účastní přestřelky s britskými jednotkami u Lexingtonu [T 330]

Papežem je zvolen kardinál Giovanni Angelo Braschi, který přijímá jméno Pius VI [AHC 12]

1776

24. ledna

V Königsbergu narozen Ernst Theodor Wilhelm "Amadeus" Hoffmann [AHC 12]

Narozen Joelle Corny [T 325; AHC 12]

1777

J. N. Tetens vydává "Filosofické pokusy o lidské přirozenosti" [T 52]

Narozen Karl Friedrich Gauss (L).

Narozen Phelip de Tourville [T 321]

1778

30. května

V Paříži umírá spisovatel a filozof Voltaire (Francois-Marie Arouet) [AHC 12]

9. listopadu

V Římě umírá rytec a stavitel Giovanni Battista Piranesi [AHC 12]

V Nottinghamu umírá tesař, tkadlec a vynálezce James Hargraves [AHC 12]

Umírá Jean-Jacques Rousseau [PR 1494]

1779

14. února

Na Havaji je domorodci zabit mořeplavec a objevitel James Cook [AHC 12]

1781

13. března

W. Herschel objevuje Uran (L).

Immanuel Kant vydává "Kritiku čistého rozumu" [AHC 12]

1782

20. června

Velká státní pečeť Spojených států amerických je přijata legislativním aktem [PR 891]

Fragonardové začínají vyrábět parfémy [T 330]

Narozen Wilhelm Biela (L).

1783

Konec roku

První pokus bratří Montgolfierů o let balonem [T 321]

1784

Červen

Druhý pokus bratří Montgolfierů o let balonem.

Dvě připravené schránky zmizí; na History je spolu se skupinou lidí dopraví tefrodští agenti [PR 260; T 321]

1785

Cagliostro a kardinál Rohan způsobí obojkovou aféru [T 321; AHC 12]

1786

17. srpna

Fridrich II. velký, pruský král, umírá v Sanssouci u Postupimi [AHC 12]

Kardinál Rohan a hrabě Cagliostro jsou uvězněni v Bastile a propuštěni po masivním podplácení stráží [T 321; AHC 12]

1787

15. listopadu

Christoph Willibald Riotter von Gluck umírá ve Vídni [AHC 12]

1788

22. února

Artur Schopenhauer narozen v Gdaňsku [AHC 5]

Březen

Rico probouzí Moniku, když se sedláci z Beauvallonu dostanou do potíží [T 321; AHC 12]

Srpen

Monika umírá na prasklý zánět slepého střeva a je pohřbena v Beauvallonu [T 321; AHC 12]

Immanuel Kant vydává "Kritiku praktického rozumu" [AHC 12]

1789

14. července

Útok na Bastilu; začátek Francouzské revoluce.

Atlan je probuzen Ricem [T 321; AHC 12]

Srpen

Atlan (Adlar Arcaud) pozoruje Georgese Dantona a Jeana-Paula Marata. Vyhledá Cephyrine. O dva dny později nalezne napadeného hraběte Louise-Eugena Carpeauxe. [PR 280; T 321; AHC 12]

15. září

Velká státní pečeť Spojených států amerických je potvrzena novým Kongresem [PR 891]

Luigi Galvani při pokusech na žabích stehnech objevuje galvanickou elektřinu, která je po něm pojmenována [T 131]

1790

Atlan pomáhá vynálezci tkalcovského stavu Richardu Arkwrightovi [AHC 12]

Duben

Atlan podniká průzkumnou výpravu do Nonfarmaleova Jiného světa. [T 321; AHC 12]

17. dubna

Ve Filadelfii umírá politik, spisovatel a přírodovědec Benjamin Franklin [AHC 12]

23. prosince

Jean Francois Champollion narozen ve Figeacu [AHC 4]

Immanuel Kant vydává "Kritiku soudnosti" [AHC 12]

1791

21. dubna

Giuseppe Balsamo Cagliostro je uvězněn; papež Pius VI. svým ediktem mění původní trest smrti na doživotí [AHC 12]

Červen

Neúspěšný pokus francouzské královské rodiny o útěk [T 321; AHC 12]

Září-říjen

Atlan a Rico dostávají ze země třiašedesát důstojníků. [T 321; AHC 12]

5. prosinec

Ve Vídni umírá skladatel Wolfgang Amadeus Mozart [AHC 12]

Narozen Michael Faraday (L).

1792

Leden

Dva kněží jsou přijati do Le Sagittaire [T 321; AHC 12]

29. února

Gioacchino Antonio Rossini narozen v Pesaru [AT 395]

20. dubna

Francie vyhlašuje válku českému a uherskému králi [T 321; AHC 12]

Květen

V Tournay se Nonfarmale omylem dostane pod palbu; než může Atlan zasáhnout, Cyno se stáhne do svého Jinosvěta. [T 321; AHC 12]

6. května

Pluk "Royal Allemand" dezertuje. [T 321; AHC 12]

12. května

Husarský pluk "Sasů" dezertuje [T 321; AHC 12]

červenec

Phelip de Tourville žádá Atlana o pomoc. On, Rico a Synonymus jedna osvobodí Armanda-Frederica de Tourville [T 321; AHC 12]

3. srpna

V Cromfordu umírá vynálezce sir Richard Arkwright [AHC 12]

srpen

Ve Štrasburku Atlan a Rico osvobozují četné vězně [T 321; AHC 12]

2.-4. září

Jean-Paul Marat je iniciátorem zářijových vražd. [PR 134, PR 280; T 321; AHC 12]

5. září

Atlan pozoruje setkání Nonfarmala a Cagliostra; pokus o atentát na Nonfarmala se nezdaří. [T 321; AHC 12]

27. prosince

Atlan, Cephyrine a Rico opouštějí Beauvallon. [T 321; AHC 12]

V tomto roce Atlan pomáhá svými nápady vynálezci Jamesi Wattovi [AHC 12]

1793

17. ledna

Ludvík XVI. je odsouzen k smrti [AHC 12]

21. ledna

Ludvík XVI. je gilotinován [T 321; AHC 12]

6. února

V Paříži umírá divadelní básník Carlo Goldoni [AHC 12]

Srpen

Atlan a Rico zachraňují stovky lidí před popravištěm, včetně rodiny d'Aguerrondů a Joelle de Corny. [PR 134; T 321; AHC 12]

Jean-Paul Marat nechává zavraždit girondisty. [PR 280; AHC 12]

Jean-Paul Marat je zavražděn Charlotte Cordayovou. [PR 280; AHC 12]

1794

5. dubna

Georges Jacques Danton je na Robespierrův rozkaz gilotinován (J1/Vlcek, HC12).

8. května

V Paříži je popraven chemik Antoine Laurent Lavoisier jako berní rentiér [AHC 12]

28. července

Maximilien-Francoise de Robespierre je gilotinován [T 325; AHC 12]

Konec prosince

začíná další fáze Atlanova hlubokého spánku. [T 321; AHC 12]

1795

30. ledna

V Etrurii umírá umělecký hrnčíř Josiah Wedgwood [AHC 12]

26. srpna

Guiseppe Balsamo Cagliostro umírá ve vězení San Leo u Rimini. Po smrti se promění ve sloup, který nevrhá žádný stín [T 321; AHC 12]

Tefrodské oddíly unesou asi čtyřicet lidí z francouzské oblasti Země a odvezou je na History [PR 260]

Amoustrellina rodina prchá z Nantes. Obchodníci s otroky přepadnou jejich loď; Amoustrella je prodána do Ceuty a tam předána do rukou cikánů [T 325]

1796

Sňatek Napoleona Bonaparta a Josephine Beauharnaiové [T 325]

Smrt Johanna Daniela Titiuse (L)

1798

15. března

Atlan je probuzen Ricem [T 325; AHC 12]

15. dubna

Atlan opouští kopuli. Zachrání Amoustrellu Gramontovou před cikány [T 325; AHC 12]

Nad Toulonem se objeví Nonfarmale [T 325; AHC 12]

Atlan navštěvuje Cephyrine. [T 325; AHC 12]

4. června

Na zámku Dux v Čechách umírá dobrodruh a spisovatel Giovanni Giacomo Casanova [AHC 12]

Atlan nabízí Napoleonovi své služby jako průvodce po Arábii a Egyptě [T 325; AHC 12]

19. července

Napoleon dorazí do Káhiry [T 325; AHC 12]

Admirál Horatio Nelson poráží francouzskou flotilu u Abúkiru [AHC 12]

4. prosince

V Boloni umírá lékař a přírodovědec Luigi Galvani [T 131]

1799

Červen

Turecká armáda táhne na Abúkir [T 325; AHC 13]

19. července

Nad Abúkirem se objevuje Nonfarmale. Atlan vpadne do Jinosvěta [T 325; AHC 13]

24. července

Napoleon poráží Turky u Abúkiru [T 325]

30. července

Atlan se vrací z Jinosvěta [T 325; AHC 13]

29. srpna

Papež Pius VI. umírá ve Valence [AHC 12]

15. listopadu

První konzul Napoleon Bonaparte vyhlašuje konec Francouzské revoluce [AHC 9]

Atlan se setkává s Horatiem Nelsonem [T 325; AHC 13]

Cephyrine umírá a Atlan ji pohřbívá [T 325; AHC 13]

Let na Mars a Venuši spolu s Amoustrellou; zásah ANTI-ID - Atlan si jen matně vzpomíná na "dva stíny"; od této chvíle nucené překrývání paralelních světů... [AHC 13]

Karl Friedrich Gauss objevuje fundamentální větu algebry (L).

Alexander von Humboldt pozoruje v Jižní Americe meteorický roj Leonid (L).

1800

Srpen

Atlan a Amoustrella se vracejí do kopule [T 325; AHC 13]

Zdroje: AHC 4, AHC 5, AHC 6, AHC 9 – AHC 13; T 38, T 43, T 49, T 52, T 103, T 104, T 108, T 131, T 169, T 175, T 206, T 313, T 317, T 321, T 325, T 330, T 337; PR 54, PR 134, PR 260, PR 280, PR 351, PR 410, PR 448, PR 891, PR 892, PR 896, PR 1403, PR 1494; AT 310, AT 347, AT 395