Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Výživa a zdraví > Psychosomatická abstraktní deformace
hledat

Psychosomatická abstraktní deformace

Zkratka PAD znamená Psychosomatická abstraktní deformace.

Původ

Zárodky takzvané PAD-nákazy byly uvolněny během kosmických šachů superinteligencí Anti-ID. Viry přenášená nákaza byla zavlečena Perry Rhodanem při návratu z Anti-Universa. Zárodky se šířily přes hypervlny a dokázaly infikovat téměř celou Mléčnou dráhu. Buněčné aktivátory byly proti nákaze stejně tak neúčinné jako mentální stabilizace. Všechny inteligentní bytosti byly ohrožené infekcí, také ty, které nepocházely z Lemurů.

Inkubační doba nemoci činila 10 až 13 dnů.

Účinky

Podle toho, ke kterému národu postižený patřil, zažíval postupně několik fází nákazy:

Pozemšťané

Fáze 1

Původně PAD enormně zesilovala potlačená přání. Infikovaný cítil neodolatelnou touhu tyto přání uskutečnit. Nemocní se přitom nestarali o sebe a zanedbávali své každodenní povinnosti v tak závažné míře, že nakonec hrozilo totální zhroucení celé civilizace. Nápadné bylo, že chování infikovaných stálo v přímém rozporu s jejich dosavadní povahou.

Známé příklady:
  • profesor doktor Mart Hung-Chuin vyvolal svou neudržitelnou výzkumnickou touhou atomový požár, který zničil vědecký asteroid Perikles
  • major Byerlin, bývalý důstojník MARCO POLA pronikl jako velitel strážního křižníku na druhé planetě systému Alfa-Leporis do depa patriarchy Trekona, označil Skokana za obchodníka s drogami a riskoval interstelární konflikt
  • Fellmer Lloyd se věnoval na planetě Dexters Paradise přírodním studiím a ignoroval výzvu vrátit se na Terru.
  • tři členové posádky MARCO POLA se na planetě Tsittok vydali na velký lov a odmítli vrátit se s Dalaimocem Rorvicem a Tatcherem a Hainuem do Sluneční soustavy
  • pozitronický mechanik Chris Barring se stal bohem domorodců na Bellatrix II

Fáze 2

Všichni lidé terranského původu, ať už v koloniích nebo jiných hvězdných říších, se chtěli vrátit na místo původu a zaplavili Terru

Fáze 3

V konečném stádiu trpěli oběti silnými bolestmi a nebyli schopní žádného jednání. Už jen letargicky čekali na svůj konec a většinou umírali z nedostatku potravy.

Akonané

Fáze 1

U Akonanů se PAD-nákaza projevovala instinktivním strachem z Haluťanů. Útočili na halutské svazy a základny, také na planetu Foktor-Pural, kde mezi halutskými okupanty způsobili krvavou lázeň. Akonská delegace se vydala na Terru, aby domluvila koalici proti Haluťanům.

Arkonidané

Fáze 1

Arkonidané se stávali agresivními a přestali hledět na logiku a zdravý rozum.

Haluťané

Fáze 1

Haluťané se stali brutálními strážci pořádku. Halutská komanda přistávala na koloniálních světech, aby zabránila lidem odlétat na Terru. Na planetě Foktor-Pural došlo ke krvavým srážkám s obyvatelstvem. Na Simmet-Sola-Sola zničili Haluťané kosmickou loď ESTRALONA, která odvážela 800 lidí na Zemi. Na Zemi se nemoc projevila u Icho Tolota tím, že v opět vzplanuté halutské nenávisti proti Lemurům chtěl zabít Atlana.

Maahkové

Fáze 1

Infikovaní Maahkové reagovali zpočátku agresivně a emocionálně. Jejich hluboce zakořenělá nedůvěra proti všem dýchačům kyslíku se změnila v paranoidní stihomam.

Fáze 2

Podobně jako Pozemšťané získali Maahkové neukojitelnou touhu po svém domově.

Fáze 3

Jako fáze 1.

Fáze 4

Krátká fáze letargie, ve které Maahkové sice dále jednali iracionálně, ale už ne tak agresivně. Tato fáze trvala na Lookout-Station maximálně několik dnů, spíše méně.

Fáze 5

Jako fáze 1.

Protiprostředky

Skutečný léčivý prostředek proti PAD-nákaze nebyl nikdy nalezen, ale symptomy se daly alespoň trochu tlumit psychofarmaky.

Jediná známá osoba, která byla proti PAD-nákaze kompletně imunní, byl Markhor de Lapal alias Kol Mimo, který společně s Alaskou Saedelaerem, profesorem doktorem Goshmo-Khanem a Mentro Kosumem podnikli cestu v deformátoru nulového času do minulosti, aby tam zabránili propuknutí nákazy vytvořením časového paradoxu. Markhor de Lapal vyvinul teorii, že nákaza nebyla, jak se do té doby předpokládalo, zavlečena Perry Rhodanem při jeho návratu z Anti-Universa. Vycházel z toho, že původci PAD-nákazy byli již delší dobu v Mléčné dráze a nemoc mohly spustit události krátkodobého překrytí obou univers. Protože tento přechod byl vytvořen Perry Rhodanem při zabití Perry Rhodana II, měla by se podle názoru paraabstraktního matlogika Lapala vypuknutím nákazy zabránit modifikací procesu zabití. Tento poznatek sdělil Perry Rhodanovi krátce před vznikem a propuknutím nákazy. Rozhodující modifikace a samotný časový paradox spočíval v tom, že Perry Rhodan svého protivníka z paralelního universa zabil v boji holýma rukama a nepoužil termozářič, jako v relativní minulosti.

Teorie Markhora de Lapala se ukázala dodatečně jako správná a PAD-nákaza byla vytvořením paradoxu vymazána z časové osy. S nákazou skončila druhá zkouška Perryho Rhodana během kosmických šachů mezi ID a Anti-ID.