Menu

Špekomech byla mechu podobná, nenáročná a rychle rostoucí rostlina. Dařilo se jí od teploty 14° Celsia a v atmosféře vysoce bohaté na vodní páry. Kromě toho nepřetržitě kvetla, a emitovala přitom mračna mikroskopických spór.

Výživnost

Byla to jediná potrava Robotiků z Mechaniky, kterou mohli přijímat. Spóry špekomechu měli extrémně vysokou výživnou hodnotu, protože 80% jejich hmotnosti tvořil tuk a 20% bílkoviny. Nemuseli se tedy pojídat, stačilo je dýchat.

Secí a sklízení

Na vhodném světě, který prozkoumal Scout (Průzkumná loď, RABOTAX I), byl secí lodí (RABOTAX II) vyset špekomech. Potom co byla atmosféra nasycena spóry, ukázala se sklízecí loď (RABOTAX III), vysála spóry sacím polem, zpracovala je na výživnou kaši a odtransportovala je na Mechanicu. Tam byly vypuštěny do atmosféry, kde se shromažďovali a potom se přepravovali do Robotických jídelen, kde se tekutá výživa rozprašovala jako aerosol.

Tento rytmus secí a sklízení byl provozován tisíciletí. Na základě závady v rádiovém spojení ale sklízecí loď zůstala neaktivní, a civilizace na Mechanice zemřela hlady.

Přímo po sklizni sacím polem všechen špekomech na planetě uvadl. Robotikové z Mechaniky to vymysleli tak dobře, že případní živí tvorové na vybraném světě nebyli trvale ohroženi.

Boj a tloustnutí

Až do objevu sklízecí lodi se používali různé druhy strategie v boji se špekomechem. Tyto metody byly, ale kvůli příliš velikým škodám, které způsobovaly, téměř nepoužitelné (celoplanetární rozstřik herbicidů, planetární ozařování UV zářením, ochlazování atmosféry). Když toto neuspělo, používali se karanténní opatření pro postižený svět. Všechny lodě startující z Arkonu II proto museli na určitou dobu snížit teplotu pod bod mrazu, aby tak zemřeli všechny spóry uvnitř lodě.

Postižené planety

Azgola

Terranci se se špekomechem setkali teprve v roce 2104, poté co na planetě Azgola téměř způsobil katastrofu. Jinak chronicky hubení Azgolané umírali na hyperalimentaci nebo srdeční steatózu nebo selhání dechu.

Arkon II

Na Arkonu II došlo v srpnu 2104 téměř ke katastrofě, když arkonidští vědci, které na rozkaz Atlana da Gonozala prozkoumávali špekomech a v důsledku nedbalosti uvolnili do atmosféry několik spór. Následně se Arkon II proměnil ve špekomechem pokrytý svět, na kterém byla vyhlášena karanténa. Arkonidským lékařům se podařilo zabránit akutní hyperalimentaci obyvatel. Problém byl vyřešen v září 2104 příletem reaktivované sklízecí lodi.