Vesmírotřesení

K takzvanému vesmírotřesení došlo v souvislosti s manipulacemi s materiálním zdrojem Gourdel, které byly namířené proti spórové lodi PAN-THAU-RA.

Byly pozorovány gravitační impulzy, které se šířily stonásobnou rychlostí světla a v centru dosahovaly síly přes 1000 g.

Mléčná dráha

V Mléčné dráze se vesmírotřesení vyskytlo v roce 3587. Nejen kosmické loď a stanice padli vesmírotřesení za oběť, ale i planety, například Bluesanský svět Gornex.

Další vesmírotřesení byly hlášeny z Plophosu, Rudynu, Crestovy planety, Trakaratu, ze systému Pahl, sektoru Simban, z Ertrusu, Zaltertepe, Panotolu, Drorahu a Durzuulu.

Podle výroků UFOnautů se jednalo o počátek vývoje vyvolaným manipulacemi s materiálním zdrojem, který měl vést k zániku sektoru vesmíru, ve kterém se nacházela Mléčná dráha.

Třesorakovina

Nemoc se projevovala jako silné pocení, nevolnost, pobledlá pleť, stavy celkové slabosti a zesilující se horečka. Docházelo k trombotickému jevu a nárůstu kloubů, který byl krajně bolestivý. Nastupovala také dezorientace a zakalené vědomí. Vyléčení bylo možné jen takzvaným UFO-sérem.

Betonový chór

Při betonovém chóru vydává beton zvláštní ruchy a nabírá tmavošedou barvu. Budovy, tunely, mosty a všechno postavené z betonu se drolí a rozpadávají na písek. Současně začíná mor arkonské oceli.

Mor Arkonské oceli

Tento fenomén postihuje jen Arkonskou ocel. Jiné kovy nejsou postiženy. Arkonská ocel se stává tekutou.

Molkexový tlak

Při tomto fenoménu dochází ke scvrkávání molkexových pancířů a uvolňování tepla.

Hordy z Garbeše

ZAŘÍZENÍ Rytíře Hlubiny Armadana z Harpoonu postavené k obraně před Hordami z Garbeše si vesmírotřesení na základě strukturálních otřesů vyložilo jako návrat Garbešanů.

Také na základně Amtranika, vůdce hord, na Arpa Chai se vesmírotřesení považovalo za návrat Garbešanů.

Kosmokraté

Kosmokraté vyslaly šest zbývajících spórových lodí k evakuaci Mléčné dráhy.

Fornax

Vesmírotřesení ve Fornaxu hrozilo v roce 3587 destabilizací regionů pararosy. Nokturnští vědci z Fornaxu proto vyslali paratau ke slunci N'jala v M 33. Na základě afinity Kartaniňanů k slzám N'jala to rozhodne Druhou válku proti dýchačům metanu.

Erranternohre

Perry Rhodan a Atlan stihnou v roce 3587 ještě v čas vyléčit Gourdel pomocí svých speciálních buněčných aktivátorů.

Aktuální data:
27.9.2021
1566 před NGL
12. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459484.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!