Rada šesti

z Databáze Multiversa

Jako Rada šesti chtěla skupina Mistrů ostrovů, plánující vzpouru proti Faktoru I, po svém vítězství vládnout nad Karaholem. Přitom by rada i nadále používala stejně nelidské prostředky a metody jako doposud Mistři, jen pod novým jménem.

Dějiny

Faktor XI, Kolin-Uns, odhalil tajemství skutečné identity Mirony Thetin a začal připravovat vzpouru, která by ho vysvobodila z područí kruté vládkyně. Jako vynikající psycholog kolem sebe shromáždil pět dalších Mistrů, ochotných podílet se na rebelii. Svým komplicům nebyl zpočátku ochoten prozradit pravdu o Faktoru I (a není tedy jasné, zda skutečně odhalil pravou osobu). Rada měla trpělivě pracovat na plánu vzpoury, dokud nebude připraven do všech detailů a nebude naprosto jisté, že povstání povede ke kýženému cíli.

Kolin-Unsovými spoluspiklenci byli Aset-Radol (Faktor VI), Barim-Nantor (Faktor IX), Comden Partan (Faktor XIII), Zeno Kortin (Faktor IV) a Soynte Abil (Faktor VII). Nikdo nevěděl, že Aset-Radol již dávno zjistil, že se za Faktorem I skrývá Mirona Thetin. Paní Mistrů ostrovů ho proto přiměla k ještě těsnější spolupráci, než ostatní Mistry. Mirona díky svým nespočetným špiónům tušila, že se proti ní něco chystá a Aset-Radol pro svou paní vyslídil, o co přesně jde.

Rozhodující okamžik přišel jednoho dne 7600 let před Kristem (dle jiných zdrojů v 9. tisíciletí před Kr.). Aset-Radol prozradil Mironě termín a místo, kde má dojít k atentátu. Mirona Thetin tak mohla včas zasáhnout. Kontrolním zařízením vyslala destrukční impulz, který zničil již dříve zmanipulované buňkové aktivátory rebelů – jako dcera Selarona Meroty, tvůrce aktivátorů, disponovala všemi potřebnými znalostmi. Vysokoenergetický impulz byl určen i pro aktivátor dvojitého agenta. Mirona už Asetu-Radolovi nedůvěřovala a nadto usoudila, že už ho k ničemu nepotřebuje (PR 299, PRAX 6).

Aset-Radol unikl smrti uvnitř mozku Mobyho, který absorboval Mironin rádiový impulz. Namísto Mistra zemřel duplo, který nesl semifunkční atrapu aktivátoru. Nyní už bývalý Mistr ostrovů prchl do Mléčné dráhy, kde v následujících tisíciletých sledoval ambiciózní plány. Mezi jinými se postaral o vývoj Arasů v samostatný národ (jejich jméno má ostatně původ právě v iniciálách Aseta-Radola) a jako Ostiam Meharro/Mo vytvořil i jejich kvazináboženství. Všech svých záměrů se vzdal roku 1338 NGL po setkání s Perrym Rhodanem a prozatím se stáhl ze scény (PRAX 6).

Trestu unikl také Comden Partan, který odložil buňkový aktivátor. Partanovo místo údajně zaujal jeden z jeho přátel, který tak za něho položil život. Comden Partan se stejně jako Aset-Radol vydal do Mléčné dráhy, kde v hlubokém spánku očekával smrt Faktora I. Opět se objevil až v roce 2842, fyzicky i mentálně zmutovaný. Jako Šedivák se dostal do cesty USO a nakonec zahynul (AT 94, AT 99). Poznámka: Historie Comdena Partana jako Šediváka byla publikována v řadě Atlan. Později byly vyjádřeny pochybnosti o identitě údajného Mistra ostrovů. Fakt, že přežil i bez aktivátoru a během tisíciletého spánku podlehl záhadné mutaci, vedl k domněnce, že se jednalo pouze o Mistrova duplikanta.

I Zeno Kortin podnikl kroky, kterými se chtěl uchránit před případnou smrtí. Kortinovi se podařilo přenést fragmenty svého vědomí do několika soch z PEZ-kovu, ukrytých na různých místech Mléčné dráhy. Roku 1517 NGL sochy shromáždil Vetris-Molaud a PEZ-substanční reakční inicializátory s podporou Tefrodského sboru mutantů vdechly do Mistra nový život. V podobě 1,90 metrů vysoké smaragdové figury nyní Zeno Kortin podporuje mocenské ambice novopečeného maghana Vetrise-Molauda (PR 2790).

Je ironií, že někteří z rebelů, odsouzených k smrti, přežili svou neúprosnou soudkyni o celá tisíciletí (pomineme-li tedy určité pochybnosti o úmrtí samotné Mirony Thetin).

Zdroje

PR 299, PR 2761, PR 2790, AT 94, AT 99, PRAX 6